source: 2017/27/OskariK/OK/OK/OK/OK.cs @ 8959

Revision 8959, 9.8 KB checked in by npo17_42, 4 years ago (diff)
Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8
9public class OK : PhysicsGame
10{
11    GameObject command; //UI-ruutu, jossa pelikomennot
12    GameObject feed; //UI-ruutu, johon tulee combat log
13    GameObject portrait; //ruutu, jossa pelihahmon HP ja kauniit kasvot
14    GameObject tappio; //ruutu, joka ilmaantuu pelaajan hävitessä
15    GameObject foe1; //ruutu, jossa pahis 1
16    GameObject foe2; //ruutu, jossa pahis 2
17    GameObject foe3; //ruutu, jossa pahis 3
18    double textheight = -220;
19    double textwidth = -750;
20    GameObject transition; //ruutu, jolla peli menee eteenpäin
21
22    PhysicsObject Pointer; //jolla valitaan schaibaa
23    Timer ajastin;
24    bool pelaajatoiminut = false;  //tarkistaa, että onko pelaaja käyttänyt vuoronsa, että hän ei pääse rikkomaan peliä
25
26    IntMeter goopHP; //ekan vihollisen hp
27    IntMeter skeleHP; //tokan vihollisen hp
28    IntMeter HP; //pelaajan hp
29    int playerdamage = 10; //pelaajan papu
30    int enemy1damage = 5; //ekan vihollisen tehot
31    int enemy2damage = 20; //tokan vihollisen tehot
32
33    Label foeHP; // eka vihu
34    Label foe2HP; //toka vihu
35    Label playerHP;
36    Label feedtext;
37
38    Vector nopeusYlos = new Vector(0, 100);
39    Vector nopeusAlas = new Vector(0, -100);
40    Vector nopeusVasen = new Vector(-200, 0);
41    Vector nopeusOikea = new Vector(200, 0);
42
43    public override void Begin()
44    {
45        LuoAlue();
46        luopelaaja();
47        LuoHP();
48        Kontrollit();
49
50
51        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
52    }
53
54    void LuoAlue()
55    {
56
57        Level.Background.Color = Color.White;
58
59        command = new GameObject(450.0, 300.0);
60        command.Shape = Shape.Rectangle;
61        command.Color = Color.Black;
62        command.X = 370.00;
63        command.Y = -330.00;
64        command.Image = LoadImage("Kökkö");
65        Add(command);
66
67        feed = new GameObject(1000.00, 300.00);
68        feed.Shape = Shape.Rectangle;
69        feed.Color = Color.Black;
70        feed.X = -400.00;
71        feed.Y = -330.00;
72        Add(feed);
73
74        feedtext = new Label();
75        feedtext.X = textwidth;
76        feedtext.Y = textheight;
77        feedtext.TextColor = Color.White;
78        feedtext.Color = Color.Transparent;
79        Add(feedtext, 2);
80
81
82        portrait = new GameObject(250.00, 300.00);
83        portrait.Shape = Shape.Rectangle;
84        portrait.Color = Color.Black;
85        portrait.X = 750.00;
86        portrait.Y = -330.00;
87        Add(portrait);
88
89        foe1 = new GameObject(1800.00, 700.00);
90        foe1.Shape = Shape.Rectangle;
91        foe1.Color = Color.Aqua;
92        foe1.X = -10.00;
93        foe1.Y = 200.00;
94        foe1.Image = LoadImage("köntsä");
95        Add(foe1);
96    }
97
98    PhysicsObject luopelaaja()
99    {
100        Pointer = new PhysicsObject(5.0, 5.0);
101        Pointer.Color = Color.White;
102        Pointer.X = 190.00;
103        Pointer.Y = -220.00;
104        Add(Pointer, 2);
105        Pointer.IgnoresExplosions = true;
106        return Pointer;
107    }
108
109    void LuoHP()
110    {
111        goopHP = new IntMeter(20);
112
113        foeHP = new Label();
114
115        foeHP.X = 150.00;
116        foeHP.Y = Screen.Top - 40.00;
117        foeHP.TextColor = Color.Red;
118        foeHP.Color = Color.Transparent;
