source: 2016/koodauskerho/AatuP/pongAatu/pongAatu/pongAatu/pongAatu.cs @ 8413

Revision 8413, 6.1 KB checked in by tesatapa, 2 years ago (diff)
Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8
9public class pongAatu : PhysicsGame
10{
11    Vector nopeusYlos = new Vector(0, 200);
12    Vector nopeusAlas = new Vector(0, -200);
13
14    PhysicsObject pallo;
15
16    PhysicsObject maila1;
17    PhysicsObject maila2;
18
19    PhysicsObject vasenReuna;
20    PhysicsObject oikeaReuna;
21
22
23    IntMeter pelaajan1Pisteet;
24    IntMeter pelaajan2Pisteet;
25
26
27    public override void Begin()
28    {
29        // TODO: Kirjoita ohjelmakoodisi tähän
30        LuoKentta();
31        AsetaOhjaimet();
32        LisaaLaskurit();
33        AloitaPeli();
34       
35
36        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
37    }
38
39    void LuoKentta()
40    {
41        pallo = new PhysicsObject(40.0, 40.0);
42        pallo.Shape = Shape.Circle;
43        pallo.X = -200.0;
44        pallo.Y = 0.0;
45        pallo.Restitution = 1.0;
46        Add(pallo);
47
48        AddCollisionHandler(pallo, KasittelePallonTormays);
49
50        maila1 = LuoMaila(Level.Left + 20.0, 0.0);
51        maila2 = LuoMaila(Level.Right - 20.0, 0.0);
52
53
54
55        vasenReuna = Level.CreateLeftBorder();
56        vasenReuna.Restitution = 1.0;
57        vasenReuna.IsVisible = false;
58
59        oikeaReuna = Level.CreateRightBorder();
60        oikeaReuna.Restitution = 1.0;
61        oikeaReuna.IsVisible = false;
62
63
64        PhysicsObject ylaReuna = Level.CreateTopBorder();
65        ylaReuna.Restitution = 1.0;
66        ylaReuna.IsVisible = false;
67
68        PhysicsObject alaReuna = Level.CreateBottomBorder();
69        alaReuna.Restitution = 1.0;
70        alaReuna.IsVisible = false;
71
72        Level.Background.Color = Color.LimeGreen;
73
74        Camera.ZoomToLevel();
75    }
76
77    void AloitaPeli()
78    {
79        Vector impulssi = new Vector(1000.0, 0.0);
80        pallo.Hit(impulssi);
81    }
82
83    PhysicsObject LuoMaila(double x, double y)
84    {
85        PhysicsObject maila = PhysicsObject.CreateStaticObject(20.0, 100.0);
86        maila.Shape = Shape.Rectangle;
87        maila.X = x;
88        maila.Y = y;
89        maila.Restitution = 1.0;
90        Add(maila);
91        return maila;
92    }
93
94    void AsetaOhjaimet()
95    {
96        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa ylös", maila1, nopeusYlos);
97        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero);
98        Keyboard.Listen(Key.Z, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa alas", maila1, nopeusAlas);
99        Keyboard.Listen(Key.Z, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero);
100
101        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa ylös", maila2, nopeusYlos);
102        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero);
103        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa alas", maila2, nopeusAlas);
104        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero);
105
106        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet");
107
108        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
109
110        ControllerOne.Listen(Button.DPadUp, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Liikuta mailaa ylös", maila1, nopeusYlos);
111        ControllerOne.Listen(Button.DPadUp, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero);
112        ControllerOne.Listen(Button.DPadDown, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Liikuta mailaa alas", maila1, nopeusAlas);
113        ControllerOne.Listen(Button.DPadDown, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero);
114
115        ControllerTwo.Listen(Button.DPadUp, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Liikuta mailaa ylös", maila2, nopeusYlos);
116        ControllerTwo.Listen(Button.DPadUp, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero);
117        ControllerTwo.Listen(Button.DPadDown, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Liikuta mailaa alas", maila2, nopeusAlas);
118        ControllerTwo.Listen(Button.DPadDown, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero);
119
120        ControllerOne.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
121        ControllerTwo.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
122    }
123    void AsetaNopeus(PhysicsObject maila, Vector nopeus)
124    {
125        if ((nopeus.Y < 0) && (maila.Bottom < Level.Bottom))
126        {
127            maila.Velocity = Vector.Zero;
128            return;
129        }
130            if ((nopeus.Y > 0) && (maila.Top > Level.Top))
131        {
132            maila.Velocity = Vector.Zero;
133            return;
134        }
135        maila.Velocity = nopeus;
136    }
137    const double PALLON_MIN_NOPEUS = 500;
138
139    protected override void Update(Time time)
140    {
141        if (pallo != null && Math.Abs(pallo.Velocity.X) < PALLON_MIN_NOPEUS)
142        {
143            pallo.Velocity = new Vector(pallo.Velocity.X * 1.1, pallo.Velocity.Y);
144        }
145        base.Update(time);
146    }
147
148    void LisaaLaskurit()
149    {
150        pelaajan1Pisteet = LuoPisteLaskuri(Screen.Left + 100.0, Screen.Top - 100.0);
151        pelaajan2Pisteet = LuoPisteLaskuri(Screen.Right - 100.0, Screen.Top - 100.0);
152
153    }
154    IntMeter LuoPisteLaskuri(double x, double y)
155    {
156        IntMeter laskuri = new IntMeter(0);
157        laskuri.MaxValue = 10;
158        Label naytto = new Label();
159        naytto.BindTo(laskuri);
160        naytto.X = x;
161        naytto.Y = y;
162        naytto.TextColor = Color.BloodRed;
163        naytto.BorderColor = Level.Background.Color;
164        naytto.Color = Level.Background.Color;
165        naytto.TextScale = new Vector(2, 2);
166        Add(naytto);
167
168        return laskuri;
169    }
170    void KasittelePallonTormays(PhysicsObject pallo, PhysicsObject kohde)
171    {
172        if (kohde == oikeaReuna)
173        {
174            pelaajan1Pisteet.Value += 1;
175        }
176        else if (kohde == vasenReuna)
177        {
178            pelaajan2Pisteet.Value += 1;
179        }
180    }
181
182    // Tämän pelin toteutti Aatu
183}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.