source: 2016/30/TaavettiV/Street Alien Domination/Street Alien Domination/Street_Alien_Domination/Street_Alien_Domination.cs @ 8187

Revision 8187, 5.9 KB checked in by sieerinn, 4 years ago (diff)
Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8
9public class Street_Alien_Domination : PhysicsGame
10{
11    const double nopeus = 200;
12    const double hyppyNopeus = 750;
13    const int RUUDUN_KOKO = 40;
14
15    PlatformCharacter pelaaja1;
16
17    Image pelaajanKuva = LoadImage("norsu");
18    Image tahtiKuva = LoadImage("tahti");
19
20    Image pompKuva = LoadImage("pomp");
21
22    SoundEffect maaliAani = LoadSoundEffect("maali");
23
24    public override void Begin()
25    {
26        PhysicsObject kissa = new PhysicsObject(40, 20);
27        kissa.Shape = Shape.Rectangle;
28        kissa.Mass = 10.0;
29        Add(kissa);
30
31
32        Gravity = new Vector(0, -1000);
33
34        LuoKentta();
35        LisaaNappaimet();
36
37        Camera.Follow(pelaaja1);
38        Camera.ZoomFactor = 1.2;
39        Camera.StayInLevel = true;
40    }
41
42    void LuoKentta()
43    {
44        TileMap kentta = TileMap.FromLevelAsset("kentta1");
45        kentta.SetTileMethod('#', LisaaTaso);
46        kentta.SetTileMethod('*', LisaaTahti);
47        kentta.SetTileMethod('N', LisaaPelaaja);
48        kentta.SetTileMethod('p', LisaaOlio);
49        kentta.Execute(RUUDUN_KOKO, RUUDUN_KOKO);
50        Level.CreateBorders();
51        Level.Background.CreateGradient(Color.White, Color.SkyBlue);
52
53    }
54
55    void LisaaTaso(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
56    {
57        PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
58        taso.Position = paikka;
59        taso.Color = Color.DarkBrown;
60        Add(taso);
61    }
62
63    void LisaaTahti(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
64    {
65        PhysicsObject tahti = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
66        tahti.IgnoresCollisionResponse = true;
67        tahti.Position = paikka;
68        tahti.Image = tahtiKuva;
69        tahti.Tag = "tahti";
70        Add(tahti);
71    }
72    void LisaaOlio(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
73    {
74        PlatformCharacter p = new PlatformCharacter(leveys*0.9, korkeus*0.9);
75        p.Position = paikka;
76        p.Image = pompKuva;
77        Add(p);
78        p.Tag = "p";
79
80
81
82        PlatformWandererBrain tasoAivot = new PlatformWandererBrain();
83        tasoAivot.Speed = 100;
84
85        tasoAivot.FallsOffPlatforms = true;
86        tasoAivot.TriesToJump = true;
87
88        p.Brain = tasoAivot;
89
90    }
91
92
93
94    void Tormaap(PhysicsObject pelaaja1, PhysicsObject p)
95    {
96        pelaaja1.Destroy();
97
98        Explosion rajahdys = new Explosion(50);
99        rajahdys.Position = p.Position;
100        Add(rajahdys);
101    }
102
103    void LisaaPelaaja(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
104    {
105        pelaaja1 = new PlatformCharacter(leveys, korkeus);
106        pelaaja1.Position = paikka;
107        pelaaja1.Mass = 4.0;
108        pelaaja1.Image = pelaajanKuva;
109        AddCollisionHandler(pelaaja1, "tahti", TormaaTahteen);
110        AddCollisionHandler(pelaaja1, "p", Tormaap);
111        Add(pelaaja1);
112
113
114
115
116        pelaaja1.Weapon = new AssaultRifle(30, 10);
117        pelaaja1.Weapon.ProjectileCollision = AmmusOsui;
118        pelaaja1.Weapon.InfiniteAmmo = true;
119        pelaaja1.Weapon.FireRate = 1.0;
120        pelaaja1.Weapon.Power.DefaultValue = 1100;
121        pelaaja1.Weapon.AmmoIgnoresGravity = true;
122        pelaaja1.Weapon.AmmoIgnoresExplosions = true;
123        pelaaja1.Weapon.CanHitOwner = false;
124        pelaaja1.Weapon.X = 10.0;
125        pelaaja1.Weapon.Y = -5.0;
126    }
127
128    void LisaaNappaimet()
129    {
130        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet");
131        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
132
133        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
134        Keyboard.Listen(Key.D, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu oikealle", pelaaja1, nopeus);
135        Keyboard.Listen(Key.W, ButtonState.Pressed, Hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyNopeus);
136
137        ControllerOne.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä");
138
139        ControllerOne.Listen(Button.DPadLeft, ButtonState.Down, Liikuta, "Pelaaja liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
140        ControllerOne.Listen(Button.DPadRight, ButtonState.Down, Liikuta, "Pelaaja liikkuu oikealle", pelaaja1, nopeus);
141        ControllerOne.Listen(Button.A, ButtonState.Pressed, Hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyNopeus);
142        Keyboard.Listen(Key.Space, ButtonState.Down, AmmuAseella, "Ammu", pelaaja1);
143        Keyboard.Listen(Key.E, ButtonState.Pressed, HeitaKranaatti, "heitä kranaatti", pelaaja1);
144    }
145
146    void Liikuta(PlatformCharacter hahmo, double nopeus)
147    {
148        hahmo.Walk(nopeus);
149    }
150
151    void Hyppaa(PlatformCharacter hahmo, double nopeus)
152    {
153        hahmo.Jump(nopeus);
154    }
155
156    void TormaaTahteen(PhysicsObject hahmo, PhysicsObject tahti)
157    {
158        maaliAani.Play();
159        MessageDisplay.Add("Keräsit tähden!");
160        tahti.Destroy();
161    }
162    void AmmusOsui(PhysicsObject ammus, PhysicsObject kohde)
163    {
164        ammus.Destroy();
165
166        if (kohde.Tag == "p")
167        {
168            kohde.Destroy();
169        }
170    }
171
172    void AmmuAseella(PlatformCharacter pelaaja)
173    {
174        if (pelaaja.IsDestroyed) return;
175
176        PhysicsObject ammus = pelaaja.Weapon.Shoot();
177
178        if (ammus != null)
179        {
180            //ammus.Size *= 3;
181            //ammus.Image = ...
182            ammus.MaximumLifetime = TimeSpan.FromSeconds(2.0);
183        }
184
185    }
186    void HeitaKranaatti(PlatformCharacter pelaaja)
187    {
188        if (pelaaja.IsDestroyed) return;
189
190        Grenade kranu = new Grenade(3.0);
191        pelaaja1.Throw(kranu, Angle.FromDegrees(1), 10000);
192
193
194        kranu.Explosion.AddShockwaveHandler("p", KranaattiOsui);
195    }
196    void KranaattiOsui(IPhysicsObject rajahdyksenKohde, Vector v)
197    {
198        rajahdyksenKohde.Destroy();
199    }
200}
201
202
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.