source: 2017/31/JohannesU/MummoDrift2D2017/MummoDrift2D2017/MummoDrift2D2017/MummoDrift2D2017.cs @ 9385

Revision 9385, 4.2 KB checked in by npo17_78, 23 months ago (diff)

Sain tehtyä monta palikkaa ja vihun joka ei tappaa.

Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8
9public class MummoDrift2D2017 : PhysicsGame
10{
11    Image taustaKuva = LoadImage("taustakuvapeliin");
12    Image grassDirtBlock = LoadImage("grassDirtBlock");
13    Image dirtBlock = LoadImage("dirtBlock");
14    Image ukkelikuva = LoadImage("taistelija");
15    Image kivikuva = LoadImage("rock");
16    Image Palikka2 = LoadImage("darkStoneBlock");
17    Image vihukuva = LoadImage("blobRight");
18
19    double kavelyNopeus = 500, hyppyNopeus = 500;
20    PlatformCharacter ukkeli;
21    PhysicsObject vihu;
22    public override void Begin()
23    {
24       
25
26       // LuoUkkeli();
27       
28        LiikkuvaTausta();//Level.Background.Image = taustaKuva;
29
30        TileMap ruudut = TileMap.FromLevelAsset("kentta");
31        ruudut.SetTileMethod('m', Ruohomultapalikka);
32        ruudut.SetTileMethod('p', Multapalikka);
33        ruudut.SetTileMethod('l', LuoUkkeli);
34        ruudut.SetTileMethod('d', kivipalikka);
35        ruudut.SetTileMethod('o', Palikka);
36        ruudut.SetTileMethod('i', LuoVihu);
37        ruudut.Execute(50, 50);
38
39        Camera.Follow(ukkeli);
40
41        Gravity = new Vector(0, -1000);
42
43
44        AsetaOhjaimet();
45    }
46    void LuoVihu(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
47    {
48        vihu = new PhysicsObject(75, 55);
49        vihu.Shape = Shape.Rectangle;
50        vihu.Position = paikka;
51        vihu.CanRotate = false;
52        Add(vihu);
53        vihu.Image = vihukuva;
54
55     
56    }
57
58
59
60
61    void Palikka(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
62    {
63        PhysicsObject kivi = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
64        kivi.Position = paikka;
65        kivi.Shape = Shape.Rectangle;
66        // palikka.Color = Color.Gray;
67        kivi.Image = Palikka2;
68        Add(kivi);
69    }
70
71    void kivipalikka(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
72    {
73        PhysicsObject kivi = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
74        kivi.Position = paikka;
75        kivi.Shape = Shape.Rectangle;
76        // palikka.Color = Color.Gray;
77        kivi.Image = kivikuva;
78        Add(kivi);
79    }
80
81
82    void LiikkuvaTausta()
83    {
84        GameObject taustaPilvet = new GameObject(Screen.Width, Screen.Height);
85        taustaPilvet.Image = taustaKuva;
86        Add(taustaPilvet, -3);
87        taustaPilvet.Position += new Vector(0, 100);
88        Layers[-3].RelativeTransition = new Vector(0, 0);
89    }
90    void Ruohomultapalikka(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
91    {
92        PhysicsObject palikka = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
93        palikka.Position = paikka;
94        palikka.Shape = Shape.Rectangle;
95        // palikka.Color = Color.Gray;
96        palikka.Image = grassDirtBlock;
97        Add(palikka);
98    }
99    void Multapalikka(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
100    {
101        PhysicsObject Palikka2 = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
102        Palikka2.Position = paikka;
103        Palikka2.Shape = Shape.Rectangle;
104        Palikka2.Image = dirtBlock;
105        Add(Palikka2);
106    }
107    void LuoUkkeli(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
108    {
109        ukkeli = new PlatformCharacter(75, 55);
110        ukkeli.Shape = Shape.Rectangle;
111        ukkeli.Position = paikka;
112        ukkeli.CanRotate = false;
113        Add(ukkeli);
114        ukkeli.Image = ukkelikuva;
115    }
116    void AsetaOhjaimet()
117    {
118        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu vasemmalle", ukkeli, -kavelyNopeus);
119        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu vasemmalle", ukkeli, kavelyNopeus);
120        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Pressed, Hyppaa, "Pelaaja hyppää", ukkeli, hyppyNopeus);
121        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
122    }
123    void Liikuta(PlatformCharacter ukkeli, double nopeus)
124    {
125        ukkeli.Walk(nopeus);
126    }
127    void Hyppaa(PlatformCharacter ukkeli, double nopeus)
128    {
129        ukkeli.Jump(nopeus);
130    }
131
132
133    void AloitaPeli()
134    {
135        //Vector impulssi = new Vector(500.0, 0.0);
136        //ukkeli.Hit(impulssi);
137    }
138
139}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.