source: 2017/30/MikaelK/Pong/Pong/Pong/Pong.cs @ 9055

Revision 9055, 5.0 KB checked in by npo17_58, 2 years ago (diff)

hienosäätöä

Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8
9public class Pong : PhysicsGame
10{
11    Vector nopeusYlos = new Vector(0, 200);
12    Vector nopeusAlas = new Vector(0, -200);
13
14    PhysicsObject pallo;
15
16    PhysicsObject maila1;
17    PhysicsObject maila2;
18
19
20    IntMeter pelaajan1Pisteet;
21    IntMeter pelaajan2Pisteet;
22
23    PhysicsObject vasenReuna;
24    PhysicsObject oikeaReuna;
25
26
27    public override void Begin()
28    {
29        LuoKentta();
30        AsetaOhjaimet();
31        LisaaLaskurit();
32        AloitaPeli();
33
34
35        // TODO: Kirjoita ohjelmakoodisi tähän
36
37
38
39        PhoneBackButton.Listen(ConfirmExit, "Lopeta peli");
40        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
41
42    }
43    void LuoKentta()
44    {
45
46        pallo = new PhysicsObject(40.0, 40.0);
47        Add(pallo);
48
49
50        pallo.Shape = Shape.Circle;
51
52        pallo.X = -200.0;
53        pallo.Y = 100.0;
54
55
56
57        maila1 = LuoMaila(Level.Left + 20.0, 0.0);
58        maila2 = LuoMaila(Level.Right - 20.0, 0.0);
59
60
61        AddCollisionHandler(pallo, KasittelePallonTormays);
62
63
64         vasenReuna = Level.CreateLeftBorder();
65        vasenReuna.Restitution = 1.0;
66        vasenReuna.IsVisible = false;
67
68         oikeaReuna = Level.CreateRightBorder();
69        oikeaReuna.Restitution = 1.0;
70        oikeaReuna.IsVisible = false;
71
72        PhysicsObject ylaReuna = Level.CreateTopBorder();
73        ylaReuna.Restitution = 1.0;
74        ylaReuna.IsVisible = false;
75
76        PhysicsObject alaReuna = Level.CreateBottomBorder();
77        alaReuna.Restitution = 1.0;
78        alaReuna.IsVisible = false;
79
80
81
82        pallo.Restitution = 1.0;
83
84        Level.Background.Color = Color.Black;
85
86        Camera.ZoomToLevel();
87    }
88    void AloitaPeli()
89    {
90        Vector impulssi = new Vector(500.0, 0.0);
91
92        pallo.Hit(impulssi);
93    }
94
95    PhysicsObject LuoMaila(double x, double y)
96    {
97        PhysicsObject maila = PhysicsObject.CreateStaticObject(20.0, 100.0);
98        maila.Shape = Shape.Rectangle;
99        maila.X = x;
100        maila.Y = y;
101        maila.Restitution = 1.0;
102        Add(maila);
103        return maila;
104    }
105
106    void AsetaOhjaimet()
107    {
108        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa ylös", maila1, nopeusYlos);
109        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero);
110        Keyboard.Listen(Key.Z, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa alas", maila1, nopeusAlas);
111        Keyboard.Listen(Key.Z, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero);
112
113        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa ylös", maila2, nopeusYlos);
114        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero);
115        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa alas", maila2, nopeusAlas);
116        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero);
117
118        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet");
119        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
120
121    }
122    void AsetaNopeus(PhysicsObject maila, Vector nopeus)
123    {
124        if ((nopeus.Y < 0) && (maila.Bottom < Level.Bottom))
125        {
126            maila.Velocity = Vector.Zero;
127            return;
128        }
129        if ((nopeus.Y > 0) && (maila.Top > Level.Top))
130        {
131            maila.Velocity = Vector.Zero;
132            return;
133        }
134
135        maila.Velocity = nopeus;
136    }
137
138
139    void LisaaLaskurit()
140    {
141        pelaajan1Pisteet = LuoPisteLaskuri(Screen.Left + 100.0, Screen.Top - 100.0);
142        pelaajan2Pisteet = LuoPisteLaskuri(Screen.Right - 100.0, Screen.Top - 100.0);
143    }
144
145
146    IntMeter LuoPisteLaskuri(double x, double y)
147    {
148        IntMeter laskuri = new IntMeter(0);
149        laskuri.MaxValue = 10;
150
151        Label naytto = new Label();
152        naytto.BindTo(laskuri);
153        naytto.X = x;
154        naytto.Y = y;
155        naytto.TextColor = Color.White;
156        naytto.BorderColor = Level.Background.Color;
157        naytto.Color = Level.Background.Color;
158        Add(naytto);
159
160        return laskuri;
161    }
162    void KasittelePallonTormays(PhysicsObject pallo, PhysicsObject kohde)
163    {
164        if (kohde == oikeaReuna)
165        {
166            pelaajan1Pisteet.Value += 1;
167        }
168        else if (kohde == vasenReuna)
169        {
170            pelaajan2Pisteet.Value += 1;
171        }
172
173
174
175
176
177
178
179    }
180
181
182    const double PALLON_MIN_NOPEUS = 500;
183
184    protected override void Update(Time time)
185    {
186        if (pallo != null && Math.Abs(pallo.Velocity.X) < PALLON_MIN_NOPEUS)
187        {
188            pallo.Velocity = new Vector(pallo.Velocity.X * 1.1, pallo.Velocity.Y);
189        }
190        base.Update(time);
191    }
192
193
194}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.