source: 2017/31/JuuseH/Tasohyppelypeli1/Tasohyppelypeli1/Tasohyppelypeli1/Tasohyppelypeli1.cs @ 9306

Revision 9306, 2.9 KB checked in by npo17_81, 4 years ago (diff)

koko kansio

Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8
9public class Tasohyppelypeli1 : PhysicsGame
10{
11    const double nopeus = 200;
12    const double hyppyNopeus = 750;
13    const int RUUDUN_KOKO = 40;
14
15    PlatformCharacter pelaaja1;
16
17    Image pelaajanKuva = LoadImage("viikinki");
18    Image palikkakuva = LoadImage("maa");
19
20    SoundEffect maaliAani = LoadSoundEffect("maali");
21
22    public override void Begin()
23    {
24        Gravity = new Vector(0, -1000);
25
26        LuoKentta();
27        LisaaNappaimet();
28
29        Camera.Follow(pelaaja1);
30        Camera.ZoomFactor = -5;
31        Camera.StayInLevel = true;
32    }
33
34    void LuoKentta()
35    {
36        TileMap kentta = TileMap.FromLevelAsset("kentta1");
37
38        kentta.SetTileMethod('#', Lisaapalikka1);
39        kentta.SetTileMethod('N', LisaaPelaaja);
40        kentta.Execute(RUUDUN_KOKO, RUUDUN_KOKO);
41        Level.CreateBorders(); 
42        Level.Background.CreateGradient(Color.DarkOrange, Color.Black);
43    }
44
45
46
47   
48
49    void LisaaPelaaja(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
50    {
51        pelaaja1 = new PlatformCharacter(leveys, korkeus);
52        pelaaja1.Position = paikka;
53        pelaaja1.Mass = 4.0;
54        pelaaja1.Image = pelaajanKuva;
55       
56        Add(pelaaja1);
57    }
58
59    void LisaaNappaimet()
60    {
61        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet");
62        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
63
64        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
65        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, nopeus);
66        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Pressed, Hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyNopeus);
67
68        ControllerOne.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä");
69
70        ControllerOne.Listen(Button.DPadLeft, ButtonState.Down, Liikuta, "Pelaaja liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
71        ControllerOne.Listen(Button.DPadRight, ButtonState.Down, Liikuta, "Pelaaja liikkuu oikealle", pelaaja1, nopeus);
72        ControllerOne.Listen(Button.A, ButtonState.Pressed, Hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyNopeus);
73
74        PhoneBackButton.Listen(ConfirmExit, "Lopeta peli");
75    }
76
77    void Liikuta(PlatformCharacter hahmo, double nopeus)
78    {
79        hahmo.Walk(nopeus);
80    }
81
82    void Hyppaa(PlatformCharacter hahmo, double nopeus)
83    {
84        hahmo.Jump(nopeus);
85    }
86
87    void Lisaapalikka1(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
88    {
89         PhysicsObject palikka1 = new PhysicsObject (50.0,50.0);
90        palikka1.Position = paikka;
91        palikka1.Mass = 4.0;
92        palikka1.Image = palikkakuva;
93
94        Add(palikka1);
95    }
96}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.