source: 2017/31/BeaJ/Tasohyppelypeli2/Tasohyppelypeli2/Tasohyppelypeli2/Tasohyppelypeli2.cs @ 9355

Revision 9355, 6.6 KB checked in by npo17_74, 3 years ago (diff)
Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8
9public class Tasohyppelypeli2 : PhysicsGame
10{
11    const double nopeus = 250;
12    const double hyppyNopeus = 750;
13    const int RUUDUN_KOKO = 40;
14
15    Pelaaja pelaaja1;
16    Image pelaajanKuva = LoadImage("sydanemoj2i");
17    Image hirvionKuva = LoadImage("hirviö");
18    Image tahtiKuva = LoadImage("sydan1");
19
20    SoundEffect maaliAani = LoadSoundEffect("maali");
21
22    public override void Begin()
23    {
24        Gravity = new Vector(0, -1000);
25       
26
27        LuoKentta();
28        LisaaNappaimet();
29
30        Camera.Follow(pelaaja1);
31        Camera.ZoomFactor = 1.2;
32        Camera.StayInLevel = true;
33    }
34
35    void LuoKentta()
36    {
37        TileMap kentta = TileMap.FromLevelAsset("kentta1");
38         kentta.SetTileMethod('N', LisaaPelaaja);
39        kentta.SetTileMethod('#', LisaaTaso);
40        kentta.SetTileMethod('*', LisaaTahti);
41        kentta.SetTileMethod('+', LisaaAvain);
42       
43        kentta.SetTileMethod('K', LisaaHirvio);
44        kentta.SetTileMethod('L', LisaaSeuraajaHirvio);
45        kentta.Execute(RUUDUN_KOKO, RUUDUN_KOKO);
46       
47        Level.CreateBorders();
48        Level.Background.CreateGradient(Color.Purple, Color.Aqua);
49    }
50
51    void LisaaTaso(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
52    {
53        PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
54        taso.Position = paikka;
55       taso.Image = Image.FromGradient (RUUDUN_KOKO, RUUDUN_KOKO, Color.Aqua, Color.Aqua);
56        Add(taso);
57    }
58
59    void LisaaTahti(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
60    {
61        PhysicsObject tahti = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
62        tahti.IgnoresCollisionResponse = true;
63        tahti.Position = paikka;
64        tahti.Image = tahtiKuva;
65        tahti.Tag = "tahti";
66        Add(tahti);
67    }
68
69    void LisaaPelaaja(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
70    {
71        pelaaja1 = new Pelaaja(leveys, korkeus);
72        pelaaja1.Position = paikka;
73        pelaaja1.Mass = 4.0;
74        pelaaja1.Tag = "pelaaja";
75        pelaaja1.Image = pelaajanKuva;
76        AddCollisionHandler(pelaaja1, "tahti", TormaaTahteen);
77        AddCollisionHandler(pelaaja1, "hirvio", TormaaHirvioon);
78       Add(pelaaja1);
79
80        Label pisteNaytto = new Label();
81        pisteNaytto.X = Screen.Left + 100;
82        pisteNaytto.Y = Screen.Top - 100;
83        pisteNaytto.TextColor = Color.Black;
84        pisteNaytto.Color = Color.White;
85
86        pisteNaytto.BindTo(pelaaja1.ElamaLaskuri);
87        Add(pisteNaytto);
88
89    }
90
91    void LisaaNappaimet()
92    {
93        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet");
94        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
95
96        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
97        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, nopeus);
98        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Pressed, Hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyNopeus);
99
100        ControllerOne.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä");
101
102        ControllerOne.Listen(Button.DPadLeft, ButtonState.Down, Liikuta, "Pelaaja liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
103        ControllerOne.Listen(Button.DPadRight, ButtonState.Down, Liikuta, "Pelaaja liikkuu oikealle", pelaaja1, nopeus);
104        ControllerOne.Listen(Button.A, ButtonState.Pressed, Hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyNopeus);
105
106        PhoneBackButton.Listen(ConfirmExit, "Lopeta peli");
107    }
108
109    void Liikuta(PlatformCharacter hahmo, double nopeus)
110    {
111        hahmo.Walk(nopeus);
112    }
113
114    void Hyppaa(PlatformCharacter hahmo, double nopeus)
115    {
116        hahmo.Jump(nopeus);
117    }
118
119    void TormaaTahteen(PhysicsObject hahmo, PhysicsObject tahti)
120    {
121        maaliAani.Play();
122        MessageDisplay.Add("Keräsit sydämen!");
123        tahti.Destroy();
124    }
125    void TormaaHirvioon(PhysicsObject hahmo, PhysicsObject tahti)
126    {
127        pelaaja1.ElamaLaskuri.AddValue(-1);
128    }
129    void LisaaAvain(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
130    {
131        PhysicsObject avain = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
132        avain.IgnoresCollisionResponse = true;
133        avain.Position = paikka;
134        avain.Image = LoadImage ("key");
135        avain.Tag = "avain";
136        AddCollisionHandler(pelaaja1, "avain", TormaaTahteen);
137        Add(avain);
138
139
140    }
141
142    void LisaaHirvio(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
143    {
144        PhysicsObject hirvio;
145        hirvio = new PlatformCharacter(leveys, korkeus * 0.95);
146        hirvio.Position = paikka;
147        hirvio.Mass = 4.0;
148        hirvio.Image = hirvionKuva;
149        hirvio.Tag = "hirvio";
150
151        PlatformWandererBrain tasoAivot = new PlatformWandererBrain();
152        tasoAivot.Speed = 100;
153        tasoAivot.FallsOffPlatforms = true;
154        tasoAivot.JumpSpeed = 700;
155        tasoAivot.TriesToJump = true;
156        hirvio.Brain = tasoAivot;
157
158        AddCollisionHandler(hirvio, "tahti", TormaaTahteen);
159        Add(hirvio);
160    }
161
162    void LisaaSeuraajaHirvio(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
163    {
164        PhysicsObject hirvio;
165        hirvio = new PlatformCharacter(leveys, korkeus * 0.95);
166        hirvio.Position = paikka;
167        hirvio.Mass = 4.0;
168        hirvio.Image = hirvionKuva;
169        hirvio.Tag = "hirvio";
170
171        FollowerBrain seuraajanAivot = new FollowerBrain("pelaaja");
172        seuraajanAivot.Speed = 300;                 // Millä nopeudella kohdetta seurataan
173        seuraajanAivot.DistanceFar = 600;           // Etäisyys jolla aletaan seurata kohdetta
174        seuraajanAivot.DistanceClose = 200;         // Etäisyys jolloin ollaan lähellä kohdetta
175        seuraajanAivot.StopWhenTargetClose = true;  // Pysähdytään kun ollaan lähellä kohdetta
176        // seuraajanAivot.FarBrain = satunnaisAivot;   // Käytetään satunnaisaivoja kun ollaan kaukana
177
178
179        hirvio.Brain = seuraajanAivot;
180
181        AddCollisionHandler(hirvio, "tahti", TormaaTahteen);
182        Add(hirvio);
183    }
184}
185
186class Pelaaja : PlatformCharacter
187{
188    private IntMeter elamaLaskuri = new IntMeter(3, 0, 3);
189    public IntMeter ElamaLaskuri { get { return elamaLaskuri; } }
190
191    public Pelaaja(double leveys, double korkeus)
192        : base(leveys, korkeus)
193    {
194        elamaLaskuri.LowerLimit += delegate { this.Destroy(); };
195    }
196}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.