source: 2016/30/SisuT/Elli_The_Corgi/Elli_The_Corgi/Elli_The_Corgi/Elli_The_Corgi/Elli_The_Corgi.cs @ 8170

Revision 8170, 3.8 KB checked in by sikaosti, 7 years ago (diff)

kuvia ja aloitusta

Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8
9public class Elli_The_Corgi : PhysicsGame
10{
11    const double nopeus = 200;
12    const double hyppyNopeus = 750;
13    const int RUUDUN_KOKO = 40;
14
15    PlatformCharacter pelaaja1;
16
17    Image pelaajanKuva = LoadImage("pelaaja");
18    Image tahtiKuva = LoadImage("tahti");
19    Image nakumatonpalikka = LoadImage("nakumatonpalikka");
20
21    SoundEffect maaliAani = LoadSoundEffect("maali");
22
23    public override void Begin()
24    {
25        Gravity = new Vector(0, -1000);
26
27        LuoKentta();
28        LisaaNappaimet();
29
30        Camera.Follow(pelaaja1);
31        Camera.ZoomFactor = 1.2;
32        Camera.StayInLevel = true;
33    }
34
35    void LuoKentta()
36    {
37        TileMap kentta = TileMap.FromLevelAsset("kentta1");
38        kentta.SetTileMethod('Q', Lisaanakumatonpalikka);
39        kentta.SetTileMethod('#', LisaaTaso);
40        kentta.SetTileMethod('*', LisaaTahti);
41        kentta.SetTileMethod('N', LisaaPelaaja);
42        kentta.Execute(RUUDUN_KOKO, RUUDUN_KOKO);
43        Level.CreateBorders();
44        Level.Background.CreateGradient(Color.White, Color.SkyBlue);
45    }
46
47    void Lisaanakumatonpalikka(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
48    {
49        PhysicsObject npalikka = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
50        npalikka.Position = paikka;
51        npalikka.Image = nakumatonpalikka;
52        Add(npalikka);
53    }
54
55    void LisaaTaso(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
56    {
57        PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
58        taso.Position = paikka;
59        taso.Color = Color.Green;
60        Add(taso);
61    }
62
63    void LisaaTahti(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
64    {
65        PhysicsObject tahti = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
66        tahti.IgnoresCollisionResponse = true;
67        tahti.Position = paikka;
68        tahti.Image = tahtiKuva;
69        tahti.Tag = "tahti";
70        Add(tahti);
71    }
72
73    void LisaaPelaaja(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
74    {
75        pelaaja1 = new PlatformCharacter(leveys, korkeus);
76        pelaaja1.Position = paikka;
77        pelaaja1.Mass = 4.0;
78        pelaaja1.Image = pelaajanKuva;
79        AddCollisionHandler(pelaaja1, "tahti", TormaaTahteen);
80        Add(pelaaja1);
81    }
82
83    void LisaaNappaimet()
84    {
85        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet");
86        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
87
88        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
89        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, nopeus);
90        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Pressed, Hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyNopeus);
91
92        ControllerOne.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä");
93
94        ControllerOne.Listen(Button.DPadLeft, ButtonState.Down, Liikuta, "Pelaaja liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
95        ControllerOne.Listen(Button.DPadRight, ButtonState.Down, Liikuta, "Pelaaja liikkuu oikealle", pelaaja1, nopeus);
96        ControllerOne.Listen(Button.A, ButtonState.Pressed, Hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyNopeus);
97
98        PhoneBackButton.Listen(ConfirmExit, "Lopeta peli");
99    }
100
101    void Liikuta(PlatformCharacter hahmo, double nopeus)
102    {
103        hahmo.Walk(nopeus);
104    }
105
106    void Hyppaa(PlatformCharacter hahmo, double nopeus)
107    {
108        hahmo.Jump(nopeus);
109    }
110
111    void TormaaTahteen(PhysicsObject hahmo, PhysicsObject tahti)
112    {
113        maaliAani.Play();
114        MessageDisplay.Add("Keräsit tähden!");
115        tahti.Destroy();
116    }
117}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.