source: 2016/koodauskerho/VilleH/Tasohyppelypeli/Tasohyppelypeli/Tasohyppelypeli/ninjakissanhikileikit.cs @ 8818

Revision 8818, 10.8 KB checked in by npo17_37, 5 years ago (diff)
Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8
9public class Tasohyppelypeli1 : PhysicsGame
10{
11    double nopeus = 650;
12    double hyppyNopeus = 500;
13    const int RUUDUN_KOKO = 40;
14    int hyppyja = 2;
15    PlatformCharacter pelaaja1;
16    Image pelaajanKuva = LoadImage("genzo");
17    Image doritos = LoadImage("doritos-nacho-cheese");
18    Image piikkikuva = LoadImage("piikki");
19    SoundEffect maaliAani = LoadSoundEffect("maali");
20    Image shurikenkuva = LoadImage("shuriken.");
21    Vector alkupaikka;
22    Image doggokuva = LoadImage("doggo");
23    public override void Begin()
24    {
25        Gravity = new Vector(0, -1000);
26
27        LuoKentta();
28        LisaaNappaimet();
29        LuoPistelaskuri();
30        LuoDogggolaskuri();
31        Camera.Follow(pelaaja1);
32        Camera.ZoomFactor = 1.2;
33        Camera.StayInLevel = true;
34
35    }
36
37    void LuoKentta()
38    {
39        TileMap kentta = TileMap.FromLevelAsset("kentta1");
40        kentta.SetTileMethod('#', LisaaTaso);
41        kentta.SetTileMethod('p', LisaaPiikki);
42        kentta.SetTileMethod('D', LisaaTahti);
43        kentta.SetTileMethod('N', delegate (Vector paikka, double leveys, double korkeus) { pelaaja1 = LisaaPelaaja(paikka, leveys, korkeus); });
44        kentta.SetTileMethod('W', Lisaamaali);
45        kentta.SetTileMethod('V', lisaavihollinen);
46        kentta.Execute(RUUDUN_KOKO, RUUDUN_KOKO);
47        Level.CreateBorders();
48        Level.Background.CreateGradient(Color.White, Color.SkyBlue);
49    }
50
51    void LisaaTaso(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
52    {
53        PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
54        taso.Position = paikka;
55        taso.Color = Color.Green;
56        Add(taso);
57        taso.Tag = "taso";
58    }
59
60    void Lisaamaali(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
61    {
62        PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
63        taso.Position = paikka;
64        taso.Color = Color.Pink;
65        taso.Tag = "maali";
66        Add(taso);
67    }
68    void LisaaPiikki(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
69    {
70        PhysicsObject piikki = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
71        piikki.Position = paikka;
72        piikki.Color = Color.Red;
73        piikki.Image = piikkikuva;
74        Add(piikki);
75        piikki.Tag = "piikki";
76    }
77
78    void LisaaTahti(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
79    {
80        PhysicsObject tahti = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
81        tahti.IgnoresCollisionResponse = true;
82        tahti.Position = paikka;
83        tahti.Image = doritos;
84        tahti.Tag = "tahti";
85        Add(tahti);
86    }
87
88    PlatformCharacter LisaaPelaaja(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
89    {
90        PlatformCharacter pelaaja1 = new PlatformCharacter(leveys, korkeus);
91        pelaaja1.Position = paikka;
92        pelaaja1.Mass = 4.0;
93        pelaaja1.Tag = "pelaaja";
94        pelaaja1.Image = pelaajanKuva;
95        AddCollisionHandler(pelaaja1, "tahti", TormaaTahteen);
96        AddCollisionHandler(pelaaja1, "piikki", tormaapiikkiin);
97        AddCollisionHandler(pelaaja1, "maali", voitapeli);
98        Add(pelaaja1);
99        //pelaaja1 on PlatformCharacter-tyyppinen
100        pelaaja1.Weapon = new AssaultRifle(30, 10);
101
102        AddCollisionHandler(pelaaja1,osui);
103        //Ammusten määrä aluksi:
104        pelaaja1.Weapon.Ammo.Value = 1000;
105
106        //Mitä tapahtuu kun ammus osuu johonkin?
