source: 2017/31/JouniP/Tasoloikkapeli/Tasoloikkapeli/TasoloikkapeliContent/kentta1.txt @ 9329

Revision 9329, 307 bytes checked in by nupeohje, 2 years ago (diff)

Pelissä on vain yksi kerättävä kolikko, jonka sijainti arvotaan tietylle alueelle

Line 
1         *
2         ##
3
4       *    *
5       ##  ##
6
7     *        *
8     ##  ##  ##
9
10   *    *  *    *     
11   ##  ##  ##  ##
12
13 *    *       *   *
14 ##  ##  ##  ##  ##
15                      **********
16        N            *            *
17####################################################
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.