119
120        foeHP.BindTo(goopHP);
121        Add(foeHP, 2);
122
123        HP = new IntMeter(65);
124
125        Label playerHP = new Label();
126
127        playerHP.X = 660.00;
128        playerHP.Y = -200.00;
129        playerHP.TextColor = Color.LightGreen;
130        playerHP.Color = Color.Transparent;
131
132        playerHP.BindTo(HP);
133        Add(playerHP, 2);
134
135        skeleHP = new IntMeter(40);
136
137
138
139
140    }
141    void AsetaNopeus(PhysicsObject Pointer, Vector nopeus)
142    {
143        PlaySound("blip");
144
145        if (Pointer.Velocity.Magnitude > 0) return;
146
147        Vector sijainti = Pointer.Position + nopeus;
148        if (sijainti.Y > command.Top) return;
149        else if (sijainti.Y < command.Bottom) return;
150
151        Pointer.MoveTo(Pointer.Position + nopeus, 1000.00);
152
153    }
154    void Kontrollit()
155    {
156        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Pressed, AsetaNopeus, "liikkuu", Pointer, nopeusAlas);
157        //Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, Pointer, Vector.Zero);
158
159        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Pressed, AsetaNopeus, "liikkuu", Pointer, nopeusYlos);
160        //Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, Pointer, Vector.Zero);
161
162
163
164        //Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Pressed, AsetaNopeus, "liikkuu", Pointer, nopeusVasen);
165        ///Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, Pointer, Vector.Zero);
166
167        //Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Pressed, AsetaNopeus, "liikkuu", Pointer, nopeusOikea);
168        //Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, Pointer, Vector.Zero);
169
170        Keyboard.Listen(Key.Z, ButtonState.Pressed, Valitse, null);
171
172        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
173
174    }
175
176    void Valitse()
177
178    {
179        if (pelaajatoiminut) return;
180        pelaajatoiminut = true;
181        if (Pointer.Y > command.Top - command.Height / 3) Attack();
182        else if (Pointer.Y < command.Bottom + command.Height / 3) Exit();
183        else Exit();
184    }
185
186    void Attack() //mitä tapahtuu jos painaa attackkia
187    {
188        if (goopHP.Value > 0) attackenemy1();
189        else if (skeleHP.Value > 0) attackenemy2();
190    }
191
192    void attackenemy1()
193    {
194        goopHP.Value -= playerdamage;
195
196        GameObject hit = new GameObject(100.00, 100.00);
197        hit.Shape = Shape.Star;
198        hit.Color = Color.OrangeRed;
199        hit.X = 0.00;
200        hit.Y = Screen.Top - 60.00;
201        Add(hit, 3);
202        hit.Image = LoadImage("hitanim2");
203        hit.MaximumLifetime = new TimeSpan(0, 0, 0, 0, 50);
204
205        PlaySound("hit");
206
207        GameObject hit2 = new GameObject(100.00, 100.00);
208        hit2.Shape = Shape.Star;
209        hit2.Color = Color.OrangeRed;
210        hit2.X = 0.00;
211        hit2.Y = Screen.Top - 60.00;
212        hit2.Image = LoadImage("hitanim");
213        hit2.MaximumLifetime = new TimeSpan(0, 0, 0, 0, 100);
214        Add(hit2, 3);
215
216        Attackfeed(playerdamage);
217    }
218
219    void attackenemy2()
220    {
221        skeleHP.Value -= playerdamage;
222
223        GameObject hit = new GameObject(100.00, 100.00);
224        hit.Shape = Shape.Star;
225        hit.Color = Color.OrangeRed;
226        hit.X = 0.00;
227        hit.Y = Screen.Top - 60.00;
