source: 2017/27/EeliN/Pong/Pong/Pong/Pong.cs @ 8842

Revision 8842, 5.5 KB checked in by npo17_40, 5 years ago (diff)
Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8
9public class Pong : PhysicsGame
10{
11
12    Vector nopeusYlos = new Vector(0, 200); //Nopeus ylös
13    Vector nopeusAlas = new Vector(0, -200); //Nopeus alas
14    PhysicsObject pallo;  //Pallon fysiikka
15    PhysicsObject maila1; //Pallon fysiikka
16    PhysicsObject maila2; //Pallon fysiikka
17    PhysicsObject vasenReuna;
18    PhysicsObject oikeaReuna;
19
20    IntMeter pelaajan1Pisteet;
21    IntMeter pelaajan2Pisteet;
22    public override void Begin()
23    {
24        // TODO: Kirjoita ohjelmakoodisi tähän
25
26        LuoKentta(); //Luo maila (Suorittaa koodin "LuoKentta" voidista
27        AloitaPeli(); //Luo maila (Suorittaa koodin "AloitaPeli" voidista
28        AsetaOhjaimet(); //...
29        LisaaLaskurit(); //...
30    }
31    void LuoKentta()
32    {
33        //-----PALLO-----//
34
35        //Piirrä pallo
36        pallo = new PhysicsObject(40.0, 40.0);
37
38
39        //Pallon väri
40        pallo.Color = Color.White;
41
42
43        //Pallon muoto
44        pallo.Shape = Shape.Circle;
45
46        //Pallon paikka / Nopeuden pito
47        pallo.Y = 0.0;
48        pallo.X = 0.0;
49        pallo.Restitution = 1.0;
50
51        //Luo pallo peliin
52        Add(pallo);
53
54        maila1 = LuoMaila (Level.Left + 20.0, 0.0);
55        maila2 = LuoMaila (Level.Right - 20.0, 0.0);
56
57
58
59        //Taso
60
61        //VasenReuna
62        vasenReuna = Level.CreateLeftBorder();
63        vasenReuna.Restitution = 1.0;
64        vasenReuna.IsVisible = false;
65
66        //OikeaReuna
67        oikeaReuna = Level.CreateRightBorder();
68        oikeaReuna.Restitution = 1.0;
69        oikeaReuna.IsVisible = false;
70
71        //YläReuna
72        PhysicsObject ylaReuna = Level.CreateTopBorder();
73        ylaReuna.Restitution = 1.0;
74        ylaReuna.IsVisible = false;
75
76        //AlaReuna
77        PhysicsObject alaReuna = Level.CreateBottomBorder();
78        alaReuna.Restitution = 1.0;
79        alaReuna.IsVisible = false;
80
81
82        Level.Background.Color = Color.Black;
83        Camera.ZoomToLevel();
84
85        AddCollisionHandler(pallo, KasittelePallonTormays);
86    }
87
88    void AloitaPeli()
89    {
90            //Alottaa pallon liikkeen pelin alussa
91            Vector impulssi = new Vector(500.0, 0.0);
92            pallo.Hit(impulssi);
93    }
94
95    PhysicsObject LuoMaila(double x, double y)
96    {
97        //Mailan luonti
98
99        PhysicsObject maila = PhysicsObject.CreateStaticObject(20.0, 100.0);
100        maila.Shape = Shape.Rectangle;
101        maila.Color = Color.Turquoise;
102
103        //Mailan paikka / Nopeuden pito
104
105        maila.X = x;
106        maila.Y = y;
107        maila.Restitution = 1.0;
108
109        //Luo maila
110
111        Add(maila);
112        return maila;
113    }
114    void AsetaOhjaimet()
115    {
116
117        //Liikkuu "W" painalluksesta ylös
118        Keyboard.Listen(Key.W, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa ylös", maila1, nopeusYlos);
119        Keyboard.Listen(Key.W, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero);
120        //Liikkuu "S" painalluksesta alas
121        Keyboard.Listen(Key.S, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa ylös", maila1, nopeusAlas);
122        Keyboard.Listen(Key.S, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero);
123        //Liikkuu "Up" painalluksesta ylös
124        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa ylös", maila2, nopeusYlos);
125        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero);
126        //Liikkuu "Down" painalluksesta alas
127        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa ylös", maila2, nopeusAlas);
128        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero);
129
130
131
132
133        //Pause Menu / Menu
134        PhoneBackButton.Listen(ConfirmExit, "Lopeta peli");
135        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
136    }
137    void AsetaNopeus(PhysicsObject maila, Vector nopeus)
138    {
139
140        //Kolliisio ylä reunassa
141        if ((nopeus.Y > 0) && (maila.Top > Level.Top))
142        {
143            maila.Velocity = Vector.Zero;
144            return;
145        }
146        //Kolliisio ala reunassa
147        if ((nopeus.Y < 0) && (maila.Bottom < Level.Bottom))
148        {
149            maila.Velocity = Vector.Zero;
150            return;
151        }
152        //mailan nopeus on variable nopeus
153        maila.Velocity = nopeus;
154    }
155
156    void LisaaLaskurit()
157    {
158        pelaajan1Pisteet = LuoPisteLaskuri(Screen.Left + 1000.0, Screen.Top - 100.0);
159        pelaajan2Pisteet = LuoPisteLaskuri(Screen.Right - 1000.0, Screen.Top - 100.0);
160    } 
161
162    IntMeter LuoPisteLaskuri(double x, double y)
163    {
164        IntMeter laskuri = new IntMeter(0); // Aloitus pisteet
165        laskuri.MaxValue = 10; // Max pisteet
166        Label naytto = new Label();
167        naytto.BindTo(laskuri);
168        naytto.X = x;
169        naytto.Y = y;
170        naytto.TextColor = Color.White;
171        naytto.BorderColor = Level.Background.Color;
172        naytto.Color = Level.Background.Color;
173        Add(naytto);
174
175        return laskuri;
176    }
177    void KasittelePallonTormays(PhysicsObject pallo, PhysicsObject kohde)
178    {
179        if (kohde == oikeaReuna)
180        {
181            pelaajan1Pisteet.Value += 1;
182        }
183        else if (kohde == vasenReuna)
184        {
185            pelaajan2Pisteet.Value += 1;
186        }
187    }
188}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.