source: 2017/24/LeeviE/Peli/Jump/Jump/Jump/Jump.cs @ 8740

Revision 8740, 7.1 KB checked in by npo17_23, 6 years ago (diff)

Toka kenttä saatu ja maalit toimii

Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8
9public class Jump : PhysicsGame
10{
11    Image pelaajankuva = LoadImage("Tyyppi peliin cropattu");
12    Image platformi = LoadImage("Plat");
13     double nopeusOikea = 600.0;
14    double nopeusVasen = -600.0;
15    double hyppy = 1500.0;
16   
17
18    PlatformCharacter pelaaja;
19
20    Image groundimage = LoadImage("Laatta4");
21    Image tausta = LoadImage("bg2");
22    Image taahti = LoadImage("tääthi");
23    Image vihu1 = LoadImage("Vihu");
24    int kenttaNro = 1;
25   
26   
27
28    public override void Begin()
29    {
30        SeuraavaKentta();
31
32     
33        //Luolaatta(0.0, -100.0);
34        //Luolaatta(100.0, -200.0);
35
36        //Level.Background.Image = tausta;
37        //Level.Background.ScaleToLevelFull = tausta;
38
39
40
41       
42    }
43    void LuoMaali(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
44    {
45        PhysicsObject maali = new PhysicsObject(100.0, 100.0);
46       
47        maali.Position = paikka;
48        maali.Tag = "maali";
49
50        Add(maali);
51           
52    }
53   void LuoVihollinen(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
54    {
55        PhysicsObject vihollinen = new PhysicsObject(84.0, 124.0);
56        vihollinen.Image = vihu1;
57        vihollinen.CanRotate = false;
58        SmoothTextures = false;
59        vihollinen.Position = paikka;
60        vihollinen.Tag = "vihollinen";
61        Add(vihollinen);
62
63    }
64
65 
66    void LuoPelaaja(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
67    {
68        pelaaja = new PlatformCharacter(50.0, 50.0);
69        pelaaja.Image = pelaajankuva;
70        SmoothTextures = false;
71        pelaaja.Position = paikka;
72        AddCollisionHandler(pelaaja, "tahti", TormaaTahteen);
73        AddCollisionHandler(pelaaja, "vihollinen", TormaaViholliseen);
74        AddCollisionHandler(pelaaja, "maali", TormasiMaaliin);
75        //pelaaja.Weapon = new AssaultRifle(30, 10);
76        //pelaaja.Weapon.Ammo.Value = 10000;
77        //pelaaja.Weapon.ProjectileCollision = AmmusOsui;
78        //pelaaja.Add(pelaaja.Weapon);
79
80       
81       
82       
83        Add(pelaaja);
84
85    }
86    void SeuraavaKentta()
87    {
88        ClearAll();
89
90        if (kenttaNro == 1) LuoKentta("kentta1");
91        else if (kenttaNro == 2) LuoKentta("kentta2");
92        else if (kenttaNro == 2) Exit();
93
94        GameObject taustakuva = new GameObject(9300.0, 2000.0);
95        taustakuva.Image = tausta;
96        Add(taustakuva, -3);
97        Layers[-3].RelativeTransition = new Vector(0.5, 0.5);
98        taustakuva.Y = 200.0;
99
100
101
102
103
104
105        Asetaohjaimet();
106
107
108
109        Gravity = new Vector(0.0, -2200.0);
110
111        Camera.Follow(pelaaja);
112
113
114
115
116
117    }
118    void TormaaTahteen(PhysicsObject pelaaja, PhysicsObject tahti)
119    {
120        tahti.Destroy();
121        MessageDisplay.Add("Keräsit tähden!");
122    }
123
124    void TormaaViholliseen(PhysicsObject pelaaja, PhysicsObject vihollinen)
125    {
126        pelaaja.Destroy();
127        MessageDisplay.Add("Kuolit.");
128    }
129
130    void Asetaohjaimet()
131    {
132        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja: Liiku Vasemmalle", pelaaja, nopeusVasen);
133       // Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, pelaaja, Vector.Zero);
134        Keyboard.Listen(Key.D, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja: Liiku Oikealle", pelaaja, nopeusOikea);
135       // Keyboard.Listen(Key.D, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, pelaaja, Vector.Zero);
136        Keyboard.Listen(Key.Space, ButtonState.Down, Hyppy, "Pelaaja: Hyppää", pelaaja, hyppy);
