source: 2017/30/JouniP/Syomispeli/Syomispeli/Syomispeli/Syomispeli.cs @ 9144

Revision 9144, 6.1 KB checked in by nupeohje, 2 years ago (diff)

Alkuvalikko lisätty

Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8
9public class Syomispeli : PhysicsGame
10{
11    PhysicsObject pelaaja1;
12
13    Image pahiksenNollailukuva = LoadImage("pahisnollailee");
14    Image pahiksenVihaisuuskuva = LoadImage("pahisvihaisena");
15
16    public override void Begin()
17    {
18        Alkuvalikko();
19
20     
21
22       
23       
24       
25    }
26
27    void Alkuvalikko()
28    {
29        MultiSelectWindow alkuValikko = new MultiSelectWindow("Syömispeli",
30"Aloita peli", "Lopeta");
31        Add(alkuValikko);
32
33        alkuValikko.AddItemHandler(0, AloitaPeli);
34        alkuValikko.AddItemHandler(1, Exit);
35    }
36
37    void AloitaPeli()
38    {
39        LisaaPelaaja1();
40        LisaaOhjaimet();
41
42        LisaaKaikkiViholliset();
43
44
45        LuoKentta();
46    }
47
48    void LisaaKaikkiViholliset()
49    {
50        //LisaaPahis(100.0, 0.0);
51        //LisaaPahis(-100.0, 0.0);
52        //LisaaPahis(0.0, 200.0);
53
54        for (int i = 0; i < 3; i++)
55        {
56            LisaaPahis(RandomGen.NextDouble(Level.Left, Level.Right), RandomGen.NextDouble(Level.Bottom, Level.Top));
57        }
58    }
59
60    void LisaaPahis(double x, double y)
61    {
62        PhysicsObject pahis = new PhysicsObject(40.0, 40.0);
63        pahis.X = x;
64        pahis.Y = y;
65        pahis.CanRotate = false;
66        pahis.Image = pahiksenNollailukuva;
67        pahis.Tag = "ilkee tyyppi";
68        Add(pahis);
69
70        FollowerBrain seuraajanAivot = new FollowerBrain(pelaaja1);
71        seuraajanAivot.Speed = 100;                 // Millä nopeudella kohdetta seurataan
72        seuraajanAivot.DistanceFar = 600;           // Etäisyys jolla aletaan seurata kohdetta
73        seuraajanAivot.DistanceClose = 200;         // Etäisyys jolloin ollaan lähellä kohdetta
74        //seuraajanAivot.StopWhenTargetClose = true;  // Pysähdytään kun ollaan lähellä kohdetta
75        //seuraajanAivot.FarBrain = satunnaisAivot;   // Käytetään satunnaisaivoja kun ollaan kaukana
76
77        // Tapahtuma, joka tapahtuu kun ollaan lähellä kohdetta
78        seuraajanAivot.TargetClose += delegate {
79           
80            // Asetetaan vihaiseksi:
81            pahis.Image = pahiksenVihaisuuskuva;
82
83            // Asettaa hetken kuluttua normaalin kuvan:
84            //Timer.SingleShot(1.0, delegate { pahis.Image = pahiksenNollailukuva; });
85
86        };
87       
88        seuraajanAivot.Active = true;
89        pahis.Brain = seuraajanAivot;
90    }
91
92    void LuoKentta()
93    {
94        Level.CreateBorders();
95        Level.Background.CreateGradient(Color.Black, Color.Gray);
96        LisaaRuokapalat();
97
98        //LuoOlio(Shape.Diamond, Color.Blue, 0.0, 0.0);
99        //LuoOlio(Shape.Circle, Color.White, 100.0, 20.0);
100        //LuoOlio(Shape.Rectangle, Color.Brown, 50.0, 150.0);
101
102        //LuoPallo(Color.White, 50.0, 47.8);
103        //LuoPallo(Color.Yellow, 30.0, 30.0);
104        //LuoPallo(Color.Yellow, 70.0, 80.0);
105
106    }
107
108    void LisaaPelaaja1()
109    {
110        pelaaja1 = new PhysicsObject(40.0, 40.0);
111        pelaaja1.CanRotate = false;
112        Add(pelaaja1);
