source: 2016/30/luennot/Kalvoralli/Kalvoralli/KalvoralliContent/obj/x86/Debug/KalvoralliContent.contentproj.FileListAbsolute.txt @ 8102

Revision 8102, 338 bytes checked in by jotapoti, 3 years ago (diff)

Kalvoralliin tehty muutoksia, jotta toimii Deltan koneella.
Pallopeli, jossa aliohjelmalla voi luoda palloja.

Line 
1C:\Users\Cornix\ownCloud\Documents\Jounin_tyot\jyu_opetus\2016_npo_kesa\30-luennot\Kalvoralli\Kalvoralli\KalvoralliContent\obj\x86\Debug\KalvoralliContent.contentprojResolveAssemblyReference.cache
2C:\MyTemp\JouniP_luennot\Kalvoralli\Kalvoralli\KalvoralliContent\obj\x86\Debug\KalvoralliContent.contentprojResolveAssemblyReference.cache
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.