source: 2016/30/SeveriU/FysiikkaPeli1/FysiikkaPeli1/FysiikkaPeli1/FysiikkaPeli1.cs @ 8157

Revision 8157, 4.4 KB checked in by seeijuuo, 5 years ago (diff)
Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8
9public class FysiikkaPeli1 : PhysicsGame
10{
11    Vector nopeusYlos = new Vector(0, 200);
12    Vector nopeusAlas = new Vector(0, -200);
13
14    PhysicsObject pallo;
15
16    PhysicsObject maila1;
17    PhysicsObject maila2;
18
19PhysicsObject vasenReuna;
20    PhysicsObject oikeaReuna;
21
22IntMeter pelaajan1Pisteet;
23    IntMeter pelaajan2Pisteet;
24    public override void Begin()
25    {
26        // TODO: Kirjoita ohjelmakoodisi tähän
27        LuoKentta();
28        AloitaPeli();
29        AsetaOhjaimet();
30        LisaaLaskurit();
31
32        Vector impulssi = new Vector(500.0, 0.0);
33        pallo.Hit(impulssi);
34
35        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
36    }
37    void LuoKentta()
38    {
39        pallo = new PhysicsObject(40.0, 40.0);
40        pallo.Shape = Shape.Circle;
41        pallo.X = -200.0;
42        pallo.Restitution = 1.0;
43        pallo.Y = 0.0;
44        Add(pallo);
45
46        maila1 = LuoMaila(Level.Left + 20.0, 0.0);
47        maila2 = LuoMaila(Level.Right - 20.0, 0.0);
48        vasenReuna = Level.CreateLeftBorder();
49        vasenReuna.Restitution = 1.0;
50        vasenReuna.IsVisible = false;
51        Level.Background.Color = Color.Pink;
52
53        Camera.ZoomToLevel();
54
55        AddCollisionHandler(pallo, Kasittelepallontormays);
56        PhysicsObject AlaReuna = Level.CreateBottomBorder();
57        PhysicsObject Yläreuna = Level.CreateTopBorder();
58        oikeaReuna = Level.CreateRightBorder();
59        oikeaReuna.IsVisible = false;
60    }
61    void AloitaPeli()
62    {
63        Vector impulssi = new Vector(500.0, 0.0);
64        pallo.Hit(impulssi);
65    }
66 PhysicsObject LuoMaila(double x, double y)
67    {
68        PhysicsObject maila = PhysicsObject.CreateStaticObject(20.0, 100.0);
69        maila.Shape = Shape.Rectangle;
70        maila.X = x;
71        maila.Y = y;
72        maila.Restitution = 1.0;
73        Add(maila);
74        return maila;
75    }
76    void AsetaOhjaimet()
77    {
78Keyboard.Listen(Key.W, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa ylös", maila1, nopeusYlos);
79Keyboard.Listen(Key.W, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero);
80Keyboard.Listen(Key.S, ButtonState.Down,     AsetaNopeus,     "Pelaaja 1: Liikuta mailaa alas", maila1, nopeusAlas);
81Keyboard.Listen(Key.S, ButtonState.Released, AsetaNopeus,     null,                             maila1, Vector.Zero);
82
83Keyboard.Listen(Key.Up,     ButtonState.Down,     AsetaNopeus,     "Pelaaja 2: Liikuta mailaa ylös", maila2, nopeusYlos);
84Keyboard.Listen(Key.Up,     ButtonState.Released, AsetaNopeus,     null,                             maila2, Vector.Zero);
85Keyboard.Listen(Key.Down,   ButtonState.Down,     AsetaNopeus,     "Pelaaja 2: Liikuta mailaa alas", maila2, nopeusAlas);
86 Keyboard.Listen(Key.Down,   ButtonState.Released, AsetaNopeus,     null,                             maila2, Vector.Zero);
87
88Keyboard.Listen(Key.F1,     ButtonState.Pressed,  ShowControlHelp, "Näytä ohjeet");
89Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
90    }
91void AsetaNopeus(PhysicsObject maila, Vector nopeus)
92    {
93
94         if ((nopeus.Y < 0) && (maila.Bottom < Level.Bottom))
95        {
96        maila.Velocity = Vector.Zero;
97            return;
98        }
99
100         if ((nopeus.Y > 0) && (maila.Top > Level.Top))
101        {
102        maila.Velocity = Vector.Zero;
103             return;
104        }
105           
106        maila.Velocity = nopeus;
107    }
108    void LisaaLaskurit()
109    {
110    pelaajan1Pisteet = LuoPisteLaskuri(Screen.Left + 100.0, Screen.Top - 100.0);
111    pelaajan2Pisteet = LuoPisteLaskuri(Screen.Right - 100.0, Screen.Top - 100.0);
112    }
113IntMeter LuoPisteLaskuri(double x, double y)
114    {
115IntMeter laskuri = new IntMeter(0);
116    laskuri.MaxValue = 10;
117Label naytto = new Label();
118    naytto.BindTo(laskuri);
119    naytto.X = x;
120    naytto.Y = y;
121    naytto.TextColor = Color.White;
122    naytto.BorderColor = Level.Background.Color;
123    naytto.Color = Level.Background.Color;
124    Add(naytto);
125
126        return laskuri;
127
128    }
129void Kasittelepallontormays(PhysicsObject pallo, PhysicsObject kohde)
130    {
131if (kohde == oikeaReuna)
132    {
133        pelaajan1Pisteet.Value += 1;
134    }
135    else if (kohde == vasenReuna)
136    {
137        pelaajan2Pisteet.Value += 1;
138    }
139    }
140}
141
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.