source: 2016/30/luennot/Tasoloikkailu/Tasoloikkailu/Tasoloikkailu/Tasoloikkailu.cs @ 8146

Revision 8146, 5.8 KB checked in by jotapoti, 3 years ago (diff)

Tasoloikkapeliin ExplosionSystem?-esimerkki ja alkuvalikko.

RevLine 
[8146]1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8
9public class Tasoloikkailu : PhysicsGame
10{
11    const double nopeus = 200;
12    const double hyppyNopeus = 750;
13    const int RUUDUN_KOKO = 40;
14
15    PlatformCharacter pelaaja1;
16
17    Image pelaajanKuva = LoadImage("norsu");
18    Image tahtiKuva = LoadImage("tahti");
19    Image miinanKuva = LoadImage("mine");
20
21    SoundEffect maaliAani = LoadSoundEffect("maali");
22
23    public override void Begin()
24    {
25
26        MultiSelectWindow alkuValikko = new MultiSelectWindow("Pelin alkuvalikko",
27"Aloita peli", "Lopeta");
28        Add(alkuValikko);
29        alkuValikko.AddItemHandler(0, AloitaPeli);
30        alkuValikko.AddItemHandler(1, Exit);
31
32       
33    }
34
35    void AloitaPeli()
36    {
37        Gravity = new Vector(0, -1000);
38
39        LuoKentta();
40        LisaaNappaimet();
41
42        Camera.Follow(pelaaja1);
43        Camera.ZoomFactor = 1.2;
44        Camera.StayInLevel = true;
45    }
46
47    void LuoKentta()
48    {
49        TileMap kentta = TileMap.FromLevelAsset("kentta1");
50        kentta.SetTileMethod('#', LisaaTaso);
51        kentta.SetTileMethod('*', LisaaTahti);
52        kentta.SetTileMethod('N', LisaaPelaaja);
53        kentta.SetTileMethod('m', LisaaMiina);
54        kentta.Execute(RUUDUN_KOKO, RUUDUN_KOKO);
55        Level.CreateBorders();
56        Level.Background.CreateGradient(Color.White, Color.SkyBlue);
57    }
58
59    void LisaaMiina(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
60    {
61        PhysicsObject miina = new PhysicsObject(leveys/3.0, korkeus/5.0);
62        miina.Position = paikka;
63        miina.Color = Color.Red;
64        miina.Image = miinanKuva;
65        miina.Tag = "miina";
66        Add(miina);
67    }
68
69    void LisaaTaso(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
70    {
71        PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
72        taso.Position = paikka;
73        taso.Color = Color.Green;
74        Add(taso);
75    }
76
77    void LisaaTahti(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
78    {
79        PhysicsObject tahti = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
80        tahti.IgnoresCollisionResponse = true;
81        tahti.Position = paikka;
82        tahti.Image = tahtiKuva;
83        tahti.Tag = "tahti";
84        Add(tahti);
85    }
86
87    void LisaaPelaaja(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
88    {
89        pelaaja1 = new PlatformCharacter(leveys, korkeus);
90        pelaaja1.Position = paikka;
91        pelaaja1.Mass = 4.0;
92        pelaaja1.Image = pelaajanKuva;
93        AddCollisionHandler(pelaaja1, "tahti", TormaaTahteen);
94        //AddCollisionHandler(pelaaja1, "miina", CollisionHandler.ExplodeTarget(300.0, true));
95        AddCollisionHandler(pelaaja1, "miina", RajaytaMiina);
96        Add(pelaaja1);
97    }
98
99    void RajaytaMiina(PhysicsObject tormaaja, PhysicsObject miina)
100    {
101        int pMaxMaara = 999;
102        // Alustetaan räjähdysjärjestelmä
103        // Parametrit:
104        // * kuva: mitä tekstuuria räjähdyksen
105        //   hiukkasten halutaan käyttävän
106        // * pMaxMaara: räjähdyksen käyttämien
107        //   hiukkasten eli partikkeleiden maksimimäärä
108        ExplosionSystem rajahdys =
109          new ExplosionSystem(LoadImage("rajahdys"), pMaxMaara);
110        rajahdys.MinScale = 20.0;
111        rajahdys.MaxScale = 50.0;
112        rajahdys.MinRotationSpeed = 1.0;
113        rajahdys.MaxRotationSpeed = 20.0;
114        // Lisätään järjestelmä peliin
115        Add(rajahdys);
116
117        double x = miina.X;
118        double y = miina.Y;
119        int pMaara = 999;
120        // "Käynnistetään" räjähdys
121        rajahdys.AddEffect(x, y, pMaara);
122    }
123    void LisaaNappaimet()
124    {
125        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet");
126        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
127
128        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
129        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, nopeus);
130        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Pressed, Hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyNopeus);
131
132        ControllerOne.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä");
133
134        ControllerOne.Listen(Button.DPadLeft, ButtonState.Down, Liikuta, "Pelaaja liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
135        ControllerOne.Listen(Button.DPadRight, ButtonState.Down, Liikuta, "Pelaaja liikkuu oikealle", pelaaja1, nopeus);
136        ControllerOne.Listen(Button.A, ButtonState.Pressed, Hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyNopeus);
137
138        PhoneBackButton.Listen(ConfirmExit, "Lopeta peli");
139    }
140
141    void Liikuta(PlatformCharacter hahmo, double nopeus)
142    {
143        hahmo.Walk(nopeus);
144    }
145
146    void Hyppaa(PlatformCharacter hahmo, double nopeus)
147    {
148        hahmo.Jump(nopeus);
149    }
150
151    void TormaaTahteen(PhysicsObject hahmo, PhysicsObject tahti)
152    {
153        maaliAani.Play();
154        MessageDisplay.Add("Keräsit tähden!");
155        tahti.Destroy();
156        int pMaxMaara = 200;
157        // Alustetaan räjähdysjärjestelmä
158        // Parametrit:
159        // * kuva: mitä tekstuuria räjähdyksen
160        //   hiukkasten halutaan käyttävän
161        // * pMaxMaara: räjähdyksen käyttämien
162        //   hiukkasten eli partikkeleiden maksimimäärä
163        ExplosionSystem rajahdys =
164          new ExplosionSystem(LoadImage("tahti"), pMaxMaara);
165
166        // Lisätään järjestelmä peliin
167        Add(rajahdys);
168
169        double x = tahti.X;
170        double y = tahti.Y;
171        int pMaara = 50;
172        // "Käynnistetään" räjähdys
173        rajahdys.AddEffect(x, y, pMaara);
174
175    }
176}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.