source: 2017/27/AnttiN/Kullankaivaja/Kullankaivaja/Kullankaivaja/Kullankaivaja.cs @ 8827

Revision 8827, 3.8 KB checked in by npo17_45, 6 years ago (diff)
Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8
9public class Kullankaivaja : PhysicsGame
10{
11    const double nopeus = 200;
12    const double hyppyNopeus = 750;
13    const int RUUDUN_KOKO = 40;
14
15    PlatformCharacter pelaaja1;
16
17    Image pelaajanKuva = LoadImage("norsu");
18    Image tahtiKuva = LoadImage("tahti");
19
20    SoundEffect maaliAani = LoadSoundEffect("maali");
21    Image ruohomaa = LoadImage("Ruohomaa");
22    Image maa = LoadImage("Maa");
23
24    public override void Begin()
25    {
26        Gravity = new Vector(0, -1000);
27
28        LuoKentta();
29        LisaaNappaimet();
30
31        Camera.Follow(pelaaja1);
32        Camera.ZoomFactor = 1.2;
33        Camera.StayInLevel = true;
34    }
35
36    void LuoKentta()
37    {
38        TileMap kentta = TileMap.FromLevelAsset("kentta1");
39        kentta.SetTileMethod('#', LisaaTaso);
40        kentta.SetTileMethod('M', LisaaMaa);
41        kentta.SetTileMethod('*', LisaaTahti);
42        kentta.SetTileMethod('N', LisaaPelaaja);
43        kentta.Execute(RUUDUN_KOKO, RUUDUN_KOKO);
44        Level.CreateBorders();
45        Level.Background.CreateGradient(Color.White, Color.SkyBlue);
46    }
47
48    void LisaaTaso(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
49    {
50        PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
51        taso.Position = paikka;
52        taso.Image = ruohomaa;
53        Add(taso);
54    }
55
56    void LisaaMaa(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
57    {
58
59        PhysicsObject multa = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
60        multa.Position = paikka;
61        multa.Image = maa;
62        Add(multa);
63
64    }
65    void LisaaTahti(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
66    {
67        PhysicsObject tahti = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
68        tahti.IgnoresCollisionResponse = true;
69        tahti.Position = paikka;
70        tahti.Image = tahtiKuva;
71        tahti.Tag = "tahti";
72        Add(tahti);
73    }
74
75    void LisaaPelaaja(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
76    {
77        pelaaja1 = new PlatformCharacter(leveys, korkeus);
78        pelaaja1.Position = paikka;
79        pelaaja1.Mass = 4.0;
80        pelaaja1.Image = pelaajanKuva;
81        AddCollisionHandler(pelaaja1, "tahti", TormaaTahteen);
82        Add(pelaaja1);
83    }
84
85    void LisaaNappaimet()
86    {
87        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet");
88        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
89
90        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
91        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, nopeus);
92        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Pressed, Hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyNopeus);
93
94        ControllerOne.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä");
95
96        ControllerOne.Listen(Button.DPadLeft, ButtonState.Down, Liikuta, "Pelaaja liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
97        ControllerOne.Listen(Button.DPadRight, ButtonState.Down, Liikuta, "Pelaaja liikkuu oikealle", pelaaja1, nopeus);
98        ControllerOne.Listen(Button.A, ButtonState.Pressed, Hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyNopeus);
99
100        PhoneBackButton.Listen(ConfirmExit, "Lopeta peli");
101    }
102
103    void Liikuta(PlatformCharacter hahmo, double nopeus)
104    {
105        hahmo.Walk(nopeus);
106    }
107
108    void Hyppaa(PlatformCharacter hahmo, double nopeus)
109    {
110        hahmo.Jump(nopeus);
111    }
112
113    void TormaaTahteen(PhysicsObject hahmo, PhysicsObject tahti)
114    {
115        maaliAani.Play();
116        MessageDisplay.Add("Keräsit tähden!");
117        tahti.Destroy();
118    }
119}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.