source: 2017/31/MirkaH/Tasohyppelypeli1/Tasohyppelypeli1/Tasohyppelypeli1Content/obj/x86/Debug/Tasohyppelypeli1Content.contentproj.FileListAbsolute.txt @ 9341

Revision 9341, 157 bytes checked in by npo17_79, 21 months ago (diff)

Tausta ja esteet luotu.
Pelaaja luotu ja liikkuu ok.
Yksi randomisti esiintyvä timantti on luotu.

Line 
1C:\My Temp\MirkaH\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1Content\obj\x86\Debug\Tasohyppelypeli1Content.contentprojResolveAssemblyReference.cache
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.