source: 2017/27/EeliN/Pong/Pong/Pong/Pong.cs @ 8825

Revision 8825, 5.3 KB checked in by npo17_40, 4 years ago (diff)
Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8
9public class Pong : PhysicsGame
10{
11
12    Vector nopeusYlos = new Vector(0, 200); //Nopeus ylös
13    Vector nopeusAlas = new Vector(0, -200); //Nopeus alas
14    PhysicsObject pallo;  //Pallon fysiikka
15    PhysicsObject maila1; //Pallon fysiikka
16    PhysicsObject maila2; //Pallon fysiikka
17
18    IntMeter pelaajan1Pisteet;
19    IntMeter pelaajan2Pisteet;
20    public override void Begin()
21    {
22        // TODO: Kirjoita ohjelmakoodisi tähän
23
24        LuoKentta(); //Luo maila (Suorittaa koodin "LuoKentta" voidista
25        AloitaPeli(); //Luo maila (Suorittaa koodin "AloitaPeli" voidista
26        AsetaOhjaimet(); //...
27        LisaaLaskurit(); //...
28    }
29    void LuoKentta()
30    {
31        //-----PALLO-----//
32
33        //Piirrä pallo
34        pallo = new PhysicsObject(40.0, 40.0);
35
36
37        //Pallon väri
38        pallo.Color = Color.White;
39
40
41        //Pallon muoto
42        pallo.Shape = Shape.Circle;
43
44        //Pallon paikka / Nopeuden pito
45        pallo.Y = 0.0;
46        pallo.X = 0.0;
47        pallo.Restitution = 1.0;
48
49        //Luo pallo peliin
50        Add(pallo);
51
52        maila1 = LuoMaila (Level.Left + 20.0, 0.0);
53        maila2 = LuoMaila (Level.Right - 20.0, 0.0);
54
55
56
57        //Taso
58
59        //VasenReuna
60        PhysicsObject vasenReuna = Level.CreateLeftBorder();
61        vasenReuna.Restitution = 1.0;
62        vasenReuna.IsVisible = false;
63
64        //OikeaReuna
65        PhysicsObject OikeaReuna = Level.CreateRightBorder();
66        vasenReuna.Restitution = 1.0;
67        vasenReuna.IsVisible = false;
68
69        //YläReuna
70        PhysicsObject YläReuna = Level.CreateTopBorder();
71        vasenReuna.Restitution = 1.0;
72        vasenReuna.IsVisible = false;
73
74        //AlaReuna
75        PhysicsObject AlaReuna = Level.CreateBottomBorder();
76        vasenReuna.Restitution = 1.0;
77        vasenReuna.IsVisible = false;
78
79
80        Level.Background.Color = Color.Black;
81        Camera.ZoomToLevel();
82
83        AddCollisionHandler(pallo, KasittelePallonTormays);
84    }
85
86    void AloitaPeli()
87    {
88            //Alottaa pallon liikkeen pelin alussa
89            Vector impulssi = new Vector(500.0, 0.0);
90            pallo.Hit(impulssi);
91    }
92
93    PhysicsObject LuoMaila(double x, double y)
94    {
95        //Mailan luonti
96
97        PhysicsObject maila = PhysicsObject.CreateStaticObject(20.0, 100.0);
98        maila.Shape = Shape.Rectangle;
99        maila.Color = Color.Turquoise;
100
101        //Mailan paikka / Nopeuden pito
102
103        maila.X = x;
104        maila.Y = y;
105        maila.Restitution = 1.0;
106
107        //Luo maila
108
109        Add(maila);
110        return maila;
111    }
112    void AsetaOhjaimet()
113    {
114
115        //Liikkuu "W" painalluksesta ylös
116        Keyboard.Listen(Key.W, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa ylös", maila1, nopeusYlos);
117        Keyboard.Listen(Key.W, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero);
118        //Liikkuu "S" painalluksesta alas
119        Keyboard.Listen(Key.S, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa ylös", maila1, nopeusAlas);
120        Keyboard.Listen(Key.S, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero);
121        //Liikkuu "Up" painalluksesta ylös
122        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa ylös", maila2, nopeusYlos);
123        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero);
124        //Liikkuu "Down" painalluksesta alas
125        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa ylös", maila2, nopeusAlas);
126        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero);
127
128
129
130
131        //Pause Menu / Menu
132        PhoneBackButton.Listen(ConfirmExit, "Lopeta peli");
133        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
134    }
135    void AsetaNopeus(PhysicsObject maila, Vector nopeus)
136    {
137
138        //Kolliisio ylä reunassa
139        if ((nopeus.Y > 0) && (maila.Top > Level.Top))
140        {
141            maila.Velocity = Vector.Zero;
142            return;
143        }
144        //Kolliisio ala reunassa
145        if ((nopeus.Y < 0) && (maila.Bottom < Level.Bottom))
146        {
147            maila.Velocity = Vector.Zero;
148            return;
149        }
150        //mailan nopeus on variable nopeus
151        maila.Velocity = nopeus;
152    }
153
154    void LisaaLaskurit()
155    {
156        pelaajan1Pisteet = LuoPisteLaskuri(Screen.Left + 1000.0, Screen.Top - 100.0);
157        pelaajan2Pisteet = LuoPisteLaskuri(Screen.Right - 1000.0, Screen.Top - 100.0);
158    } 
159
160    IntMeter LuoPisteLaskuri(double x, double y)
161    {
162        IntMeter laskuri = new IntMeter(0); // Aloitus pisteet
163        laskuri.MaxValue = 10; // Max pisteet
164        Label naytto = new Label();
165        naytto.BindTo(laskuri);
166        naytto.X = x;
167        naytto.Y = y;
168        naytto.TextColor = Color.White;
169        naytto.BorderColor = Level.Background.Color;
170        naytto.Color = Level.Background.Color;
171        Add(naytto);
172
173        return laskuri;
174    }
175    void KasittelePallonTormays(PhysicsObject pallo, PhysicsObject kohde)
176    {
177
178    }
179}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.