source: 2017/31/MirkaH/Tasohyppelypeli1/Tasohyppelypeli1/Tasohyppelypeli1Content/kentta1.txt @ 9341

Revision 9341, 219 bytes checked in by npo17_79, 21 months ago (diff)

Tausta ja esteet luotu.
Pelaaja luotu ja liikkuu ok.
Yksi randomisti esiintyvä timantti on luotu.

Line 
1         *
2         ##
3
4       *    *
5       ##  ##
6
7     *        *
8     ##  ##  ##
9
10   *    *  *    *     
11   ##  ##  ##  ##
12
13 *    *       *   *
14 ##  ##  ##  ##  ##
15
16        N
17######################
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.