source: 2017/27/OskariK/OK/OK/OK/OK.cs @ 8966

Revision 8966, 13.2 KB checked in by npo17_42, 6 years ago (diff)

kk

Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8
9public class OK : PhysicsGame
10{
11    GameObject command; //UI-ruutu, jossa pelikomennot
12    GameObject feed; //UI-ruutu, johon tulee combat log
13    GameObject portrait; //ruutu, jossa pelihahmon HP ja kauniit kasvot
14    GameObject tappio; //ruutu, joka ilmaantuu pelaajan hävitessä
15
16    GameObject foe1; //ruutu, jossa pahis 1
17    GameObject foe2; //ruutu, jossa pahis 2
18    GameObject foe3; //ruutu, jossa pahis 3
19
20    double textheight = -220;
21    double textwidth = -750;
22
23    GameObject inventory; //ruutu, jossa kamasi näkyvät
24
25    GameObject transition; //ruutu, jolla peli menee eteenpäin
26    GameObject voitto; //ruutu, joka tulee kun voitat pelin
27
28    int vihollisNro = 1;
29
30    PhysicsObject Pointer; //jolla valitaan schaibaa
31    Timer ajastin;
32
33    bool pelaajatoiminut = false;  //tarkistaa, että onko pelaaja käyttänyt vuoronsa, että hän ei pääse rikkomaan peliä
34
35    IntMeter goopHP; //ekan vihollisen hp
36    IntMeter skeleHP; //tokan vihollisen hp
37    IntMeter snekHP; //kolmannen vihollisen HP
38    IntMeter HP; //pelaajan hp
39
40    int playerdamage = 10; //pelaajan tehot
41    int enemy1damage = 5; //ekan vihollisen tehot
42    int enemy2damage = 20; //tokan vihollisen tehot
43    int enemy3damage = 24; //kolmannen vihollisen tehot
44
45    Label foeHP; // eka vihu
46    Label foe2HP; //toka vihu
47    Label playerHP;
48    Label feedtext;
49
50    Vector nopeusYlos = new Vector(0, 100);
51    Vector nopeusAlas = new Vector(0, -100);
52    Vector nopeusVasen = new Vector(-200, 0);
53    Vector nopeusOikea = new Vector(200, 0);
54
55    public override void Begin()
56    {
57        LuoAlue();
58        luopelaaja();
59        LuoHP();
60        Kontrollit();
61
62
63        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
64    }
65
66    void LuoAlue()
67    {
68
69        Level.Background.Color = Color.White;
70
71        command = new GameObject(450.0, 300.0);
72        command.Shape = Shape.Rectangle;
73        command.Color = Color.Black;
74        command.X = 370.00;
75        command.Y = -330.00;
76        command.Image = LoadImage("Kökkö");
77        Add(command, 1);
78
79        feed = new GameObject(1000.00, 300.00);
80        feed.Shape = Shape.Rectangle;
81        feed.Color = Color.Black;
82        feed.X = -400.00;
83        feed.Y = -330.00;
84        Add(feed);
85
86        feedtext = new Label();
87        feedtext.X = textwidth;
88        feedtext.Y = textheight;
89        feedtext.TextColor = Color.White;
90        feedtext.Color = Color.Transparent;
91        Add(feedtext, 2);
92
93
94        portrait = new GameObject(250.00, 300.00);
95        portrait.Shape = Shape.Rectangle;
96        portrait.Color = Color.Black;
97        portrait.X = 750.00;
98        portrait.Y = -330.00;
99        Add(portrait);
100
101        foe1 = new GameObject(1800.00, 700.00);
102        foe1.Shape = Shape.Rectangle;
103        foe1.Color = Color.Aqua;
104        foe1.X = -10.00;
105        foe1.Y = 200.00;
106        foe1.Image = LoadImage("köntsä");
107        Add(foe1);
108    }
109
110    PhysicsObject luopelaaja()
111    {
112        Pointer = new PhysicsObject(5.0, 5.0);
113        Pointer.Color = Color.White;
114        Pointer.X = 190.00;
115        Pointer.Y = -220.00;
116        Add(Pointer, 2);
117        Pointer.IgnoresExplosions = true;
118        return Pointer;
119    }
120
121    void LuoHP()
