source: 2017/27/EetuS/Miinaharava/Miinaharava/Miinaharava/Miinaharava.cs @ 8898

Revision 8898, 2.2 KB checked in by npo17_52, 2 years ago (diff)
Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8
9public class Miinaharava : Game
10{
11    List<Laatta> laattalista = new List<Laatta>();
12    Image lippu = LoadImage("lippu");
13    bool liputettu = false;
14
15    public override void Begin()
16    {
17
18        Level.Background.Color = Color.AshGray;
19        // Image LipunKuva = AsetaLippu("lippu");
20        LuoMiina(new Vector(0,0),50,50);
21        ohjaa();
22
23
24        if (liputettu == true)
25        {
26
27        }
28       
29    }
30    void Avaa()
31    {
32
33
34
35    }
36
37    void LuoTaso(double leveys, double korkeus)
38    {
39        RandomGen.NextInt(5);
40        TileMap ruudut = TileMap.FromLevelAsset("taso.txt");
41        // ruudut.SetTileMethod('=', LuoTyhja);
42        ruudut.SetTileMethod('*', LuoMiina);
43
44    }
45    void LuoMiina(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
46    {
47
48        Laatta miina = new Laatta(leveys, korkeus);
49        miina.Position = paikka;
50        miina.Shape = Shape.Rectangle;
51        miina.Color = Color.Black;
52        Add(miina);
53        laattalista.Add(miina);
54    }
55    void LuoTyhja()
56    {
57
58
59    }
60    void ohjaa()
61    {
62        //Mouse.Listen(MouseButton.Left, ButtonState.Pressed, AvaaLuukku, "avaa luukun");
63        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
64        Mouse.Listen(MouseButton.Right, ButtonState.Pressed, AsetaLippu, "asettaa lipun ruutuun");
65        Mouse.IsCursorVisible = true;
66    }
67
68    void AsetaLippu()
69    {
70       
71
72        if(laattalista.Count == 0)
73        {
74            return;
75        }
76        double lahinetaisyys = double.MaxValue;
77        Laatta laatta = laattalista[0];
78        for (int i = 0; i < laattalista.Count; i++)
79        {
80            if ((laattalista[i].Position - Mouse.PositionOnWorld).Magnitude < lahinetaisyys) laatta = laattalista[i];
81        }
82        laatta.Image = lippu;
83        liputettu = true;
84       
85    }
86
87
88}
89class Laatta : GameObject
90{
91    bool Pommi = false;
92
93    public Laatta(double leveys, double korkeus)
94        : base(leveys, korkeus)
95    {
96
97
98
99
100    }
101
102
103}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.