source: 2017/31/AaroP/FysiikkaPeli1/FysiikkaPeli1/FysiikkaPeli1/obj/x86/Debug/FysiikkaPeli1.csproj.FileListAbsolute.txt @ 9392

Revision 9392, 1.0 KB checked in by npo17_75, 2 years ago (diff)

sain hetikun päähän osuu joku niin se räjähtää

Line 
1C:\MyTemp\AaroP\FysiikkaPeli1\FysiikkaPeli1\FysiikkaPeli1\bin\x86\Debug\FysiikkaPeli1.exe
2C:\MyTemp\AaroP\FysiikkaPeli1\FysiikkaPeli1\FysiikkaPeli1\bin\x86\Debug\FysiikkaPeli1.pdb
3C:\MyTemp\AaroP\FysiikkaPeli1\FysiikkaPeli1\FysiikkaPeli1\bin\x86\Debug\Jypeli.dll
4C:\MyTemp\AaroP\FysiikkaPeli1\FysiikkaPeli1\FysiikkaPeli1\bin\x86\Debug\Jypeli.xml
5C:\MyTemp\AaroP\FysiikkaPeli1\FysiikkaPeli1\FysiikkaPeli1\obj\x86\Debug\FysiikkaPeli1.csprojResolveAssemblyReference.cache
6C:\MyTemp\AaroP\FysiikkaPeli1\FysiikkaPeli1\FysiikkaPeli1\obj\x86\Debug\Microsoft.Xna.Framework.RuntimeProfile.txt
7C:\MyTemp\AaroP\FysiikkaPeli1\FysiikkaPeli1\FysiikkaPeli1\obj\x86\Debug\FysiikkaPeli1.exe
8C:\MyTemp\AaroP\FysiikkaPeli1\FysiikkaPeli1\FysiikkaPeli1\obj\x86\Debug\FysiikkaPeli1.pdb
9C:\MyTemp\AaroP\FysiikkaPeli1\FysiikkaPeli1\FysiikkaPeli1\bin\x86\Debug\Content\yo.xnb
10C:\MyTemp\AaroP\FysiikkaPeli1\FysiikkaPeli1\FysiikkaPeli1\bin\x86\Debug\Content\Motorbike.xnb
11C:\MyTemp\AaroP\FysiikkaPeli1\FysiikkaPeli1\FysiikkaPeli1\bin\x86\Debug\Content\nature.xnb
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.