113
114        AddCollisionHandler(pelaaja1, "ruoka", PelaajaKasvaaIsommaksi);
115        AddCollisionHandler(pelaaja1, "ilkee tyyppi", PelaajaTormasiViholliseen);
116    }
117
118    void LisaaRuokapalat()
119    {
120        //LuoSyotavaJuttu(10.0, 10.0);
121        //LuoSyotavaJuttu(90.0, 90.0);
122        //LuoSyotavaJuttu(100.0, 340.0);
123        //LuoSyotavaJuttu(300.0, 390.0);
124        //LuoSyotavaJuttu(200.0, 10.0);
125        //LuoSyotavaJuttu(-200.0, 90.0);
126
127        for (int i = 0; i < 50; i++)
128        {
129            double xKoordinaatti = RandomGen.NextDouble(Level.Left, Level.Right);
130            double yKoordinaatti = RandomGen.NextDouble(Level.Bottom, Level.Top);
131            LuoSyotavaJuttu(xKoordinaatti, yKoordinaatti);
132
133        }
134
135
136    }
137
138    void LisaaOhjaimet()
139    {
140        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, LiikutaPelaajaa, null, new Vector(-1000.0, 0.0));
141        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, LiikutaPelaajaa, null, new Vector(1000.0, 0.0));
142        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, LiikutaPelaajaa, null, new Vector(0.0, 1000.0));
143        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Down, LiikutaPelaajaa, null, new Vector(0.0, -1000.0));
144
145        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
146    }
147
148    void LiikutaPelaajaa(Vector vektori)
149    {
150        pelaaja1.Push(vektori);
151    }
152
153    void PelaajaKasvaaIsommaksi(PhysicsObject pelaajaJokaTormasi, PhysicsObject tormayksenKohde)
154    {
155        pelaajaJokaTormasi.Width = pelaajaJokaTormasi.Width + 10.0;
156        pelaajaJokaTormasi.Height = pelaajaJokaTormasi.Height + 10.0;
157
158        tormayksenKohde.Destroy();
159    }
160
161    void PelaajaTormasiViholliseen(PhysicsObject pelaajaJokaTormasi, PhysicsObject vihuJohonTormattiin)
162    {
163        if (pelaajaJokaTormasi.Width - 10.0 <= 0.0 || pelaajaJokaTormasi.Height - 10.0 <= 0.0)
164        {
165            return;
166        }
167        pelaajaJokaTormasi.Width -= 10.0;
168        pelaajaJokaTormasi.Height -= 10.0;
169    }
170    void LuoOlio(Shape muoto, Color vari, double x, double y, double leveys = 40.0, double korkeus = 40.0)
171    {
172        PhysicsObject otus = new PhysicsObject(leveys, korkeus);
173        otus.Shape = muoto;
174        otus.Color = vari;
175        otus.X = x;
176        otus.Y = y;
177        Add(otus);
178    }
179
180    void LuoPallo(Color vari, double x, double y)
181    {
182        LuoOlio(Shape.Circle, vari, x, y);
183    }
184
185    void LuoSyotavaJuttu(double x, double y)
186    {
187        //LuoOlio(Shape.Circle, Color.Yellow, x, y, 10.0, 10.0);
188
189        PhysicsObject syotava = new PhysicsObject(10.0, 10.0);
190        syotava.Shape = Shape.Circle;
191        syotava.Color = Color.Yellow;
192        syotava.X = x;
193        syotava.Y = y;
194        Add(syotava);
195        syotava.Tag = "ruoka";
196
197    }
198
199    void LuoPongmaila(double x, double y)
200    {
201        //PhysicsObject maila = new PhysicsObject(20.0, 80.0);
202        //maila.X = x;
203        //maila.Y = y;
204        //Add(maila);
205
206        LuoOlio(Shape.Rectangle, Color.White, x, y, 20.0, 80.0);
207    }
208}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.