source: 2017/31/AaroP/FysiikkaPeli1/FysiikkaPeli1/FysiikkaPeli1/FysiikkaPeli1.cs @ 9360

Revision 9360, 2.3 KB checked in by npo17_75, 4 years ago (diff)

pitää saada enää vähä hienosäätöä

Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8
9public class FysiikkaPeli1 : PhysicsGame
10{
11    PhysicsObject Kuukavelia;
12    Image taustakuva = LoadImage("yo");
13    Image ukkelikuva = LoadImage("Motorbike");
14    public override void Begin()
15    {
16        Level.Width = 5000;
17        Level.Background.Image = taustakuva;
18        //Level.Background.FitToLevel();
19        Kuukavelia = new PhysicsObject(40, 20);
20
21        Surface.CreateLeft(Level);
22
23        Camera.Zoom(2.0);
24        Camera.Follow(Kuukavelia);
25        //Kuukavelia.Shape = Shape.Circle;
26        Kuukavelia.Color = Color.Fuchsia;
27
28        MultiSelectWindow alkuValikko = new MultiSelectWindow("Pelin alkuvalikko",
29 "Aloita peli", "Parhaat pisteet", "Lopeta");
30       
31        alkuValikko.AddItemHandler(2, Exit);
32
33        Add(alkuValikko);
34
35        IsPaused = true;
36
37        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Pressed, Pause, "Pysäyttää pelin");
38
39        GameObject taustapilvet = new GameObject(Screen.Width, Screen.Height);
40        taustapilvet.Image = taustakuva;
41        Add(taustapilvet, -1);
42        Layers[-1].RelativeTransition = new Vector(0.5, 0.5);
43
44        //Surface alaReuna = Surface.CreateBottom(Level, 30, 100, 40, 10);
45        //Add(alaReuna);
46        Surface alareuna2 = Surface.CreateBottom(Level, 35, 200, 20, 140);
47        Add(alareuna2);
48       
49
50
51        Surface.CreateLeft(Level);
52
53        Kuukavelia.Image = ukkelikuva;
54
55
56
57        Add(Kuukavelia);
58        Kuukavelia.Mass = 2.0;
59
60        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
61
62
63
64        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, LiikutaKuukaveliaa, null, new Vector(-1000, 0));
65        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, LiikutaKuukaveliaa, null, new Vector(1000, 0));
66        //Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, LiikutaKuukaveliaa, null, new Vector(0, 1000));
67        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Down, LiikutaKuukaveliaa, null, new Vector(0, -1000));
68
69    }
70    void LiikutaKuukaveliaa(Vector vektori)
71    {
72        Kuukavelia.Push(vektori);
73        Gravity = new Vector(20.0, -200.0);
74 
75       
76    }
77
78 
79
80
81}
82
83
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.