source: 2017/31/OskariP/Alienharvester2/Alienharvester2/Alienharvester2/Alienharvester2.cs @ 9407

Revision 9407, 5.7 KB checked in by npo17_86, 23 months ago (diff)

Tekoäly gargantualle ja avaruustausta

Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8
9public class Alienharvester2 : PhysicsGame
10{
11
12   
13
14     const double nopeus = 200;
15    const double hyppyNopeus = 750;
16    const int RUUDUN_KOKO = 40;
17
18    PlatformCharacter pelaaja1;
19
20    Image olion2uva = LoadImage("gargantua");
21    Image pelaajanKuva = LoadImage("Adrian");
22    Image tahtiKuva = LoadImage("tahti");
23    Image olion3kuva = LoadImage("gargantua");
24    Image olion4uva = LoadImage("vortigaunt");
25
26    SoundEffect maaliAani = LoadSoundEffect("maali");
27
28    bool saakoRajahtaa = true;
29
30    public override void Begin()
31    {
32        Gravity = new Vector(0, -1000);
33
34        LuoKentta();
35        LisaaNappaimet();
36        gargant();
37
38        Camera.Follow(pelaaja1);
39        Camera.ZoomFactor = 1.2;
40        Camera.StayInLevel = true;
41        pelaaja1.Weapon = new AssaultRifle(30, 10);
42        pelaaja1.Weapon.ProjectileCollision = AmmusOsui;
43        PhysicsObject vortigaunt = new PhysicsObject(50, 50);
44        vortigaunt.Shape = Shape.Rectangle;
45        Add(vortigaunt);
46        vortigaunt.Color = Color.DarkGreen;
47        vortigaunt.Image = olion4uva;
48       
49    }
50
51    void LuoKentta()
52    {
53        TileMap kentta = TileMap.FromLevelAsset("kentta1");
54        kentta.SetTileMethod('#', LisaaTaso);
55        kentta.SetTileMethod('*', LisaaTahti);
56        kentta.SetTileMethod('N', LisaaPelaaja);
57        kentta.Execute(RUUDUN_KOKO, RUUDUN_KOKO);
58        Level.CreateBorders();
59        Level.Background.CreateStars();
60
61    }
62
63    void LisaaTaso(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
64    {
65        PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
66        taso.Position = paikka;
67        taso.Color = Color.Green;
68        Add(taso);
69    }
70
71    void LisaaTahti(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
72    {
73        PhysicsObject tahti = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
74        tahti.IgnoresCollisionResponse = true;
75        tahti.Position = paikka;
76        tahti.Image = tahtiKuva;
77        tahti.Tag = "tahti";
78        Add(tahti);
79    }
80
81    void LisaaPelaaja(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
82    {
83
84        AssaultRifle pyssy = new AssaultRifle(20, 5);
85        pyssy.Angle += Angle.FromDegrees(1);
86        pelaaja1 = new PlatformCharacter(leveys, korkeus);
87        pelaaja1.Position = paikka;
88        pelaaja1.Mass = 1000.0;
89        pelaaja1.Image = pelaajanKuva;
90        AddCollisionHandler(pelaaja1, "tahti", TormaaTahteen);
91        Add(pelaaja1);
92   
93   
94    }
95    void AmmusOsui(PhysicsObject ammus, PhysicsObject kohde)
96    {
97
98    }
99
100    void LisaaNappaimet()
101    {
102        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet");
103        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
104
105        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
106        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, nopeus);
107        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Pressed, Hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyNopeus);
108
109        ControllerOne.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä");
110
111        ControllerOne.Listen(Button.DPadLeft, ButtonState.Down, Liikuta, "Pelaaja liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
112        ControllerOne.Listen(Button.DPadRight, ButtonState.Down, Liikuta, "Pelaaja liikkuu oikealle", pelaaja1, nopeus);
113        ControllerOne.Listen(Button.A, ButtonState.Pressed, Hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyNopeus);
114        Keyboard.Listen(Key.Space, ButtonState.Down, AmmuAseella, "Ammu", pelaaja1);
115
116        PhoneBackButton.Listen(ConfirmExit, "Lopeta peli");
117    }
118
119    void Liikuta(PlatformCharacter hahmo, double nopeus)
120    {
121        hahmo.Walk(nopeus);
122    }
123
124    void Hyppaa(PlatformCharacter hahmo, double nopeus)
125    {
126        hahmo.Jump(nopeus);
127    }
128
129    void TormaaTahteen(PhysicsObject hahmo, PhysicsObject tahti)
130    {
131        maaliAani.Play();
132        MessageDisplay.Add("Keräsit tähden!");
133        tahti.Destroy();
134    }
135    void AmmuAseella(PlatformCharacter pelaaja)
136    {
137        PhysicsObject ammus = pelaaja.Weapon.Shoot();
138
139        if (ammus != null)
140        {
141            ammus.Size *= 0.5;
142            //ammus.Image = ...
143            ammus.MaximumLifetime = TimeSpan.FromSeconds(2.5);
144        }
145    }
146    void gargant()
147    {
148        PlatformCharacter gargantuan = new PlatformCharacter(100, 100);
149        gargantuan.Shape = Shape.Rectangle;
150        gargantuan.Color = Color.DarkBlue;
151        gargantuan.Image = olion2uva;
152        gargantuan.Mass = 10000.0;
153        Add(gargantuan);
154        PlatformWandererBrain tasoAivot = new PlatformWandererBrain();
155        tasoAivot.Speed = 200;
156        tasoAivot.FallsOffPlatforms = true;
157       
158        tasoAivot.JumpSpeed = 1700;
159        tasoAivot.TriesToJump = true;
160
161        gargantuan.Brain = tasoAivot;
162
163
164       
165        // Millä nopeudella kohdetta seurataan
166        // Pysähdytään kun ollaan lähellä kohdetta
167        //seuraajanAivot.FarBrain = satunnaisAivot;   // Käytetään satunnaisaivoja kun ollaan kaukana
168       
169
170    }
171    void mitaTapahtuuKunOllaanLahella()
172    {
173        if (!saakoRajahtaa) return;
174        saakoRajahtaa = false;
175        Timer.SingleShot(5, () => { saakoRajahtaa = true; });
176
177        Explosion rajahdys = new Explosion(120);
178        rajahdys.Position = pelaaja1.Position;
179        rajahdys.Speed = 50.0;
180        rajahdys.Force = 7000;
181        Add(rajahdys);
182
183    }
184}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.