source: 2016/koodauskerho/VilleH/Tasohyppelypeli/Tasohyppelypeli/Tasohyppelypeli/ninjakissanhikileikit.cs @ 8912

Revision 8912, 12.0 KB checked in by npo17_37, 2 years ago (diff)
Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8
9public class Tasohyppelypeli1 : PhysicsGame
10{
11    Image taustakuva = LoadImage("kentta");
12    double nopeus = 650;
13    double hyppyNopeus = 500;
14    const int RUUDUN_KOKO = 40;
15    int hyppyja = 2;
16    PlatformCharacter pelaaja1;
17    Image pelaajanKuva = LoadImage("genzo");
18    Image doritos = LoadImage("doritos-nacho-cheese");
19    Image piikkikuva = LoadImage("piikki");
20    SoundEffect maaliAani = LoadSoundEffect("maali");
21    Image shurikenkuva = LoadImage("shuriken.");
22    Vector alkupaikka;
23    Image doggokuva = LoadImage("doggo");
24    Image hela = LoadImage("heali");
25    public override void Begin()
26    {
27        ClearAll();
28        Gravity = new Vector(0, -1000);
29
30        LuoKentta();
31        LisaaNappaimet();
32        LuoPistelaskuri();
33        LuoDogggolaskuri();
34        Camera.Follow(pelaaja1);
35        Camera.ZoomFactor = 1.2;
36        Camera.StayInLevel = true;
37       
38         
39
40    }
41
42    void LuoKentta()
43    {
44        TileMap kentta = TileMap.FromLevelAsset("kentta1");
45        kentta.SetTileMethod('#', LisaaTaso);
46        kentta.SetTileMethod('p', LisaaPiikki);
47        kentta.SetTileMethod('D', LisaaTahti);
48        kentta.SetTileMethod('N', delegate (Vector paikka, double leveys, double korkeus) { pelaaja1 = LisaaPelaaja(paikka, leveys, korkeus); });
49        kentta.SetTileMethod('W', Lisaamaali);
50        kentta.SetTileMethod('V', lisaavihollinen);
51        kentta.SetTileMethod('H', ineedheals);
52        kentta.Execute(RUUDUN_KOKO, RUUDUN_KOKO);
53        Level.CreateBorders();
54       
55    }
56
57    void LisaaTaso(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
58    {
59        PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
60        taso.Position = paikka;
61        taso.Color = Color.Green;
62        Add(taso);
63        taso.Tag = "taso";
64    }
65
66    void Lisaamaali(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
67    {
68        PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
69        taso.Position = paikka;
70        taso.Color = Color.Pink;
71        taso.Tag = "maali";
72        Add(taso);
73    }
74    void LisaaPiikki(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
75    {
76        PhysicsObject piikki = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
77        piikki.Position = paikka;
78        piikki.Color = Color.Red;
79        piikki.Image = piikkikuva;
80        Add(piikki);
81        piikki.Tag = "piikki";
82    }
83
84    void LisaaTahti(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
85    {
86        PhysicsObject tahti = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
87        tahti.IgnoresCollisionResponse = true;
88        tahti.Position = paikka;
89        tahti.Image = doritos;
90        tahti.Tag = "tahti";
91        Add(tahti);
92    }
93
94    PlatformCharacter LisaaPelaaja(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
95    {
96        PlatformCharacter pelaaja1 = new PlatformCharacter(leveys, korkeus);
97        pelaaja1.Position = paikka;
98        pelaaja1.Mass = 4.0;
99        pelaaja1.Tag = "pelaaja";
100        pelaaja1.Image = pelaajanKuva;
101        AddCollisionHandler(pelaaja1, "tahti", TormaaTahteen);
102        AddCollisionHandler(pelaaja1, "piikki", tormaapiikkiin);
103        AddCollisionHandler(pelaaja1, "maali", voitapeli);
104        AddCollisionHandler(pelaaja1, "jeff", osuviholliseen);
105        Add(pelaaja1);
106        //pelaaja1 on PlatformCharacter-tyyppinen
107        pelaaja1.Weapon = new AssaultRifle(30, 10);
108
109        AddCollisionHandler(pelaaja1,osui);
110        //Ammusten määrä aluksi:
111        pelaaja1.Weapon.Ammo.Value = 1000;
112
113        //Mitä tapahtuu kun ammus osuu johonkin?
