source: 2017/24/GregoryK/LimaPeli/LimaPeli/LimaPeli/LimaPeli.cs @ 8556

Revision 8556, 3.3 KB checked in by npo17_12, 2 years ago (diff)

Sain tehtyä oman tyypin ja lisättyä sen peliin.

Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8
9public class LimaPeli : PhysicsGame
10{
11    const double nopeus = 200;
12    const double hyppyNopeus = 750;
13    const int RUUDUN_KOKO = 40;
14
15    PlatformCharacter pelaaja1;
16
17    Image pelaajanKuva = LoadImage("lima");
18    Image tahtiKuva = LoadImage("tahti");
19
20
21    public override void Begin()
22    {
23        Gravity = new Vector(0, -1000);
24
25        LuoKentta();
26        LisaaNappaimet();
27
28        Camera.Follow(pelaaja1);
29        Camera.ZoomFactor = 1.2;
30        Camera.StayInLevel = true;
31    }
32
33    void LuoKentta()
34    {
35        TileMap kentta = TileMap.FromLevelAsset("kentta1");
36        kentta.SetTileMethod('#', LisaaTaso);
37        kentta.SetTileMethod('*', LisaaTahti);
38        kentta.SetTileMethod('N', LisaaPelaaja);
39        kentta.Execute(RUUDUN_KOKO, RUUDUN_KOKO);
40        Level.CreateBorders();
41        Level.Background.CreateGradient(Color.White, Color.SkyBlue);
42    }
43
44    void LisaaTaso(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
45    {
46        PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
47        taso.Position = paikka;
48        taso.Color = Color.Green;
49        Add(taso);
50    }
51
52    void LisaaTahti(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
53    {
54        PhysicsObject tahti = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
55        tahti.IgnoresCollisionResponse = true;
56        tahti.Position = paikka;
57        tahti.Image = tahtiKuva;
58        tahti.Tag = "tahti";
59        Add(tahti);
60    }
61
62    void LisaaPelaaja(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
63    {
64        pelaaja1 = new PlatformCharacter(leveys, korkeus);
65        pelaaja1.Position = paikka;
66        pelaaja1.Mass = 4.0;
67        pelaaja1.Image = pelaajanKuva;
68        AddCollisionHandler(pelaaja1, "tahti", TormaaTahteen);
69        Add(pelaaja1);
70    }
71
72    void LisaaNappaimet()
73    {
74        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet");
75        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
76
77        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
78        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, nopeus);
79        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Pressed, Hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyNopeus);
80
81        ControllerOne.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä");
82
83        ControllerOne.Listen(Button.DPadLeft, ButtonState.Down, Liikuta, "Pelaaja liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
84        ControllerOne.Listen(Button.DPadRight, ButtonState.Down, Liikuta, "Pelaaja liikkuu oikealle", pelaaja1, nopeus);
85        ControllerOne.Listen(Button.A, ButtonState.Pressed, Hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyNopeus);
86
87        PhoneBackButton.Listen(ConfirmExit, "Lopeta peli");
88    }
89
90    void Liikuta(PlatformCharacter hahmo, double nopeus)
91    {
92        hahmo.Walk(nopeus);
93    }
94
95    void Hyppaa(PlatformCharacter hahmo, double nopeus)
96    {
97        hahmo.Jump(nopeus);
98    }
99
100    void TormaaTahteen(PhysicsObject hahmo, PhysicsObject tahti)
101    {
102       
103        MessageDisplay.Add("Keräsit tähden!");
104        tahti.Destroy();
105    }
106}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.