source: 2017/27/MikaelL/Avaruuspeli/Avaruuspeli/Avaruuspeli/obj/x86/Debug/Avaruuspeli.csproj.FileListAbsolute.txt @ 8922

Revision 8922, 1001 bytes checked in by npo17_33, 4 years ago (diff)

pelaajia voi liikutta oikealle ,vasemmalle,ylös ja alas

Line 
1C:\MyTemp\MikaelL\Avaruuspeli\Avaruuspeli\Avaruuspeli\bin\x86\Debug\Content\taustakuva.xnb
2C:\MyTemp\MikaelL\Avaruuspeli\Avaruuspeli\Avaruuspeli\bin\x86\Debug\Avaruuspeli.exe
3C:\MyTemp\MikaelL\Avaruuspeli\Avaruuspeli\Avaruuspeli\bin\x86\Debug\Avaruuspeli.pdb
4C:\MyTemp\MikaelL\Avaruuspeli\Avaruuspeli\Avaruuspeli\bin\x86\Debug\Jypeli.dll
5C:\MyTemp\MikaelL\Avaruuspeli\Avaruuspeli\Avaruuspeli\bin\x86\Debug\Jypeli.xml
6C:\MyTemp\MikaelL\Avaruuspeli\Avaruuspeli\Avaruuspeli\obj\x86\Debug\Avaruuspeli.csprojResolveAssemblyReference.cache
7C:\MyTemp\MikaelL\Avaruuspeli\Avaruuspeli\Avaruuspeli\obj\x86\Debug\Microsoft.Xna.Framework.RuntimeProfile.txt
8C:\MyTemp\MikaelL\Avaruuspeli\Avaruuspeli\Avaruuspeli\obj\x86\Debug\Avaruuspeli.exe
9C:\MyTemp\MikaelL\Avaruuspeli\Avaruuspeli\Avaruuspeli\obj\x86\Debug\Avaruuspeli.pdb
10C:\MyTemp\MikaelL\Avaruuspeli\Avaruuspeli\Avaruuspeli\bin\x86\Debug\Content\kivi.xnb
11C:\MyTemp\MikaelL\Avaruuspeli\Avaruuspeli\Avaruuspeli\bin\x86\Debug\Content\avaruusalus.xnb
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.