source: 2017/24/GregoryK/LimaPeli @ 8627

Name Size Rev Age Author Last Change
../
LimaPeli 8600   2 years npo17_12 Tein animaation 2 osaa ja lisäsin ne Limapelicontenttiin.
.vs 8600   2 years npo17_12 Tein animaation 2 osaa ja lisäsin ne Limapelicontenttiin.
LimaPeli.sln 1.3 KB 8556   2 years npo17_12 Sain tehtyä oman tyypin ja lisättyä sen peliin.
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.