114        pelaaja1.Weapon.ProjectileCollision = AmmusOsui;
115
116        pelaaja1.Weapon.IsVisible = false;
117        alkupaikka = pelaaja1.Position;
118        return pelaaja1;
119    }
120    void AmmusOsui(PhysicsObject ammus, PhysicsObject kohde)
121    {
122        ammus.Destroy();
123        if (kohde.Tag.Equals("jeff"))
124        {
125            (kohde as Vihu).ElamaLaskuri.AddValue(-1);
126        }
127
128    }
129    void osui(PhysicsObject pelaaja, PhysicsObject kohde)
130    {
131        hyppyja = 2;
132    }
133    void LisaaNappaimet()
134    {
135        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet");
136        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
137        ControllerOne.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä");
138
139        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -1.0);
140        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, 1.0);
141        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Pressed, Hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1);
142
143
144
145        ControllerOne.Listen(Button.DPadLeft, ButtonState.Down, Liikuta, "Pelaaja liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -1.0);
146        ControllerOne.Listen(Button.DPadRight, ButtonState.Down, Liikuta, "Pelaaja liikkuu oikealle", pelaaja1, 1.0);
147        ControllerOne.Listen(Button.A, ButtonState.Pressed, Hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1);
148        ControllerOne.Listen(Button.B, ButtonState.Pressed, AmmuAseella, "Pelaaja Ampuu,", pelaaja1);
149        Keyboard.Listen(Key.F5, ButtonState.Pressed, Konsoli, "");
150        Keyboard.Listen(Key.Space, ButtonState.Down, AmmuAseella, "Ammu", pelaaja1);
151
152    }
153    void AmmuAseella(PlatformCharacter pelaaja)
154    {
155        if (pisteLaskuri.Value > 0)
156        {
157            PhysicsObject ammus = pelaaja.Weapon.Shoot();
158
159            if (ammus != null)
160            {
161                ammus.Size *= 2;
162                ammus.Image = shurikenkuva;
163                //ammus.MaximumLifetime = TimeSpan.FromSeconds(2.0);
164                //pisteLaskuri.Value--;
165            }
166        }
167    }
168    void Konsoli()
169    {
170        InputWindow kysymysIkkuna = new InputWindow("Konsoli");
171        kysymysIkkuna.TextEntered += ProcessInput;
172        Add(kysymysIkkuna);
173    }
174
175    void ProcessInput(InputWindow ikkuna)
176    {
177        string[] vastaus = ikkuna.InputBox.Text.Split(' ');
178
179        if (vastaus[0] == "speed")
180        {
181            nopeus = int.Parse(vastaus[1]);
182        }
183
184        if (vastaus[0] == "gravity")
185        {
186            Gravity = new Vector(0, int.Parse(vastaus[1]));
187        }
188        if (vastaus[0] == "BOING")
189        {
190            hyppyNopeus = int.Parse(vastaus[1]);
191        }
192        if (vastaus[0] == "sanic")
193        {
194            nopeus = 3500;
195        }
196        if (vastaus[0]== "mercy plz")
197        {
198           
199        }
200        if (vastaus[0] == "win")
201        {
202            throw new Exception("lol u nob");
203        }
204        if (vastaus[0] == "hux")
205        {
206            nopeus = 5000;
207            hyppyNopeus = 5000;
208        }
209        if (vastaus[0] == "YOLO")
210        {
211            nopeus = 999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999.0;
212        }
213        if (vastaus[0] == "spawn")
214        {
215            pelaaja1.Position = alkupaikka;
216        }
217       
218            if (vastaus[0] == "hax")
219        {
220            nopeus = 100;
221            hyppyNopeus = 100;
222            MessageWindow viesti = new MessageWindow("NOPE");
223            Add(viesti);
224        }
225        if (vastaus[0] == "doggo")
226        {
227            int dogot = 1;
228            if (vastaus.Length > 1)
229            {
230                dogot = int.Parse(vastaus[1]);
231            }
232            DoggoLaskuri.Value += dogot;
233
234            for (int i = 0; i < dogot; i++)
235            {
236                PlatformCharacter pelaaja2 = LisaaPelaaja(pelaaja1.Position + new Vector(40, 5*i), 40, 40);
237                pelaaja2.Tag = "pelaaja2";
238                Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja2, -1.0);
239                Keyboard.Listen(Key.D, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja2, 1.0);
