source: 2017/31/JohannesU/MummoDrift2D2017/MummoDrift2D2017/MummoDrift2D2017/MummoDrift2D2017.cs @ 9359

Revision 9359, 3.8 KB checked in by npo17_78, 2 years ago (diff)

Sain tehtyä ukon taustan, kontrollit, maata ja muuta kaikkea kivaa

Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8
9public class MummoDrift2D2017 : PhysicsGame
10{
11    Image taustaKuva = LoadImage("taustakuvapeliin");
12    Image Ruoho = LoadImage("Ruoho");
13    Image multa = LoadImage("multa");
14    Image ukkelikuva = LoadImage("taistelija");
15
16
17    Vector nopeusYlos = new Vector(0, 1000);
18    Vector nopeusAlas = new Vector(0, -200);
19    Vector nopeusVasemmalle = new Vector(-200, 0);
20    Vector nopeusOikealle = new Vector(200, 0);
21
22
23    PhysicsObject ukkeli;
24
25    public override void Begin()
26    {
27       
28
29       // LuoUkkeli();
30        AsetaOhjaimet();
31        LiikkuvaTausta();//Level.Background.Image = taustaKuva;
32
33        TileMap ruudut = TileMap.FromLevelAsset("kentta");
34        ruudut.SetTileMethod('m', LuoPalikka);
35        ruudut.SetTileMethod('p', LuoPalikka2);
36        ruudut.SetTileMethod('l', LuoUkkeli);
37        ruudut.Execute(50, 50);
38
39        Camera.Follow(ukkeli);
40
41        Gravity = new Vector(0, -1000);
42
43
44
45    }
46
47
48
49
50
51    void LiikkuvaTausta()
52    {
53        GameObject taustaPilvet = new GameObject(Screen.Width, Screen.Height);
54        taustaPilvet.Image = taustaKuva;
55        Add(taustaPilvet, -3);
56        taustaPilvet.Position += new Vector(0, 100);
57        Layers[-3].RelativeTransition = new Vector(0, 0);
58    }
59    void LuoPalikka(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
60    {
61        PhysicsObject palikka = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
62        palikka.Position = paikka;
63        palikka.Shape = Shape.Rectangle;
64        // palikka.Color = Color.Gray;
65        palikka.Image = Ruoho;
66        Add(palikka);
67    }
68    void LuoPalikka2(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
69    {
70        PhysicsObject Palikka2 = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
71        Palikka2.Position = paikka;
72        Palikka2.Shape = Shape.Rectangle;
73        Palikka2.Image = multa;
74        Add(Palikka2);
75    }
76    void LuoUkkeli(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
77    {
78        ukkeli = new PlatformCharacter(75, 55);
79        ukkeli.Shape = Shape.Rectangle;
80        ukkeli.Position = paikka;
81        ukkeli.CanRotate = false;
82        Add(ukkeli);
83        ukkeli.Image = ukkelikuva;
84    }
85    void AsetaOhjaimet()
86    {
87        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa ylös", ukkeli, nopeusYlos);
88        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, ukkeli, Vector.Zero);
89        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa alas", ukkeli, nopeusAlas);
90        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, ukkeli, Vector.Zero);
91
92        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa ylös", ukkeli, nopeusVasemmalle);
93        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, ukkeli, Vector.Zero);
94        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa alas", ukkeli, nopeusOikealle);
95        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, ukkeli, Vector.Zero);
96        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
97    }
98    void AsetaNopeus(PhysicsObject maila, Vector nopeus)
99    {
100        ukkeli.Velocity = nopeus;
101    }
102    void  NopeusAlas()
103    {
104
105    }
106    void NopeusYlös()
107    {
108
109    }
110
111    void AloitaPeli()
112    {
113        //Vector impulssi = new Vector(500.0, 0.0);
114        //ukkeli.Hit(impulssi);
115    }
116
117    //protected override void Update(Time t)
118    //{
119    //    Level.Background.Position = ukkeli.Position;
120    //    base.Update(t);
121    //}
122}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.