source: 2017/27/MikaelL/Avaruuspeli/Avaruuspeli/Avaruuspeli/Avaruuspeli.cs @ 8922

Revision 8922, 2.7 KB checked in by npo17_33, 3 years ago (diff)

pelaajia voi liikutta oikealle ,vasemmalle,ylös ja alas

Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8
9public class Avaruuspeli : PhysicsGame
10{ Image avaruusaluskuva = LoadImage("avaruusalus");
11    Image kivenKuva = LoadImage("kivi");
12    Image taustakuva = LoadImage("taustakuva");
13
14    PhysicsObject pelaaja1;
15    PhysicsObject pelaaja2;
16
17    public override void Begin()
18    {
19        // TODO: Kirjoita ohjelmakoodisi tähän
20        Level.Width = Window.Width;
21        Level.Height = Window.Height;
22        Level.Background.Image = taustakuva;
23
24        Level.Background.FitToLevel();
25        Level.CreateBorders();
26        pelaaja1 = LuoAvaruusalus(100, 100);
27        pelaaja2 = LuoAvaruusalus(10, 10);
28
29        PhoneBackButton.Listen(ConfirmExit, "Lopeta peli");
30        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
31
32        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, LiikutaPelaajaa, null, pelaaja1, new Vector(-1000, 0));
33        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, LiikutaPelaajaa, null,pelaaja1, new Vector(1000, 0));
34        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, LiikutaPelaajaa, null, pelaaja1, new Vector(0, 1000));
35        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Down,LiikutaPelaajaa, null,pelaaja1, new Vector(0, -1000));
36
37        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Down, LiikutaPelaajaa, null,pelaaja2, new Vector(-1000, 0));
38        Keyboard.Listen(Key.D, ButtonState.Down, LiikutaPelaajaa, null,pelaaja2, new Vector(1000, 0));
39        Keyboard.Listen(Key.W, ButtonState.Down, LiikutaPelaajaa, null,pelaaja2, new Vector(0, 1000));
40        Keyboard.Listen(Key.S, ButtonState.Down, LiikutaPelaajaa, null,pelaaja2, new Vector(0, -1000));
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51        LuoKivi(100, 50);
52        LuoKivi(50, 100);
53        LuoKivi(29, 58);
54        LuoKivi(50, 79);
55        LuoKivi(600, 600);
56        LuoKivi(600, 200);
57        LuoKivi(400, 129);
58        LuoKivi(50, 60);
59
60       
61
62
63
64    }
65
66    void LiikutaPelaajaa(PhysicsObject pelaaja, Vector vektori)
67    {
68        pelaaja.Push(vektori);
69    }
70
71
72
73
74
75    void LuoKivi(double x, double y)
76    {
77
78        PhysicsObject kivi = new PhysicsObject(100, 100);
79        kivi.Shape = Shape.Rectangle;
80        Add(kivi);
81        kivi.Image = kivenKuva;
82        kivi.X = x;
83        kivi.Y = y;
84
85   
86
87    }
88
89    PhysicsObject LuoAvaruusalus(double x, double y)
90    {
91        PhysicsObject avaruusalus = new PhysicsObject(40, 20);
92        avaruusalus.Image = avaruusaluskuva;
93        avaruusalus.Shape = Shape.Rectangle;
94        Add(avaruusalus);
95        avaruusalus.X = x;
96        avaruusalus.Y = y;
97
98        return avaruusalus;
99    }
100}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.