source: 2017/31/JohannesU/MummoDrift2D2017/MummoDrift2D2017/MummoDrift2D2017Content/kentta.txt @ 9359

Revision 9359, 233 bytes checked in by npo17_78, 2 years ago (diff)

Sain tehtyä ukon taustan, kontrollit, maata ja muuta kaikkea kivaa

RevLine 
[9319]1 
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
[9359]13         
14                   l
15                 
16                 
[9319]17
[9359]18mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
19ppppppppppppppppppppppppppp
[9319]20
21
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.