source: 2017/24/JouniP/Maryo/Maryo/Maryo/Maryo.cs @ 8587

Revision 8587, 2.3 KB checked in by jotapoti, 3 years ago (diff)

Lisätty hahmolle kuva. Hahmo muutettu PlatformCharacteriksi?. Hahmo voi hyppiä ja liikkua vasemmalle ja oikealle.

Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8
9public class Maryo : PhysicsGame
10{
11    PlatformCharacter pelaaja;
12    Image pelaajaKatsooOikealle = LoadImage("Melissa_R");
13
14    public override void Begin()
15    {
16        SmoothTextures = false;
17
18        KeskitaIkkuna();
19       
20        LuoPelaaja();
21        LisaaNappainkuuntelijat();
22
23        LuoKentta();
24
25        Gravity = new Vector(0.0, -1000.0);
26        Camera.Zoom(2.0);
27        Camera.Follow(pelaaja);
28       
29    }
30
31    void KeskitaIkkuna()
32    {
33        // Keskitetään ikkuna puoleen väliin kannettavan tietokoneen ruutua:
34        Window.X = 1920 / 2;
35        Window.Y = 1080 / 2;
36
37    }
38
39    void LuoEste(double x, double y)
40    {
41        PhysicsObject este = new PhysicsObject(50.0, 50.0);
42        este.MakeStatic();
43        este.Color = Color.Black;
44        este.X = x;
45        este.Y = y;
46        Add(este);
47    }
48
49    void LuoPelaaja()
50    {
51        pelaaja = new PlatformCharacter(100.0, 100.0);
52        pelaaja.CanRotate = false;
53        pelaaja.Image = pelaajaKatsooOikealle;
54        Add(pelaaja);
55    }
56
57    void LiikutaPelaajaa(Vector suunta)
58    {
59        // liikuttaa pelaajaa siihen suuntaan mihin Vector suunta määrittelee
60        pelaaja.Hit(suunta);
61    }
62
63    void LisaaNappainkuuntelijat()
64    {
65        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, KavelytaPelaajaa, null, -300.0);
66        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, KavelytaPelaajaa, null, 300.0);
67        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, HypaytaPelaajaa, null);
68        //Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Down, LiikutaPelaajaa, null, new Vector(0, -100));
69
70        //PhoneBackButton.Listen(ConfirmExit, "Lopeta peli");
71        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
72    }
73
74    void KavelytaPelaajaa(double nopeusVaakasuunnassa)
75    {
76        pelaaja.Walk(nopeusVaakasuunnassa);
77    }
78
79    void HypaytaPelaajaa()
80    {
81        pelaaja.Jump(500.0);
82    }
83
84    void LuoKentta()
85    {
86        LuoEste(300.0, 0.0);
87        LuoEste(-300.0, 0.0);
88        LuoEste(0.0, 300.0);
89        LuoEste(0.0, -300.0);
90
91        Level.CreateBorders();
92    }
93}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.