240                Keyboard.Listen(Key.W, ButtonState.Pressed, Hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja2);
241
242                pelaaja2.Image = doggokuva;
243
244                ControllerOne.Listen(Button.DPadLeft, ButtonState.Down, Liikuta, "Pelaaja liikkuu vasemmalle", pelaaja2, -1.0);
245                ControllerOne.Listen(Button.DPadRight, ButtonState.Down, Liikuta, "Pelaaja liikkuu oikealle", pelaaja2, 1.0);
246                ControllerOne.Listen(Button.A, ButtonState.Pressed, Hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja2);
247            }
248
249        }
250        if (vastaus[0] == "destroy")
251        {
252
253            GetObjectsWithTag("pelaaja2").ForEach(pelaaja2 => pelaaja2.Destroy());
254            DoggoLaskuri.Value = 0;
255        }
256    }
257
258    void Liikuta(PlatformCharacter hahmo, double suunta)
259    {
260        hahmo.Walk(nopeus * suunta);
261    }
262
263    void Hyppaa(PlatformCharacter hahmo)
264    {
265        if (hyppyja>0)
266        {
267            hahmo.ForceJump(hyppyNopeus);
268            hyppyja--;
269        }
270       
271
272    }
273
274    void TormaaTahteen(PhysicsObject hahmo, PhysicsObject tahti)
275    {
276        maaliAani.Play();
277        MessageDisplay.Add("nom nom!");
278        tahti.Destroy();
279    }
280    void tormaapiikkiin(PhysicsObject hahmo, PhysicsObject piikki)
281    {
282        MessageDisplay.Add("sinä hävisit");
283        pelaaja1.Destroy();
284    }
285    IntMeter pisteLaskuri;
286
287    void LuoPistelaskuri()
288    {
289        pisteLaskuri = new IntMeter(5);
290        pisteLaskuri.LowerLimit += kuoli;
291
292        Label pisteNaytto = new Label();
293        pisteNaytto.X = Screen.Left + 100;
294        pisteNaytto.Y = Screen.Top - 100;
295        pisteNaytto.TextColor = Color.Black;
296        pisteNaytto.Color = Color.White;
297
298        pisteNaytto.BindTo(pisteLaskuri);
299        Add(pisteNaytto);
300
301    }
302    void voitapeli(PhysicsObject pelaaja, PhysicsObject kohde)
303    {
304        MessageWindow viesti = new MessageWindow("voittaaksesi paina f5 kirjoita konsoliin win");
305        Add(viesti);
306    }
307    IntMeter DoggoLaskuri;
308
309    void LuoDogggolaskuri()
310    {
311        DoggoLaskuri = new IntMeter(0);
312
313        Label pisteNaytto = new Label();
314        pisteNaytto.X = Screen.Right - 100;
315        pisteNaytto.Y = Screen.Top - 100;
316        pisteNaytto.TextColor = Color.Black;
317        pisteNaytto.Color = Color.White;
318        pisteNaytto.Title = "Doggies";
319        pisteNaytto.BindTo(DoggoLaskuri);
320        Add(pisteNaytto);
321
322    }
323    void lisaavihollinen(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
324    {
325       Vihu vihu = new Vihu(leveys*1.5, korkeus*1.5);
326        vihu.Image = LoadImage("mynam jeff");
327        vihu.Position = paikka;
328        Add(vihu);
329        vihu.Tag = "jeff";
330
331        FollowerBrain seuraajanAivot = new FollowerBrain("pelaaja");
332
333        seuraajanAivot.Speed = 300;                 // Millä nopeudella kohdetta seurataan
334        seuraajanAivot.DistanceFar = 600;           // Etäisyys jolla aletaan seurata kohdetta
335        seuraajanAivot.DistanceClose = 200;         // Etäisyys jolloin ollaan lähellä kohdetta
336        seuraajanAivot.StopWhenTargetClose = false;  // Pysähdytään kun ollaan lähellä kohdetta
337        //seuraajanAivot.FarBrain = satunnaisAivot;   // Käytetään satunnaisaivoja kun ollaan kaukana
338        vihu.Brain = seuraajanAivot;
339    }
340    void osuviholliseen(PhysicsObject pelaaja,PhysicsObject jeff)
341    {
342        pisteLaskuri.Value -= 1;
343    }
344    void kuoli()
345    {
346        Begin();
347    }
348    void ineedheals(Vector paikka, double korkeus, double leveys)
349    {
350        PhysicsObject heals = new PhysicsObject(leveys,  korkeus);
351        Add(heals);
352
353    }
354
355 
356
357}
358class Vihu: PlatformCharacter
359{
360    private IntMeter elamaLaskuri = new IntMeter(3, 0, 3);
361    public IntMeter ElamaLaskuri { get { return elamaLaskuri; } }
362
363    public Vihu(double leveys, double korkeus)
364        : base(leveys, korkeus)
365    {
366        elamaLaskuri.LowerLimit += delegate { this.Destroy(); };
367    }
368}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.