source: 2017/31/JouniP/Tasoloikkapeli/Tasoloikkapeli/Tasoloikkapeli/obj/x86/Debug/cachefile-{FB1067CC-FEED-45F1-8CB8-8F3DD59AB260}-targetpath.txt @ 9329

Revision 9329, 78 bytes checked in by nupeohje, 2 years ago (diff)

Pelissä on vain yksi kerättävä kolikko, jonka sijainti arvotaan tietylle alueelle

Line 
1Content\maali.xnb
2Content\norsu.xnb
3Content\tahti.xnb
4Content\kentta1.xnb
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.