source: 2017/24/JouniP/Maryo/Maryo/Maryo/Maryo.cs @ 8548

Revision 8548, 1.9 KB checked in by jotapoti, 3 years ago (diff)

Ohjelman Begin() on nyt jaoteltu aliohjelmiin.

Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8
9public class Maryo : PhysicsGame
10{
11    PhysicsObject pelaaja;
12
13    public override void Begin()
14    {
15        KeskitaIkkuna();
16       
17        LuoPelaaja();
18        LisaaNappainkuuntelijat();
19
20        LuoKentta();
21
22        //Gravity = new Vector(0.0, -100.0);
23
24       
25    }
26
27    void KeskitaIkkuna()
28    {
29        // Keskitetään ikkuna puoleen väliin kannettavan tietokoneen ruutua:
30        Window.X = 1920 / 2;
31        Window.Y = 1080 / 2;
32
33    }
34
35    void LuoEste(double x, double y)
36    {
37        PhysicsObject este = new PhysicsObject(50.0, 50.0);
38        este.MakeStatic();
39        este.Color = Color.Black;
40        este.X = x;
41        este.Y = y;
42        Add(este);
43    }
44
45    void LuoPelaaja()
46    {
47        pelaaja = new PhysicsObject(100.0, 100.0);
48        pelaaja.CanRotate = false;
49        Add(pelaaja);
50    }
51
52    void LiikutaPelaajaa(Vector suunta)
53    {
54        // liikuttaa pelaajaa siihen suuntaan mihin Vector suunta määrittelee
55        pelaaja.Hit(suunta);
56    }
57
58    void LisaaNappainkuuntelijat()
59    {
60        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, LiikutaPelaajaa, null, new Vector(-100, 0));
61        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, LiikutaPelaajaa, null, new Vector(100, 0));
62        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, LiikutaPelaajaa, null, new Vector(0, 100));
63        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Down, LiikutaPelaajaa, null, new Vector(0, -100));
64
65        //PhoneBackButton.Listen(ConfirmExit, "Lopeta peli");
66        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
67    }
68
69    void LuoKentta()
70    {
71        LuoEste(300.0, 0.0);
72        LuoEste(-300.0, 0.0);
73        LuoEste(0.0, 300.0);
74        LuoEste(0.0, -300.0);
75
76        Level.CreateBorders();
77    }
78}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.