source: 2016/30/luennot/Pallopeli/Pallopeli/Pallopeli/obj/x86/Debug @ 10337

Name Size Rev Age Author Last Change
../
TempPE 8102   7 years jotapoti Kalvoralliin tehty muutoksia, jotta toimii Deltan koneella. Pallopeli, …
cachefile-{E1D1A644-28B6-4869-96C9-94543A574B86}-targetpath.txt 39 bytes 8112   7 years jotapoti Viholliselle kuva, viholliseen voi tormata jolloin vihu kasvaa isommaksi.
ContentPipeline-{E1D1A644-28B6-4869-96C9-94543A574B86}.xml 3.8 KB 8112   7 years jotapoti Viholliselle kuva, viholliseen voi tormata jolloin vihu kasvaa isommaksi.
DesignTimeResolveAssemblyReferencesInput.cache 7.5 KB 8102   7 years jotapoti Kalvoralliin tehty muutoksia, jotta toimii Deltan koneella. Pallopeli, …
Microsoft.Xna.Framework.RuntimeProfile.txt 20 bytes 8102   7 years jotapoti Kalvoralliin tehty muutoksia, jotta toimii Deltan koneella. Pallopeli, …
Pallopeli.csproj.FileListAbsolute.txt 905 bytes 8112   7 years jotapoti Viholliselle kuva, viholliseen voi tormata jolloin vihu kasvaa isommaksi.
Pallopeli.csprojResolveAssemblyReference.cache 50.9 KB 8110   7 years jotapoti Pallopeliin uusi pelaajahahmo
Pallopeli.exe 12.0 KB 8131   7 years jotapoti Refaktorointia
Pallopeli.pdb 17.5 KB 8131   7 years jotapoti Refaktorointia
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.