source: 2016/30/luennot/Kalvoralli/Kalvoralli/KalvoralliContent/kentta3.txt @ 8102

Revision 8102, 384 bytes checked in by jotapoti, 3 years ago (diff)

Kalvoralliin tehty muutoksia, jotta toimii Deltan koneella.
Pallopeli, jossa aliohjelmalla voi luoda palloja.

Line 
1......................
2......................
3......................
4......................
5......................
6......................
7.....................#
8.....................#
9.....................#
10.....................#
11.....................#
12.....................#
13....................##
14.............#.......#
15.N...................#
16######################
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.