source: 2017/24/GregoryK/LimaPeli/LimaPeli/LimaPeli/LimaPeli.cs @ 8639

Revision 8639, 4.3 KB checked in by npo17_12, 5 years ago (diff)

Sain slime animaation peliin mukaan.

Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8
9public class LimaPeli : PhysicsGame
10{
11    private Animation limanKavely;
12    const double nopeus = 200;
13    const double hyppyNopeus = 550;
14    const int RUUDUN_KOKO = 40;
15
16    PlatformCharacter pelaaja1;
17
18    Image pelaajanKuva = LoadImage("slime\\slime1");
19    Image tahtiKuva = LoadImage("dorito");
20    int kenttaNro = 1;
21
22
23    public override void Begin()
24    {
25        SeuraavaKentta();
26    }
27
28    void SeuraavaKentta()
29    {
30        ClearAll();
31
32        if (kenttaNro == 1) LuoKentta("kentta1");
33        else if (kenttaNro == 2) LuoKentta("kentta2");
34        else if (kenttaNro == 3) LuoKentta("kentta3");
35        else if (kenttaNro > 3) Exit();
36
37        LisaaNappaimet();
38    }
39       
40   
41
42    void LuoKentta(string kenttaTiedostonNimi)
43    {
44        limanKavely = LoadAnimation("slime");
45        TileMap kentta = TileMap.FromLevelAsset(kenttaTiedostonNimi);
46        kentta.SetTileMethod('#', LisaaTaso);
47        kentta.SetTileMethod('*', LisaaTahti);
48        kentta.SetTileMethod('N', LisaaPelaaja);
49        kentta.Execute(RUUDUN_KOKO, RUUDUN_KOKO);
50        Level.CreateBorders();
51        //Level.Background.CreateGradient(Color.White, Color.SkyBlue);
52        Level.Background.Color = Color.Gray;
53 
54        Gravity = new Vector(0, -500);
55
56        //LuoKentta();
57        //LisaaNappaimet();
58
59        Camera.Follow(pelaaja1);
60        Camera.ZoomFactor = 1.2;
61        Camera.StayInLevel = true;
62    }
63
64    void TormasiMaaliin(PhysicsObject slime, PhysicsObject maali)
65    {
66        //Kasvatetaan kenttänumeroa yhdellä ja siirrytään seuraavaan kenttään:
67        kenttaNro++;
68        SeuraavaKentta();
69    }
70
71    void TormasiPiikkiin(PhysicsObject slime, PhysicsObject piikki)
72    {
73        //Sama kenttä ladataan alusta jos kenttänumeroa ei kasvateta:
74        SeuraavaKentta();
75    }
76
77    void LisaaTaso(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
78    {
79        PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
80        taso.Position = paikka;
81        taso.Image = LoadImage("slime background");
82        Add(taso);
83    }
84
85    void LisaaTahti(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
86    {
87        PhysicsObject tahti = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
88        tahti.IgnoresCollisionResponse = true;
89        tahti.Position = paikka;
90        tahti.Image = tahtiKuva;
91        tahti.Tag = "tahti";
92        Add(tahti);
93    }
94
95    void LisaaPelaaja(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
96    {
97   
98        pelaaja1 = new PlatformCharacter(leveys, korkeus);
99        pelaaja1.Position = paikka;
100        pelaaja1.Mass = 4.0;
101        pelaaja1.Image = pelaajanKuva;
102        AddCollisionHandler(pelaaja1, "tahti", TormaaTahteen);
103        pelaaja1.Animation = new Animation(limanKavely);
104        pelaaja1.Animation.Start();
105        Add(pelaaja1);
106    }
107
108    void LisaaNappaimet()
109    {
110        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet");
111        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
112
113        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
114        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, nopeus);
115        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Pressed, Hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyNopeus);
116
117        ControllerOne.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä");
118
119        ControllerOne.Listen(Button.DPadLeft, ButtonState.Down, Liikuta, "Pelaaja liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
120        ControllerOne.Listen(Button.DPadRight, ButtonState.Down, Liikuta, "Pelaaja liikkuu oikealle", pelaaja1, nopeus);
121        ControllerOne.Listen(Button.A, ButtonState.Pressed, Hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyNopeus);
122
123       
124    }
125
126    void Liikuta(PlatformCharacter hahmo, double nopeus)
127    {
128        hahmo.Walk(nopeus);
129    }
130
131    void Hyppaa(PlatformCharacter hahmo, double nopeus)
132    {
133        hahmo.Jump(nopeus);
134    }
135
136    void TormaaTahteen(PhysicsObject hahmo, PhysicsObject tahti)
137    {
138       
139        MessageDisplay.Add("Nam! Doritos!");
140        tahti.Destroy();
141    }
142}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.