107        pelaaja1.Weapon.ProjectileCollision = AmmusOsui;
108
109        pelaaja1.Weapon.IsVisible = false;
110        alkupaikka = pelaaja1.Position;
111        return pelaaja1;
112    }
113    void AmmusOsui(PhysicsObject ammus, PhysicsObject kohde)
114    {
115        ammus.Destroy();
116    }
117    void osui(PhysicsObject pelaaja, PhysicsObject kohde)
118    {
119        hyppyja = 2;
120    }
121    void LisaaNappaimet()
122    {
123        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet");
124        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
125        ControllerOne.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä");
126
127        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -1.0);
128        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, 1.0);
129        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Pressed, Hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1);
130
131
132
133        ControllerOne.Listen(Button.DPadLeft, ButtonState.Down, Liikuta, "Pelaaja liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -1.0);
134        ControllerOne.Listen(Button.DPadRight, ButtonState.Down, Liikuta, "Pelaaja liikkuu oikealle", pelaaja1, 1.0);
135        ControllerOne.Listen(Button.A, ButtonState.Pressed, Hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1);
136        Keyboard.Listen(Key.F5, ButtonState.Pressed, Konsoli, "");
137        Keyboard.Listen(Key.Space, ButtonState.Down, AmmuAseella, "Ammu", pelaaja1);
138
139    }
140    void AmmuAseella(PlatformCharacter pelaaja)
141    {
142        if (pisteLaskuri.Value > 0)
143        {
144            PhysicsObject ammus = pelaaja.Weapon.Shoot();
145
146            if (ammus != null)
147            {
148                ammus.Size *= 2;
149                ammus.Image = shurikenkuva;
150                //ammus.MaximumLifetime = TimeSpan.FromSeconds(2.0);
151                //pisteLaskuri.Value--;
152            }
153        }
154    }
155    void Konsoli()
156    {
157        InputWindow kysymysIkkuna = new InputWindow("Konsoli");
158        kysymysIkkuna.TextEntered += ProcessInput;
159        Add(kysymysIkkuna);
160    }
161
162    void ProcessInput(InputWindow ikkuna)
163    {
164        string[] vastaus = ikkuna.InputBox.Text.Split(' ');
165
166        if (vastaus[0] == "speed")
167        {
168            nopeus = int.Parse(vastaus[1]);
169        }
170
171        if (vastaus[0] == "gravity")
172        {
173            Gravity = new Vector(0, int.Parse(vastaus[1]));
174        }
175        if (vastaus[0] == "BOING")
176        {
177            hyppyNopeus = int.Parse(vastaus[1]);
178        }
179        if (vastaus[0] == "sanic")
180        {
181            nopeus = 3500;
182        }
183        if (vastaus[0] == "win")
184        {
185            throw new Exception("lol u nob");
186        }
187        if (vastaus[0] == "hux")
188        {
189            nopeus = 5000;
190            hyppyNopeus = 5000;
191        }
192        if (vastaus[0] == "YOLO")
193        {
194            nopeus = 999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999.0;
195        }
196        if (vastaus[0] == "spawn")
197        {
198            pelaaja1.Position = alkupaikka;
199        }
200        if (vastaus[0] == "hax")
201        {
202            nopeus = 100;
203            hyppyNopeus = 100;
204            MessageWindow viesti = new MessageWindow("NOPE");
205            Add(viesti);
206        }
207        if (vastaus[0] == "doggo")
208        {
209            int dogot = 1;
210            if (vastaus.Length > 1)
211            {
212                dogot = int.Parse(vastaus[1]);
213            }
214            DoggoLaskuri.Value += dogot;
215
216            for (int i = 0; i < dogot; i++)
217            {
218                PlatformCharacter pelaaja2 = LisaaPelaaja(pelaaja1.Position + new Vector(40, 5*i), 40, 40);
