source: 2017/31/JouniP/Tasoloikkapeli/Tasoloikkapeli/Tasoloikkapeli/obj/x86/Debug/Microsoft.Xna.Framework.RuntimeProfile.txt @ 9329

Revision 9329, 20 bytes checked in by nupeohje, 2 years ago (diff)

Pelissä on vain yksi kerättävä kolikko, jonka sijainti arvotaan tietylle alueelle

Line 
1Windows.v4.0.Reach
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.