source: 2017/24/JouniP/Maryo/Maryo/Maryo/Maryo.cs @ 8546

Revision 8546, 2.1 KB checked in by jotapoti, 3 years ago (diff)

aliohjelmalla voidaan luoda esteitä peliin eri paikkoihin.

Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8
9public class Maryo : PhysicsGame
10{
11    public override void Begin()
12    {
13       
14        // Keskitetään ikkuna puoleen väliin kannettavan tietokoneen ruutua:
15        Window.X = 1920 / 2;
16        Window.Y = 1080 / 2;
17
18        PhysicsObject pelaaja = new PhysicsObject(100.0, 100.0);
19        pelaaja.CanRotate = false;
20        Add(pelaaja);
21
22        //Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, LiikutaPelaajaa, null, new Vector(-1000, 0));
23        //Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, LiikutaPelaajaa, null, new Vector(1000, 0));
24        //Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, LiikutaPelaajaa, null, new Vector(0, 1000));
25        //Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Down, LiikutaPelaajaa, null, new Vector(0, -1000));
26
27
28        LuoEste( 300.0, 0.0);
29        LuoEste(-300.0, 0.0);
30        LuoEste(   0.0, 300.0);
31        LuoEste(   0.0, -300.0);
32        //PhysicsObject este = new PhysicsObject(50.0, 50.0);
33        //este.MakeStatic();
34        //este.Color = Color.Black;
35        //este.X = 300.0;
36        //Add(este);
37
38        //PhysicsObject este2 = new PhysicsObject(50.0, 50.0);
39        //este2.MakeStatic();
40        //este2.Color = Color.Black;
41        //este2.X = -300.0;
42        //Add(este2);
43
44        //PhysicsObject este3 = new PhysicsObject(50.0, 50.0);
45        //este3.MakeStatic();
46        //este3.Color = Color.Black;
47        //este3.X = 0.0;
48        //este3.Y = 300.0;
49        //Add(este3);
50
51        Level.CreateBorders();
52
53        Gravity = new Vector(0.0, -100.0);
54
55        //PhoneBackButton.Listen(ConfirmExit, "Lopeta peli");
56        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
57    }
58
59    void LuoEste(double x, double y)
60    {
61        PhysicsObject este = new PhysicsObject(50.0, 50.0);
62        este.MakeStatic();
63        este.Color = Color.Black;
64        este.X = x;
65        este.Y = y;
66        Add(este);
67    }
68
69}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.