source: 2017/24/LeeviE/Peli/Jump/Jump/Jump/Jump.cs @ 8675

Revision 8675, 3.7 KB checked in by npo17_23, 4 years ago (diff)

Kenttä saatu peliin

Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8
9public class Jump : PhysicsGame
10{
11    Image pelaajankuva = LoadImage("Tyyppi peliin cropattu");
12    Image platformi = LoadImage("Plat");
13     double nopeusOikea = 700.0;
14    double nopeusVasen = -700.0;
15    double hyppy = 1500.0;
16
17    PlatformCharacter pelaaja;
18
19   
20   
21
22    public override void Begin()
23
24       
25
26
27
28
29
30    {
31       
32
33        LuoKentta();
34        //Luolaatta(0.0, -100.0);
35        //Luolaatta(100.0, -200.0);
36       
37     
38
39
40        Asetaohjaimet();
41
42     
43
44        Gravity = new Vector(0.0, -2200.0);
45
46        Camera.Follow(pelaaja);
47
48    }
49
50    void LuoPelaaja(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
51    {
52        pelaaja = new PlatformCharacter(50.0, 50.0);
53        pelaaja.Image = pelaajankuva;
54        SmoothTextures = false;
55        pelaaja.Position = paikka;
56       
57        Add(pelaaja);
58
59    }
60    void Asetaohjaimet()
61    {
62        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja: Liiku Vasemmalle", pelaaja, nopeusVasen);
63       // Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, pelaaja, Vector.Zero);
64        Keyboard.Listen(Key.D, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja: Liiku Oikealle", pelaaja, nopeusOikea);
65       // Keyboard.Listen(Key.D, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, pelaaja, Vector.Zero);
66        Keyboard.Listen(Key.Space, ButtonState.Down, Hyppy, "Pelaaja: Hyppää", pelaaja, hyppy);
67
68
69        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta Peli");
70    }
71
72    void LuoKentta()
73    {
74        //PhysicsObject plat1 = new PhysicsObject(100.0, 20.0);
75        //Add(plat1);
76        //plat1.Image = platformi;
77        //plat1.MakeStatic();
78
79        TileMap ruudut = TileMap.FromLevelAsset("kentta1");
80        ruudut.SetTileMethod('#', LuoPalikka);
81        ruudut.SetTileMethod('*', LuoTahti);
82        ruudut.SetTileMethod('!', LuoPelaaja);
83        ruudut.Execute( 100.0, 100.0);
84
85
86
87
88    }
89    void LuoPalikka(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
90    {
91        PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
92        taso.Position = paikka;
93        taso.Shape = Shape.Rectangle;
94        taso.Color = Color.Gray;
95        taso.CollisionIgnoreGroup = 1;
96        Add(taso);
97
98
99    }
100    void LuoTahti(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
101    {
102        PhysicsObject tahti = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
103        tahti.Position = paikka;
104        tahti.Shape = Shape.Rectangle;
105        tahti.Color = Color.Yellow;
106        Add(tahti); 
107     
108
109
110
111    }
112    void AsetaNopeus(PlatformCharacter pelaaja, double nopeus)
113    {
114        //pelaaja.Velocity = nopeus;
115        pelaaja.Walk(nopeus);
116
117
118
119
120    }
121    void Hyppy(PlatformCharacter pelaaja, double hyppy)
122    {
123        pelaaja.Jump(hyppy);
124
125    }
126
127    //void Luolaatta(double x, double y)
128    //{
129    //    PhysicsObject laatta1 = new PhysicsObject(1000.0, 10.0);
130    //    laatta1.MakeStatic();
131    //    laatta1.Y = y;
132    //    laatta1.X = x;
133    //    Add(laatta1);
134    //    laatta1.Color = Color.Gray;
135
136        //PhysicsObject laatta2 = new PhysicsObject(10.0, 1000.0);
137        //laatta2.MakeStatic();
138        //Add(laatta2);
139        //laatta2.X = 500;
140        //laatta2.Y = 400;
141        //laatta2.Color = Color.Gray;
142
143        //PhysicsObject laatta3 = new PhysicsObject(10.0, 1000.0);
144        //laatta3.MakeStatic();
145        //Add(laatta3);
146        //laatta3.X = -500;
147        //laatta3.Y = 400;
148        //laatta3.Color = Color.Gray;
149    }
150
151   
152
153
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.