source: 2017/31/AaroP/FysiikkaPeli1/FysiikkaPeli1/FysiikkaPeli1/FysiikkaPeli1.cs @ 9346

Revision 9346, 3.1 KB checked in by npo17_75, 4 years ago (diff)

sain aloitus näytön

Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8
9public class FysiikkaPeli1 : PhysicsGame
10{
11    PhysicsObject Kuukavelia;
12    Image taustakuva = LoadImage("yo");
13    Image ukkelikuva = LoadImage("Motorbike");
14    public override void Begin()
15    {
16        Level.Width = 5000;
17        Level.Background.Image = taustakuva;
18        //Level.Background.FitToLevel();
19        Kuukavelia = new PhysicsObject(40, 20);
20
21        Surface.CreateLeft(Level);
22
23        Camera.Zoom(2.0);
24        Camera.Follow(Kuukavelia);
25        //Kuukavelia.Shape = Shape.Circle;
26        Kuukavelia.Color = Color.Fuchsia;
27
28        MultiSelectWindow alkuValikko = new MultiSelectWindow("Pelin alkuvalikko",
29 "Aloita peli", "Parhaat pisteet", "Lopeta");
30        Add(alkuValikko);
31
32        IsPaused = true;
33
34        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Pressed, Pause, "Pysäyttää pelin");
35
36        GameObject taustapilvet = new GameObject(Screen.Width, Screen.Height);
37        taustapilvet.Image = taustakuva;
38        Add(taustapilvet, -1);
39        Layers[-1].RelativeTransition = new Vector(0.5, 0.5);
40
41        //Surface alaReuna = Surface.CreateBottom(Level, 30, 100, 40, 10);
42        //Add(alaReuna);
43        Surface alareuna2 = Surface.CreateBottom(Level, 35, 200, 20, 140);
44        Add(alareuna2);
45       
46
47
48        Surface.CreateLeft(Level);
49
50        Kuukavelia.Image = ukkelikuva;
51
52
53
54        Add(Kuukavelia);
55        Kuukavelia.Mass = 2.0;
56        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
57
58
59
60        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, LiikutaKuukaveliaa, null, new Vector(-1000, 0));
61        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, LiikutaKuukaveliaa, null, new Vector(1000, 0));
62        //Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, LiikutaKuukaveliaa, null, new Vector(0, 1000));
63        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Down, LiikutaKuukaveliaa, null, new Vector(0, -1000));
64
65    }
66    void LiikutaKuukaveliaa(Vector vektori)
67    {
68        Kuukavelia.Push(vektori);
69        Gravity = new Vector(20.0, -200.0);
70 
71       
72    }
73
74    hysicsObject kissa;
75    PhysicsObject vasenReuna;
76    PhysicsObject oikeaReuna;
77
78    protected override void Begin()
79    {
80        LuoKentta();
81        AsetaOhjaimet();
82    }
83
84    void LuoKentta()
85    {
86        vasenReuna = Level.CreateLeftBorder();
87        oikeaReuna = Level.CreateRightBorder();
88        Level.CreateBottomBorder();
89        Level.CreateTopBorder();
90
91        kissa = new PhysicsObject(10, Shape.CreateRectangle(40, 20));
92        AddCollisionHandler(kissa, KissaTormasi);
93        Add(kissa);
94    }
95
96    void AsetaOhjaimet()
97    {
98        //tässä asetettaisiin napit ja kissan ohjaaminen jos tämä olisi oikea peli
99    }
100
101    void KissaTormasi(PhysicsObject kissa, PhysicsObject kohde)
102    {
103        if ((kohde == vasenreuna) || (kohde == oikeaReuna))
104        {
105            AloitaAlusta();
106        }
107    }
108
109    void AloitaAlusta()
110    {
111        ClearAll();
112        LuoKentta();
113        AsetaOhjaimet();
114    }
115
116
117}
118
119
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.