122    {
123        goopHP = new IntMeter(20);
124
125        foeHP = new Label();
126
127        foeHP.X = 150.00;
128        foeHP.Y = Screen.Top - 40.00;
129        foeHP.TextColor = Color.Red;
130        foeHP.Color = Color.Transparent;
131
132        foeHP.BindTo(goopHP);
133        Add(foeHP, 2);
134
135        HP = new IntMeter(65);
136
137        Label playerHP = new Label();
138
139        playerHP.X = 660.00;
140        playerHP.Y = -200.00;
141        playerHP.TextColor = Color.LightGreen;
142        playerHP.Color = Color.Transparent;
143
144        playerHP.BindTo(HP);
145        Add(playerHP, 2);
146
147        skeleHP = new IntMeter(40);
148
149
150
151
152    }
153    void AsetaNopeus(PhysicsObject Pointer, Vector nopeus)
154    {
155        PlaySound("blip");
156
157        if (Pointer.Velocity.Magnitude > 0) return;
158
159        Vector sijainti = Pointer.Position + nopeus;
160        if (sijainti.Y > command.Top) return;
161        else if (sijainti.Y < command.Bottom) return;
162
163        Pointer.MoveTo(Pointer.Position + nopeus, 1000.00);
164
165    }
166    void Kontrollit()
167    {
168        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Pressed, AsetaNopeus, "liikkuu", Pointer, nopeusAlas);
169        //Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, Pointer, Vector.Zero);
170
171        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Pressed, AsetaNopeus, "liikkuu", Pointer, nopeusYlos);
172        //Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, Pointer, Vector.Zero);
173
174
175        Keyboard.Listen(Key.Z, ButtonState.Pressed, Valitse, null);
176
177        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
178
179    }
180
181    void Valitse()
182
183    {
184
185        if (pelaajatoiminut) return;
186        pelaajatoiminut = true;
187        if (Pointer.Y > command.Top - command.Height / 3) Attack();
188        else if (Pointer.Y < command.Bottom + command.Height / 3) Exit();
189        else Items();
190    }
191
192    void Items()
193    {
194        pelaajatoiminut = false;
195        inventory = new GameObject (450.0, 300.0);
196        command.Shape = Shape.Rectangle;
197        inventory.Color = Color.Black;
198        inventory.X = 370.00;
199        inventory.Y = -330.00;
200        inventory.Image = LoadImage("Items");
201        Add(inventory);
202        command.Destroy();
203
204        Keyboard.Listen(Key.X, ButtonState.Pressed, LuoAlue, null);
205
206
207
208
209    }
210
211    void Attack() //mitä tapahtuu jos painaa attackkia
212    {
213        if (goopHP.Value > 0) attackenemy1();
214        else if (skeleHP.Value > 0) attackenemy2();
215        else if (snekHP.Value > 0) attackenemy3();
216    }
217
218    void attackenemy1()
219    {
220        goopHP.Value -= playerdamage;
221
222        GameObject hit = new GameObject(100.00, 100.00);
223        hit.Shape = Shape.Star;
224        hit.Color = Color.OrangeRed;
225        hit.X = 0.00;
226        hit.Y = Screen.Top - 60.00;
227        Add(hit, 3);
228        hit.Image = LoadImage("hitanim2");
229        hit.MaximumLifetime = new TimeSpan(0, 0, 0, 0, 50);
230
231        PlaySound("hit");
232
233        GameObject hit2 = new GameObject(100.00, 100.00);
234        hit2.Shape = Shape.Star;
235        hit2.Color = Color.OrangeRed;
236        hit2.X = 0.00;
237        hit2.Y = Screen.Top - 60.00;
238        hit2.Image = LoadImage("hitanim");
239        hit2.MaximumLifetime = new TimeSpan(0, 0, 0, 0, 100);
240        Add(hit2, 3);
241
242        Attackfeed(playerdamage);
243    }
244
245    void attackenemy2()
