source: 2017/24/JouniP @ 9432

Name Size Rev Age Author Last Change
../
Aliohjelmanaytelma 8659   2 years jotapoti Lisätty Maryo-peliin kentän lataaminen tiedostosta.
Maryo 8660   2 years jotapoti Peliin lisätty monta kenttää ja kentän vaihtaminen aina kun pelaaja pääsee …
Pong 8545   2 years jotapoti Maryo-pelissä aloitettu aliohjelman tekoa.
Melissa_R.png 722 bytes 8587   2 years jotapoti Lisätty hahmolle kuva. Hahmo muutettu PlatformCharacteriksi?. Hahmo voi …
maryo.png 12.5 KB 8545   2 years jotapoti Maryo-pelissä aloitettu aliohjelman tekoa.
CuteSistersGFX.zip 734.3 KB 8619   2 years jotapoti Aliohjelmanaytelma lisätty.
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.