219                pelaaja2.Tag = "pelaaja2";
220                Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja2, -1.0);
221                Keyboard.Listen(Key.D, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja2, 1.0);
222                Keyboard.Listen(Key.W, ButtonState.Pressed, Hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja2);
223
224                pelaaja2.Image = doggokuva;
225
226                ControllerOne.Listen(Button.DPadLeft, ButtonState.Down, Liikuta, "Pelaaja liikkuu vasemmalle", pelaaja2, -1.0);
227                ControllerOne.Listen(Button.DPadRight, ButtonState.Down, Liikuta, "Pelaaja liikkuu oikealle", pelaaja2, 1.0);
228                ControllerOne.Listen(Button.A, ButtonState.Pressed, Hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja2);
229            }
230
231        }
232        if (vastaus[0] == "destroy")
233        {
234
235            GetObjectsWithTag("pelaaja2").ForEach(pelaaja2 => pelaaja2.Destroy());
236            DoggoLaskuri.Value = 0;
237        }
238    }
239
240    void Liikuta(PlatformCharacter hahmo, double suunta)
241    {
242        hahmo.Walk(nopeus * suunta);
243    }
244
245    void Hyppaa(PlatformCharacter hahmo)
246    {
247        if (hyppyja>0)
248        {
249            hahmo.ForceJump(hyppyNopeus);
250            hyppyja--;
251        }
252       
253
254    }
255
256    void TormaaTahteen(PhysicsObject hahmo, PhysicsObject tahti)
257    {
258        maaliAani.Play();
259        MessageDisplay.Add("nom nom!");
260        tahti.Destroy();
261    }
262    void tormaapiikkiin(PhysicsObject hahmo, PhysicsObject piikki)
263    {
264        MessageDisplay.Add("sinä hävisit");
265        pelaaja1.Destroy();
266    }
267    IntMeter pisteLaskuri;
268
269    void LuoPistelaskuri()
270    {
271        pisteLaskuri = new IntMeter(15);
272
273        //Label pisteNaytto = new Label();
274        //pisteNaytto.X = Screen.Left + 100;
275        //pisteNaytto.Y = Screen.Top - 100;
276        //pisteNaytto.TextColor = Color.Black;
277        //pisteNaytto.Color = Color.White;
278
279        //pisteNaytto.BindTo(pisteLaskuri);
280        //Add(pisteNaytto);
281
282    }
283    void voitapeli(PhysicsObject pelaaja, PhysicsObject kohde)
284    {
285        MessageWindow viesti = new MessageWindow("voittaaksesi paina f5 kirjoita konsoliin win");
286        Add(viesti);
287    }
288    IntMeter DoggoLaskuri;
289
290    void LuoDogggolaskuri()
291    {
292        DoggoLaskuri = new IntMeter(0);
293
294        Label pisteNaytto = new Label();
295        pisteNaytto.X = Screen.Right - 100;
296        pisteNaytto.Y = Screen.Top - 100;
297        pisteNaytto.TextColor = Color.Black;
298        pisteNaytto.Color = Color.White;
299        pisteNaytto.Title = "Doggies";
300        pisteNaytto.BindTo(DoggoLaskuri);
301        Add(pisteNaytto);
302
303    }
304    void lisaavihollinen(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
305    {
306        PlatformCharacter vihu = new PlatformCharacter(leveys, korkeus);
307        vihu.Image = LoadImage("genzo");
308        vihu.Position = paikka;
309        Add(vihu);
310
311        FollowerBrain seuraajanAivot = new FollowerBrain("pelaaja");
312
313        seuraajanAivot.Speed = 300;                 // Millä nopeudella kohdetta seurataan
314        seuraajanAivot.DistanceFar = 600;           // Etäisyys jolla aletaan seurata kohdetta
315        seuraajanAivot.DistanceClose = 200;         // Etäisyys jolloin ollaan lähellä kohdetta
316        seuraajanAivot.StopWhenTargetClose = false;  // Pysähdytään kun ollaan lähellä kohdetta
317        //seuraajanAivot.FarBrain = satunnaisAivot;   // Käytetään satunnaisaivoja kun ollaan kaukana
318        vihu.Brain = seuraajanAivot;
319    }
320}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.