246    {
247        skeleHP.Value -= playerdamage;
248
249        GameObject hit = new GameObject(100.00, 100.00);
250        hit.Shape = Shape.Star;
251        hit.Color = Color.OrangeRed;
252        hit.X = 0.00;
253        hit.Y = Screen.Top - 60.00;
254        Add(hit, 3);
255        hit.Image = LoadImage("hitanim2");
256        hit.MaximumLifetime = new TimeSpan(0, 0, 0, 0, 50);
257
258        PlaySound("hit");
259
260        GameObject hit2 = new GameObject(100.00, 100.00);
261        hit2.Shape = Shape.Star;
262        hit2.Color = Color.OrangeRed;
263        hit2.X = 0.00;
264        hit2.Y = Screen.Top - 60.00;
265        hit2.Image = LoadImage("hitanim");
266        hit2.MaximumLifetime = new TimeSpan(0, 0, 0, 0, 100);
267        Add(hit2, 3);
268
269        Attackfeed(playerdamage);
270    }
271
272    void attackenemy3()
273    {
274        snekHP.Value -= playerdamage;
275
276        GameObject hit = new GameObject(100.00, 100.00);
277        hit.Shape = Shape.Star;
278        hit.Color = Color.OrangeRed;
279        hit.X = 0.00;
280        hit.Y = Screen.Top - 60.00;
281        Add(hit, 3);
282        hit.Image = LoadImage("hitanim2");
283        hit.MaximumLifetime = new TimeSpan(0, 0, 0, 0, 50);
284
285        PlaySound("hit");
286
287        GameObject hit2 = new GameObject(100.00, 100.00);
288        hit2.Shape = Shape.Star;
289        hit2.Color = Color.OrangeRed;
290        hit2.X = 0.00;
291        hit2.Y = Screen.Top - 60.00;
292        hit2.Image = LoadImage("hitanim");
293        hit2.MaximumLifetime = new TimeSpan(0, 0, 0, 0, 100);
294        Add(hit2, 3);
295
296        Attackfeed(playerdamage);
297    }
298
299    void Attackfeed(double damage) //combat login tiedot päivittyy
300    {
301        double y = feedtext.Y;
302
303        feedtext.Text = "Delivered " + damage + " damage.\n" + feedtext.Text;
304        feedtext.Y = textheight - feedtext.Height / 2;
305
306        switch (vihollisNro)
307        {
308            case 1:
309                if (goopHP > 0) Timer.SingleShot(1.0, Enemy1attack);
310                else Transition();
311                break;
312
313            case 2:
314                if (skeleHP > 0) Timer.SingleShot(1.0, Enemy2attack);
315                else Transition2();
316                break;
317
318            case 3:
319                if (snekHP > 0) Timer.SingleShot(1.0, Enemy3attack);
320                else Voitit();
321                break;
322        }
323
324       
325
326       
327
328       
329    }
330
331    void Enemy1attack() //ekan vihollisen AI
332
333    {
334        PlaySound("playertakesdamage");
335        HP.Value -= enemy1damage;
336
337        double y = feedtext.Y;
338        double x = feedtext.X;
339
340        feedtext.Text = "Received " + enemy1damage + " damage.\n" + feedtext.Text;
341        feedtext.Y = textheight - feedtext.Height / 2;
342        feedtext.X = textwidth;;
343
344        pelaajatoiminut = false;
345
346        if (HP == 0) Lose();
347    }
348   
349    void Enemy2attack() //tokan vihollisen AI
350    {
351        PlaySound("playertakesdamage");
352        HP.Value -= enemy2damage;
353
354        double y = feedtext.Y;
355        double x = feedtext.X;
356
357        feedtext.Text = "Received " + enemy2damage + " damage.\n" + feedtext.Text;
358        feedtext.Y = textheight - feedtext.Height / 2;
359        feedtext.X = textwidth; ;
360
361        pelaajatoiminut = false;
362
363        if (HP == 0) Lose();
364    }
365
366    void Enemy3attack() //kolmannen vihollisen ai
367    {
368        PlaySound("playertakesdamage");
