source: 2017/30/JouniP/Syomispeli/Syomispeli/Syomispeli/obj/x86/Debug/Syomispeli.csproj.FileListAbsolute.txt @ 9075

Revision 9075, 693 bytes checked in by nupeohje, 3 years ago (diff)

Lisätty syömispelin alku. Se käyttää aliohjelmia olioiden luomiseen.

Line 
1C:\MyTemp\JouniP\Syomispeli\Syomispeli\Syomispeli\bin\x86\Debug\Syomispeli.exe
2C:\MyTemp\JouniP\Syomispeli\Syomispeli\Syomispeli\bin\x86\Debug\Syomispeli.pdb
3C:\MyTemp\JouniP\Syomispeli\Syomispeli\Syomispeli\bin\x86\Debug\Jypeli.dll
4C:\MyTemp\JouniP\Syomispeli\Syomispeli\Syomispeli\bin\x86\Debug\Jypeli.xml
5C:\MyTemp\JouniP\Syomispeli\Syomispeli\Syomispeli\obj\x86\Debug\Syomispeli.csprojResolveAssemblyReference.cache
6C:\MyTemp\JouniP\Syomispeli\Syomispeli\Syomispeli\obj\x86\Debug\Microsoft.Xna.Framework.RuntimeProfile.txt
7C:\MyTemp\JouniP\Syomispeli\Syomispeli\Syomispeli\obj\x86\Debug\Syomispeli.exe
8C:\MyTemp\JouniP\Syomispeli\Syomispeli\Syomispeli\obj\x86\Debug\Syomispeli.pdb
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.