228        Add(hit, 3);
229        hit.Image = LoadImage("hitanim2");
230        hit.MaximumLifetime = new TimeSpan(0, 0, 0, 0, 50);
231
232        PlaySound("hit");
233
234        GameObject hit2 = new GameObject(100.00, 100.00);
235        hit2.Shape = Shape.Star;
236        hit2.Color = Color.OrangeRed;
237        hit2.X = 0.00;
238        hit2.Y = Screen.Top - 60.00;
239        hit2.Image = LoadImage("hitanim");
240        hit2.MaximumLifetime = new TimeSpan(0, 0, 0, 0, 100);
241        Add(hit2, 3);
242
243        Attackfeed(playerdamage);
244    }
245
246    void Attackfeed(double damage) //combat login tiedot päivittyy
247    {
248        double y = feedtext.Y;
249
250        feedtext.Text = "Delivered " + damage + " damage.\n" + feedtext.Text;
251        feedtext.Y = textheight - feedtext.Height / 2;
252
253        if (goopHP == 0) Transition();
254
255        if (goopHP == 0) return;
256
257        if (goopHP > 0) Timer.SingleShot(1.0, Enemy1attack);
258
259        else if (skeleHP > 0) Timer.SingleShot(1.0, Enemy2attack);
260    }
261
262    void Enemy1attack() //ekan vihollisen AI
263
264    {
265        PlaySound("playertakesdamage");
266        HP.Value -= enemy1damage;
267
268        double y = feedtext.Y;
269        double x = feedtext.X;
270
271        feedtext.Text = "Received " + enemy1damage + " damage.\n" + feedtext.Text;
272        feedtext.Y = textheight - feedtext.Height / 2;
273        feedtext.X = textwidth;;
274
275        pelaajatoiminut = false;
276
277        if (HP == 0) Lose();
278    }
279   
280    void Enemy2attack()
281    {
282        PlaySound("playertakesdamage");
283        HP.Value -= enemy2damage;
284
285        double y = feedtext.Y;
286        double x = feedtext.X;
287
288        feedtext.Text = "Received " + enemy2damage + " damage.\n" + feedtext.Text;
289        feedtext.Y = textheight - feedtext.Height / 2;
290        feedtext.X = textwidth; ;
291
292        pelaajatoiminut = false;
293
294        if (HP == 0) Lose();
295    }
296
297    void Transition() //pelin siirtyminen eteenpäin, kun pahis voitettu
298    {
299        foeHP.Destroy();
300
301        transition = new GameObject(1800.00, 700.00);
302        transition.Shape = Shape.Rectangle;
303        transition.Color = Color.Aqua;
304        transition.X = -10.00;
305        transition.Y = 200.00;
306        transition.Image = LoadImage("transiitio");
307        Add(transition);
308
309        Timer.SingleShot(1.5, Lisaapahis2);
310    }
311
312    void Lisaapahis2()
313    {
314        foe2 = new GameObject(1800.00, 700.00);
315        foe2.Shape = Shape.Rectangle;
316        foe2.Color = Color.Aqua;
317        foe2.X = -10.00;
318        foe2.Y = 200.00;
319        foe2.Image = LoadImage("luumies");
320        Add(foe2);
321
322        pelaajatoiminut = false;
323
324        skeleHP = new IntMeter(40);
325
326        foeHP = new Label();
327
328        foeHP.X = 150.00;
329        foeHP.Y = Screen.Top - 40.00;
330        foeHP.TextColor = Color.Red;
331        foeHP.Color = Color.Transparent;
332        Add(foeHP);
333
334        foeHP.BindTo(skeleHP);
335        Add(foeHP, 3);
336
337    }
338
339    void Lose() //pelaajan häviö
340    {
341        pelaajatoiminut = true;
342
343        tappio = new GameObject(Screen.Width, Screen.Height);
344        tappio.Shape = Shape.Rectangle;
345        tappio.Color = Color.Black;
346        tappio.Image = LoadImage("häviö");
347        Add(tappio, 3);
348
349    }
350}
351
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.