source: 2016/30/luennot/Pallopeli/Pallopeli/Pallopeli/obj/x86/Debug/Pallopeli.csproj.FileListAbsolute.txt @ 8112

Revision 8112, 905 bytes checked in by jotapoti, 7 years ago (diff)

Viholliselle kuva, viholliseen voi tormata jolloin vihu kasvaa isommaksi.

Line 
1C:\MyTemp\JouniP_luennot\Pallopeli\Pallopeli\Pallopeli\bin\x86\Debug\Pallopeli.exe
2C:\MyTemp\JouniP_luennot\Pallopeli\Pallopeli\Pallopeli\bin\x86\Debug\Pallopeli.pdb
3C:\MyTemp\JouniP_luennot\Pallopeli\Pallopeli\Pallopeli\bin\x86\Debug\Jypeli.dll
4C:\MyTemp\JouniP_luennot\Pallopeli\Pallopeli\Pallopeli\bin\x86\Debug\Jypeli.xml
5C:\MyTemp\JouniP_luennot\Pallopeli\Pallopeli\Pallopeli\obj\x86\Debug\Pallopeli.csprojResolveAssemblyReference.cache
6C:\MyTemp\JouniP_luennot\Pallopeli\Pallopeli\Pallopeli\obj\x86\Debug\Microsoft.Xna.Framework.RuntimeProfile.txt
7C:\MyTemp\JouniP_luennot\Pallopeli\Pallopeli\Pallopeli\obj\x86\Debug\Pallopeli.exe
8C:\MyTemp\JouniP_luennot\Pallopeli\Pallopeli\Pallopeli\obj\x86\Debug\Pallopeli.pdb
9C:\MyTemp\JouniP_luennot\Pallopeli\Pallopeli\Pallopeli\bin\x86\Debug\Content\pinkman.xnb
10C:\MyTemp\JouniP_luennot\Pallopeli\Pallopeli\Pallopeli\bin\x86\Debug\Content\vihu.xnb
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.