source: 2017/24/JuhaniP/FysiikkaPeli1/FysiikkaPeli1/FysiikkaPeli1/FysiikkaPeli1.cs @ 8532

Revision 8532, 2.8 KB checked in by npo17_5, 2 years ago (diff)
Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8
9public class FysiikkaPeli1 : PhysicsGame
10{
11    Vector nopeusYlos = new Vector(0, 200);
12    Vector nopeusAlas = new Vector(0, -200);
13
14    AssaultRifle pelaajan1Ase;
15    PhysicsObject sniper;
16    public override void Begin()
17    {
18        {
19
20            AsetaOhjaimet();
21
22        }
23        PhysicsObject maali = new PhysicsObject(40.0, 40.0);
24        maali.Shape = Shape.Circle;
25        maali.Color = Color.Harlequin;
26        maali.Color = Color.Black;
27        maali.X = 500.0;
28        maali.Y = 0.0;
29        Add(maali);
30
31        Level.CreateBorders(6.0, false);
32
33        Timer ajastin = new Timer();
34        ajastin.Interval = 1.5;
35        ajastin.Timeout += Lisaamaali;
36        ajastin.Start();
37
38
39        PhysicsObject tuhoaja = new PhysicsObject(60.0, 60.0);
40        tuhoaja.Shape = Shape.Circle;
41        tuhoaja.Color = Color.DarkRed;
42        tuhoaja.X = 0.0;
43        tuhoaja.Y = 200.0;
44        Add(tuhoaja);
45
46        PhysicsObject luoti = new PhysicsObject(15.0, 7.0);
47        luoti.Color = Color.DarkRed;
48        luoti.X = 700.0;
49        luoti.Y = 0.0;
50        Add(luoti);
51
52        Vector impulssi = new Vector(500.0, 0.0);
53        maali.Hit(impulssi);
54        tuhoaja.Hit(impulssi);
55
56        sniper = new PhysicsObject(150, 60.0);
57        sniper.X = 300.0;
58        sniper.Y = 0.0;
59        Add(sniper);
60        sniper.Image = LoadImage("Sniper");
61
62        AsetaOhjaimet();
63    }
64    void AsetaOhjaimet()
65    {
66        Keyboard.Listen(Key.W, ButtonState.Down, liikutasniper, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa ylös", new Vector(0, 100));
67        Keyboard.Listen(Key.S, ButtonState.Down, liikutasniper, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa alas", new Vector(0, -100));
68        Keyboard.Listen(Key.W, ButtonState.Released, liikutasniper, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa ylös", new Vector(0, 0));
69        Keyboard.Listen(Key.S, ButtonState.Released, liikutasniper, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa alas", new Vector(0, 0));
70        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
71    }
72    void AsetaNopeus(PhysicsObject sniper, Vector nopeus)
73    {
74        sniper.Velocity = nopeus;
75    }
76
77    void liikutasniper(Vector nopeus)
78    {
79        AsetaNopeus(sniper, nopeus);
80    }
81    void Lisaamaali()
82    {
83        PhysicsObject maali = new PhysicsObject(40.0, 40.0);
84        maali.Shape = Shape.Circle;
85        maali.Color = Color.Harlequin;
86        maali.Color = Color.Black;
87        maali.X = 500.0;
88        maali.Y = 0.0;
89        Add(maali);
90        Vector impulssi = new Vector(500.0, 0.0);
91        maali.Hit(impulssi);
92        // lisätään asteroideja tässä
93    }
94
95
96
97
98    void lisaatuhoaja()
99    { } }
100
101
102
103
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.