source: 2016/koodauskerho/AaroA/FysiikkaPeli1/FysiikkaPeli1/FysiikkaPeli1/FysiikkaPeli1.cs @ 8367

Revision 8367, 6.0 KB checked in by jotapoti, 3 years ago (diff)
Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using System.Linq;
4using System.Text;
5using Jypeli;
6using Jypeli.Assets;
7using Jypeli.Controls;
8using Jypeli.Effects;
9using Jypeli.Widgets;
10
11public class FysiikkaPeli1 : PhysicsGame
12{
13    PhysicsObject olio = new PhysicsObject(40.0, 40.0);
14
15    Vector nopeusYlos = new Vector(0, 200);
16    Vector nopeusAlas = new Vector(0, -200);
17    Image olionkuva = LoadImage("MLGKissa");
18    PhysicsObject pallo;
19    PhysicsObject maila1;
20    PhysicsObject maila2;
21
22    PhysicsObject vasenReuna;
23    PhysicsObject oikeaReuna;
24
25    IntMeter pelaajan1Pisteet;
26    IntMeter pelaajan2Pisteet;
27
28    public override void Begin()
29    {
30        LuoKentta();
31        AsetaOhjaimet();
32        LisaaLaskurit();
33        AloitaPeli();
34    }
35
36    void LuoKentta()
37    {
38        pallo = new PhysicsObject(150, 100);
39        pallo.Image = olionkuva;
40        pallo.Shape = Shape.Circle;
41        pallo.X = -200.0;
42        pallo.Y = 0.0;
43        pallo.Restitution = 1.0;
44        pallo.KineticFriction = 0.0;
45        pallo.MomentOfInertia = Double.PositiveInfinity;
46        Add(pallo);
47        AddCollisionHandler(pallo, KasittelePallonTormays);
48
49        maila1 = LuoMaila(Level.Left + 20.0, 0.0);
50        maila2 = LuoMaila(Level.Right - 20.0, 0.0);
51
52        vasenReuna = Level.CreateLeftBorder();
53        vasenReuna.Restitution = 1.0;
54        vasenReuna.KineticFriction = 0.0;
55        vasenReuna.IsVisible = false;
56
57        oikeaReuna = Level.CreateRightBorder();
58        oikeaReuna.Restitution = 1.0;
59        oikeaReuna.KineticFriction = 0.0;
60        oikeaReuna.IsVisible = false;
61
62        PhysicsObject ylaReuna = Level.CreateTopBorder();
63        ylaReuna.Restitution = 1.0;
64        ylaReuna.KineticFriction = 0.0;
65        ylaReuna.IsVisible = false;
66
67        PhysicsObject alaReuna = Level.CreateBottomBorder();
68        alaReuna.Restitution = 1.0;
69        alaReuna.IsVisible = false;
70        alaReuna.KineticFriction = 0.0;
71
72    Level.Background.CreateStars(10000);
73    Camera.ZoomToLevel();
74    }
75
76    PhysicsObject LuoMaila(double x, double y)
77    {
78        PhysicsObject maila = PhysicsObject.CreateStaticObject(20.0, 100.0);
79        maila.Shape = Shape.Rectangle;
80        maila.X = x;
81        maila.Y = y;
82        maila.Restitution = 1.0;
83        maila.KineticFriction = 0.0;
84        Add(maila);
85        return maila;
86    }
87
88    void LisaaLaskurit()
89    {
90        pelaajan1Pisteet = LuoPisteLaskuri(Screen.Left + 100.0, Screen.Top - 100.0);
91        pelaajan2Pisteet = LuoPisteLaskuri(Screen.Right - 100.0, Screen.Top - 100.0);
92    }
93
94    IntMeter LuoPisteLaskuri(double x, double y)
95    {
96        IntMeter laskuri = new IntMeter(0);
97        laskuri.MaxValue = 10;
98
99        Label naytto = new Label();
100        naytto.BindTo(laskuri);
101        naytto.X = x;
102        naytto.Y = y;
103        naytto.TextColor = Color.White;
104        naytto.BorderColor = Level.BackgroundColor;
105        naytto.Color = Level.BackgroundColor;
106        Add(naytto);
107
108        return laskuri;
109    }
110
111    void KasittelePallonTormays(PhysicsObject kissa, PhysicsObject kohde)
112    {
113        if (kohde == oikeaReuna)
114        {
115            pelaajan1Pisteet.Value += 1;
116        }
117        else if (kohde == vasenReuna)
118        {
119            pelaajan2Pisteet.Value += 1;
120        }
121    }
122
123    void AloitaPeli()
124    {
125        Vector impulssi = new Vector(500.0, 0.0);
126        pallo.Hit(impulssi);
127    }
128
129    void AsetaOhjaimet()
130    {
131        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa ylös", maila1, nopeusYlos);
132        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero);
133        Keyboard.Listen(Key.Z, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa alas", maila1, nopeusAlas);
134        Keyboard.Listen(Key.Z, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero);
135
136        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa ylös", maila2, nopeusYlos);
137        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero);
138        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa alas", maila2, nopeusAlas);
139        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero);
140
141        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet");
142        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
143
144        ControllerOne.Listen(Button.DPadUp, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Liikuta mailaa ylös", maila1, nopeusYlos);
145        ControllerOne.Listen(Button.DPadUp, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero);
146        ControllerOne.Listen(Button.DPadDown, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Liikuta mailaa alas", maila1, nopeusAlas);
147        ControllerOne.Listen(Button.DPadDown, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero);
148
149        ControllerTwo.Listen(Button.DPadUp, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Liikuta mailaa ylös", maila2, nopeusYlos);
150        ControllerTwo.Listen(Button.DPadUp, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero);
151        ControllerTwo.Listen(Button.DPadDown, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Liikuta mailaa alas", maila2, nopeusAlas);
152        ControllerTwo.Listen(Button.DPadDown, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero);
153
154        ControllerOne.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
155        ControllerTwo.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
156    }
157
158    void AsetaNopeus(PhysicsObject maila, Vector nopeus)
159    {
160        if ((nopeus.Y < 0) && (maila.Bottom < Level.Bottom))
161        {
162            maila.Velocity = Vector.Zero;
163            return;
164        }
165        if ((nopeus.Y > 0) && (maila.Top > Level.Top))
166        {
167            maila.Velocity = Vector.Zero;
168            return;
169        }
170
171        maila.Velocity = nopeus;
172    }
173}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.