source: 2017/27/KasmirK/Tasohyppelypeli2/Tasohyppelypeli2/Tasohyppelypeli2/Tasohyppelypeli2.cs @ 8971

Revision 8971, 3.9 KB checked in by npo17_51, 4 years ago (diff)
Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8
9public class Tasohyppelypeli2 : PhysicsGame
10{
11
12    Image taustakuva = LoadImage("");
13    const double nopeus = 300;
14    const double hyppyNopeus = 50;
15    const int RUUDUN_KOKO = 60;
16
17    PlatformCharacter pelaaja1;
18    Light valo;
19    Image pelaajanKuva = LoadImage("the actual thing lol");
20    Image tahtiKuva = LoadImage("tahti");
21
22    SoundEffect maaliAani = LoadSoundEffect("maali");
23
24    private Animation ukkelinKavely;
25    public override void Begin()
26    {
27        Gravity = new Vector(0.5, 800);
28        ukkelinKavely = LoadAnimation("animaatio");
29        LuoKentta();
30        LisaaNappaimet();
31
32       
33        Camera.ZoomFactor = 1.2;
34        Camera.StayInLevel = true;
35    }
36    void LuoKentta()
37    {
38        ColorTileMap ruudut = ColorTileMap.FromLevelAsset("levelmap");
39        ruudut.Execute(20, 20);
40        GameObject tausta = new GameObject(Level.Width, Level.Height);
41       
42        Add(tausta, -3);
43        Level.Background.CreateGradient(Color.DarkBrown, Color.Black);
44        Level.AmbientLight = 0.1;
45        //valo = new Light();
46        //valo.Intensity = 1.4;
47        //valo.Distance = 18;
48        //valo.Position = pelaaja1.Position;
49        //Add(valo);
50    }
51
52    protected override void Paint(Canvas canvas)
53    {
54        //valo.Position = pelaaja1.Position;
55        base.Paint(canvas);
56    }
57
58    void LisaaTaso(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
59    {
60        PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
61        taso.Position = paikka;
62        taso.Color = Color.DarkBrown;
63        Add(taso);
64    }
65
66    void LisaaTahti(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
67    {
68        PhysicsObject tahti = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
69        tahti.IgnoresCollisionResponse = true;
70        tahti.Position = paikka;
71        tahti.Image = tahtiKuva;
72        tahti.Tag = "tahti";
73        Add(tahti);
74    }
75
76    void LisaaPelaaja(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
77    {
78       
79        pelaaja1 = new PlatformCharacter(leveys, korkeus);
80        pelaaja1.Position = paikka;
81        pelaaja1.Mass = 9000;
82        pelaaja1.Image = pelaajanKuva;
83        AddCollisionHandler(pelaaja1, "tahti", TormaaTahteen);
84       
85        Add(pelaaja1);
86   
87    }
88
89    void LisaaNappaimet()
90    {
91        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet");
92        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
93
94        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
95        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, nopeus);
96        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Pressed, Hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyNopeus);
97
98        ControllerOne.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä");
99
100        ControllerOne.Listen(Button.DPadLeft, ButtonState.Down, Liikuta, "Pelaaja liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
101        ControllerOne.Listen(Button.DPadRight, ButtonState.Down, Liikuta, "Pelaaja liikkuu oikealle", pelaaja1, nopeus);
102        ControllerOne.Listen(Button.A, ButtonState.Pressed, Hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyNopeus);
103
104        PhoneBackButton.Listen(ConfirmExit, "Lopeta peli");
105    }
106
107    void Liikuta(PlatformCharacter hahmo, double nopeus)
108    {
109        hahmo.Walk(nopeus);
110        pelaaja1.AnimWalk = ukkelinKavely;
111    }
112
113    void Hyppaa(PlatformCharacter hahmo, double nopeus)
114    {
115        hahmo.Jump(nopeus);
116    }
117
118
119    void TormaaTahteen(PhysicsObject hahmo, PhysicsObject tahti)
120    {
121        maaliAani.Play();
122        MessageDisplay.Add("");
123        tahti.Destroy();
124    }
125}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.