source: 2017/31/MirkaH/TimantitOvatIkuisia/TimantitOvatIkuisia/TimantitOvatIkuisia/TimantitOvatIkuisia.cs @ 9320

Revision 9320, 3.5 KB checked in by npo17_79, 6 years ago (diff)

Pelikenttä: taustalla merimaisema ja esteet mustia.

Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8
9public class TimantitOvatIkuisia : PhysicsGame
10{
11
12    const double nopeus = 200;
13    const double hyppyNopeus = 750;
14    const int RUUDUN_KOKO = 40;
15
16    PlatformCharacter pelaaja1;
17
18    Image taustaKuva = LoadImage("meri");
19    Image pelaajanKuva = LoadImage("norsu");
20    Image tahtiKuva = LoadImage("tahti");
21
22    SoundEffect maaliAani = LoadSoundEffect("maali");
23
24    public override void Begin()
25    {
26   
27        Gravity = new Vector(0, -1000);
28
29        LuoKentta();
30        LisaaNappaimet();
31
32        Camera.Follow(pelaaja1);
33        Camera.ZoomFactor = 1.2;
34        Camera.StayInLevel = true;
35    }
36
37    void LuoKentta()
38    {
39        TileMap kentta = TileMap.FromLevelAsset("kentta1");
40        kentta.SetTileMethod('#', LisaaTaso);
41        kentta.SetTileMethod('*', LisaaTahti);
42        kentta.SetTileMethod('N', LisaaPelaaja);
43        kentta.Execute(RUUDUN_KOKO, RUUDUN_KOKO);
44        Level.CreateBorders();
45        Level.Background.CreateGradient(Color.White, Color.SkyBlue);
46        Level.Background.Image = taustaKuva;
47    }
48
49    void LisaaTaso(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
50    {
51        PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
52        taso.Position = paikka;
53        taso.Color = Color.Black;
54        Add(taso);
55    }
56
57    void LisaaTahti(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
58    {
59        PhysicsObject tahti = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
60        tahti.IgnoresCollisionResponse = true;
61        tahti.Position = paikka;
62        tahti.Image = tahtiKuva;
63        tahti.Tag = "tahti";
64        Add(tahti);
65    }
66
67    void LisaaPelaaja(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
68    {
69        pelaaja1 = new PlatformCharacter(leveys, korkeus);
70        pelaaja1.Position = paikka;
71        pelaaja1.Mass = 4.0;
72        pelaaja1.Image = pelaajanKuva;
73        AddCollisionHandler(pelaaja1, "tahti", TormaaTahteen);
74        Add(pelaaja1);
75    }
76
77    void LisaaNappaimet()
78    {
79        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet");
80        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
81
82        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
83        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, nopeus);
84        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Pressed, Hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyNopeus);
85
86        ControllerOne.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä");
87
88        ControllerOne.Listen(Button.DPadLeft, ButtonState.Down, Liikuta, "Pelaaja liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
89        ControllerOne.Listen(Button.DPadRight, ButtonState.Down, Liikuta, "Pelaaja liikkuu oikealle", pelaaja1, nopeus);
90        ControllerOne.Listen(Button.A, ButtonState.Pressed, Hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyNopeus);
91
92        PhoneBackButton.Listen(ConfirmExit, "Lopeta peli");
93    }
94
95    void Liikuta(PlatformCharacter hahmo, double nopeus)
96    {
97        hahmo.Walk(nopeus);
98    }
99
100    void Hyppaa(PlatformCharacter hahmo, double nopeus)
101    {
102        hahmo.Jump(nopeus);
103    }
104
105    void TormaaTahteen(PhysicsObject hahmo, PhysicsObject tahti)
106    {
107        maaliAani.Play();
108        MessageDisplay.Add("Keräsit tähden!");
109        tahti.Destroy();
110    }
111}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.