369        HP.Value -= enemy3damage;
370
371        double y = feedtext.Y;
372        double x = feedtext.X;
373
374        feedtext.Text = "Received " + enemy3damage + " damage.\n" + feedtext.Text;
375        feedtext.Y = textheight - feedtext.Height / 2;
376        feedtext.X = textwidth; ;
377
378        pelaajatoiminut = false;
379
380        if (HP == 0) Lose();
381    }
382    void Transition() //pelin siirtyminen eteenpäin, kun pahis voitettu
383    {
384        foeHP.Destroy();
385        vihollisNro++;
386        transition = new GameObject(1800.00, 700.00);
387        transition.Shape = Shape.Rectangle;
388        transition.Color = Color.Aqua;
389        transition.X = -10.00;
390        transition.Y = 200.00;
391        transition.Image = LoadImage("transiitio");
392        Add(transition);
393
394        Timer.SingleShot(1.5, Lisaapahis2);
395    }
396
397    void Transition2() //pelin siirtyminen eteenpäin, kun toinen pahis on voitettu
398    {
399        foeHP.Destroy();
400        vihollisNro++;
401        transition = new GameObject(1800.00, 700.00);
402        transition.Shape = Shape.Rectangle;
403        transition.Color = Color.Aqua;
404        transition.X = -10.00;
405        transition.Y = 200.00;
406        transition.Image = LoadImage("transiitio");
407        Add(transition, 3);
408
409        Timer.SingleShot(1.5, Lisaapahis3);
410    }
411
412    void Lisaapahis2()
413    {
414        foe2 = new GameObject(1800.00, 700.00);
415        foe2.Shape = Shape.Rectangle;
416        foe2.Color = Color.Aqua;
417        foe2.X = -10.00;
418        foe2.Y = 200.00;
419        foe2.Image = LoadImage("luumies");
420        Add(foe2);
421
422        pelaajatoiminut = false;
423
424        skeleHP = new IntMeter(40);
425
426        foeHP = new Label();
427
428        foeHP.X = 150.00;
429        foeHP.Y = Screen.Top - 40.00;
430        foeHP.TextColor = Color.Red;
431        foeHP.Color = Color.Transparent;
432        Add(foeHP);
433
434        foeHP.BindTo(skeleHP);
435        Add(foeHP, 3);
436
437    }
438
439    void Lisaapahis3()
440
441    {
442        foe3 = new GameObject(1800.00, 700.00);
443        foe3.Shape = Shape.Rectangle;
444        foe3.Color = Color.Aqua;
445        foe3.X = -10.00;
446        foe3.Y = 200.00;
447        foe3.Image = LoadImage("snek");
448        Add(foe3, 3);
449
450        pelaajatoiminut = false;
451
452        snekHP = new IntMeter(100);
453
454        foeHP = new Label();
455
456        foeHP.X = 150.00;
457        foeHP.Y = Screen.Top - 40.00;
458        foeHP.TextColor = Color.Blue;
459        foeHP.Color = Color.Transparent;
460        Add(foeHP);
461
462        foeHP.BindTo(snekHP);
463        Add(foeHP, 2);
464    }
465
466    void Voitit() //kun pelaaja voittaa kaikki pahikset
467    {
468        pelaajatoiminut = true;
469        foeHP.Destroy();
470        voitto = new GameObject(1800.00, 700.00);
471        voitto.Shape = Shape.Rectangle;
472        voitto.Color = Color.Aqua;
473        voitto.X = -10.00;
474        voitto.Y = 200.00;
475        voitto.Image = LoadImage("voitto");
476        Add(voitto, 3);
477
478        Timer.SingleShot(10, Exit);
479    }
480
481    void Lose() //pelaajan häviö
482    {
483        pelaajatoiminut = true;
484        foeHP.Destroy();
485
486        tappio = new GameObject(Screen.Width, Screen.Height);
487        tappio.Shape = Shape.Rectangle;
488        tappio.Color = Color.Black;
489        tappio.Image = LoadImage("häviö");
490        Add(tappio, 3);
491
492    }
493}
494
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.