source: 2017/24/GregoryK/LimaPeli/LimaPeli/LimaPeli/LimaPeli.cs @ 8724

Revision 8724, 5.5 KB checked in by npo17_12, 5 years ago (diff)
Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8
9public class LimaPeli : PhysicsGame
10{
11    private Animation limanKavely;
12    const double nopeus = 200;
13    const double hyppyNopeus = 550;
14    const int RUUDUN_KOKO = 40;
15
16    PlatformCharacter pelaaja1;
17
18    Image pelaajanKuva = LoadImage("slime\\slime1");
19    Image tahtiKuva = LoadImage("dorito");
20    Image piikitKuva = LoadImage("piikit");
21    Image portaaliKuva = LoadImage("portaali");
22    int kenttaNro = 1;
23
24
25    public override void Begin()
26    {
27        SeuraavaKentta();
28    }
29
30    void SeuraavaKentta()
31    {
32        ClearAll();
33
34        if (kenttaNro == 1) LuoKentta("kentta1");
35        else if (kenttaNro == 2) LuoKentta("kentta2");
36        else if (kenttaNro == 3) LuoKentta("kentta3");
37        else if (kenttaNro > 3) Exit();
38
39        LisaaNappaimet();
40    }
41       
42    void LisaaTeleportti(Vector paikka, double korkeus, double leveys)
43    {
44        PhysicsObject Telportti = PhysicsObject.CreateStaticObject(korkeus, leveys);
45        Telportti.Tag = "Teleportti";
46        Telportti.Position = paikka;
47        Telportti.Image = portaaliKuva;
48
49        Add(Telportti);
50    }
51
52    void LisaaPiikit(Vector paikka, double korkeus, double leveys)
53    {
54        PhysicsObject Piikit = PhysicsObject.CreateStaticObject(korkeus, leveys);
55        Piikit.Position = paikka;
56        Piikit.Image = piikitKuva;
57        Piikit.Tag = "Piikit";
58       
59
60        Add(Piikit);
61    }
62
63    void LuoKentta(string kenttaTiedostonNimi)
64    {
65        limanKavely = LoadAnimation("slime");
66        TileMap kentta = TileMap.FromLevelAsset(kenttaTiedostonNimi);
67        kentta.SetTileMethod('#', LisaaTaso);
68        kentta.SetTileMethod('*', LisaaTahti);
69        kentta.SetTileMethod('N', LisaaPelaaja);
70        kentta.SetTileMethod('T', LisaaTeleportti);
71        kentta.SetTileMethod('P', LisaaPiikit);
72        kentta.Execute(RUUDUN_KOKO, RUUDUN_KOKO);
73        Level.CreateBorders();
74        //Level.Background.CreateGradient(Color.White, Color.SkyBlue);
75        Level.Background.Color = Color.Green;
76 
77        Gravity = new Vector(0, -500);
78
79        //LuoKentta();
80        //LisaaNappaimet();
81
82        Camera.Follow(pelaaja1);
83        Camera.ZoomFactor = 1.2;
84        Camera.StayInLevel = true;
85    }
86
87    void TormaaTeleporttiin(PhysicsObject slime, PhysicsObject maali)
88    {
89        //Kasvatetaan kenttänumeroa yhdellä ja siirrytään seuraavaan kenttään:
90        kenttaNro++;
91        SeuraavaKentta();
92    }
93
94    void TormasiPiikkiin(PhysicsObject slime, PhysicsObject piikki)
95    {
96        MessageDisplay.Add("kuolit");
97        Keyboard.Clear();
98
99        Timer.SingleShot(0.5, delegate 
100        {
101           
102            //Sama kenttä ladataan alusta jos kenttänumeroa ei kasvateta:
103            SeuraavaKentta();
104        });
105
106       
107    }
108
109
110    void LisaaTaso(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
111    {
112        PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
113        taso.Position = paikka;
114        taso.Image = LoadImage("slime background");
115        Add(taso);
116    }
117
118    void LisaaTahti(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
119    {
120        PhysicsObject tahti = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
121        tahti.IgnoresCollisionResponse = true;
122        tahti.Position = paikka;
123        tahti.Image = tahtiKuva;
124        tahti.Tag = "tahti";
125        Add(tahti);
126    }
127
128    void LisaaPelaaja(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
129    {
130   
131        pelaaja1 = new PlatformCharacter(leveys, korkeus);
132        pelaaja1.Position = paikka;
133        pelaaja1.Mass = 4.0;
134        pelaaja1.Image = pelaajanKuva;
135        AddCollisionHandler(pelaaja1, "tahti", TormaaTahteen);
136        AddCollisionHandler(pelaaja1, "Teleportti", TormaaTeleporttiin);
137        AddCollisionHandler(pelaaja1, "Piikit", TormasiPiikkiin);
138        pelaaja1.Animation = new Animation(limanKavely);
139        pelaaja1.Animation.Start();
140
141        Add(pelaaja1);
142    }
143
144    void LisaaNappaimet()
145    {
146        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet");
147        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
148
149        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
150        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, nopeus);
151        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Pressed, Hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyNopeus);
152        Keyboard.Listen(Key.P, ButtonState.Pressed, Pause, "Pysäyttää palin");
153
154        ControllerOne.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä");
155
156        ControllerOne.Listen(Button.DPadLeft, ButtonState.Down, Liikuta, "Pelaaja liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
157        ControllerOne.Listen(Button.DPadRight, ButtonState.Down, Liikuta, "Pelaaja liikkuu oikealle", pelaaja1, nopeus);
158        ControllerOne.Listen(Button.A, ButtonState.Pressed, Hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyNopeus);
159
160       
161    }
162
163    void Liikuta(PlatformCharacter hahmo, double nopeus)
164    {
165        hahmo.Walk(nopeus);
166    }
167
168    void Hyppaa(PlatformCharacter hahmo, double nopeus)
169    {
170        hahmo.Jump(nopeus);
171    }
172
173    void TormaaTahteen(PhysicsObject hahmo, PhysicsObject tahti)
174    {
175       
176        MessageDisplay.Add("Nam! Doritos!");
177        tahti.Destroy();
178    }
179}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.