137
138       // Keyboard.Listen(Key.W, ButtonState.Pressed, Kranaatti, "Pelaaja heittää kranun", pelaaja, heitto);
139
140
141        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta Peli");
142    }
143
144    void LuoKentta(string kentta)
145    {
146        //PhysicsObject plat1 = new PhysicsObject(100.0, 20.0);
147        //Add(plat1);
148        //plat1.Image = platformi;
149        //plat1.MakeStatic();
150
151        TileMap ruudut = TileMap.FromLevelAsset(kentta);
152        ruudut.SetTileMethod('#', LuoPalikka);
153        ruudut.SetTileMethod('*', LuoTahti);
154        ruudut.SetTileMethod('!', LuoPelaaja);
155        ruudut.SetTileMethod('v', LuoVihollinen);
156        ruudut.SetTileMethod('M', LuoMaali);
157        ruudut.Execute( 100.0, 100.0);
158
159
160       
161
162    }
163    void TormasiMaaliin(PhysicsObject pelaaja, PhysicsObject maali)
164    {
165        kenttaNro++;
166        SeuraavaKentta();
167    }
168
169
170    void LuoPalikka(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
171    {
172        PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
173        taso.Position = paikka;
174        taso.Shape = Shape.Rectangle;
175        taso.Color = Color.Gray;
176        taso.CollisionIgnoreGroup = 1;
177        taso.Image = groundimage;
178   
179        Add(taso);
180
181
182    }
183    void LuoTahti(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
184    {
185        PhysicsObject tahti = PhysicsObject.CreateStaticObject(korkeus, leveys);
186        tahti.IgnoresCollisionResponse = true;
187        tahti.Position = paikka;
188        //tahti.Shape = Shape.Rectangle;
189        //tahti.Color = Color.Yellow;
190        tahti.Image = taahti;
191        tahti.Tag = "tahti";
192       
193        Add(tahti); 
194     
195
196
197
198    }
199    void AsetaNopeus(PlatformCharacter pelaaja, double nopeus)
200    {
201        //pelaaja.Velocity = nopeus;
202        pelaaja.Walk(nopeus);
203
204
205
206
207    }
208    void Hyppy(PlatformCharacter pelaaja, double hyppy)
209    {
210        pelaaja.Jump(hyppy);
211
212    }
213
214
215    //void Luolaatta(double x, double y)
216    //{
217    //    PhysicsObject laatta1 = new PhysicsObject(1000.0, 10.0);
218    //    laatta1.MakeStatic();
219    //    laatta1.Y = y;
220    //    laatta1.X = x;
221    //    Add(laatta1);
222    //    laatta1.Color = Color.Gray;
223
224    //PhysicsObject laatta2 = new PhysicsObject(10.0, 1000.0);
225    //laatta2.MakeStatic();
226    //Add(laatta2);
227    //laatta2.X = 500;
228    //laatta2.Y = 400;
229    //laatta2.Color = Color.Gray;
230
231    //PhysicsObject laatta3 = new PhysicsObject(10.0, 1000.0);
232    //laatta3.MakeStatic();
233    //Add(laatta3);
234    //laatta3.X = -500;
235    //laatta3.Y = 400;
236    //laatta3.Color = Color.Gray;
237
238    //void Ase()
239    //{
240    //    AssaultRifle ase = new AssaultRifle(20, 5);
241    //    ase.InfiniteAmmo = true;
242    //    ase.Power.Value = 2000;
243    //    ase.Power.DefaultValue = 2000;
244    //    ase.FireRate = 2.0;
245    //    ase.AmmoIgnoresGravity = false;
246    //    ase.AmmoIgnoresExplosions = true;
247    //    ase.CanHitOwner = false;
248    //    ase.Image = null;
249    //    ase.AttackSound = null;
250    //    ase.X = 0.0;
251    //    ase.Y = 0.0;
252
253    //}
254
255    //void HeitaKranaatti(PlatformCharacter pelaaja)
256    //{
257    //    Grenade kranu = new Grenade(4.0);
258    //    pelaaja.Throw(kranu, Angle.FromDegrees(30), 10000);
259    //    kranu.Explosion.ShockwaveReachesObject += KranaattiOsui;
260
261    //}
262
263    //void KranaattiOsui(IPhysicsObject rajahdyksenKohde, Vector v)
264    //{
265    //    rajahdyksenKohde.Destroy();
266    //    MessageDisplay.Add("Listit Vihollisen!");
267
268    // }
269}
270
271
272
273
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.